กลางวันคือการเริ่มต้นเดินทางไปสู่ความมืด ส่วนกลางคืนคือจุดเริ่มต้นไปสู่ความสว่าง- เที่ยงวันคือจุดที่สว่างสุดแต่จะมืดลง เที่ยงคืนคือจุดที่มืดสุดแต่จะสว่างขึ้น
มหาวิทยาลัยที่ไม่ให้ปริญญาผู้เรียน
แต่จะให้ปริญญาผู้รู้

เว็ปไซค์ที่บอกไม่ได้ว่ามีคุณภาพหรือไม่ เพราะคุณต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้คำคุณศัพท์ที่เหมาะสมกับเว็ปนี้อย่างไร?
เว็ปไซค์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำความรู้ที่นำเสนอไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม
หากนำเอางานวิชาการไปใช้ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnight2545(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com


 

 

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม

แถลงการณ์สมัชชาคนจน
เบื้องหลังการตัดสินใจ ทำไมต้องปิดเขื่อนปากมูล
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545

แม้ว่าผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ผลจากการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล จะมีข้อสรุปว่า การเปิดประตูน้ำตลอดปีคือทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ด้วยเหตุที่ว่า การเปิดประตูนำทำให้เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และการฟื้นตัวของระบบนิเวศแม่น้ำมูน โดยไม่ส่งผลกระทบด้านพลังงานไฟฟ้าและด้านการชลประทาน

นอกจากนั้น เขื่อนปากมูลยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้ตามปกติ และในช่วงที่ปิดประตูเขื่อนปากมูลมีการตกตะกอน ทำให้แก่งหินธรรมชาติอุดตันปิดกั้นทางน้ำชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจึงพากันเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเขื่อนปากมูลอย่างถาวร แต่รัฐบาลก็ยังดื้อรั้นไม่รับฟังเสียงของนักวิชาการและชาวบ้านที่เดือดร้อน ตัดสินใจเปิดประตูน้ำเขื่อนปากมูลเพียง 4 เดือนต่อปี

แต่สุดท้ายพวกเราก็ได้รับทราบความจริงที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ เมื่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งข่าววิทยุ ไปที่นายอำเภอโขงเจียมและนายอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยสาระสำคัญว่า "จังหวัดอุบลราชธานีได้เสนอโครงการขุดคลองลัดแม่น้ำมูลช่วงอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอโขงเจียม เพื่อระบายน้ำออกจากแม่น้ำมูล โดยไม่ผ่านเกาะแก่งต่างๆระยะทางยาว 22 กิโลเมตร สภาพแนวคลองกว้าง 500 - 1000 เมตร ซึ่ง รมช.มท.นายประมวล รุจนเสรี จะมารับฟังการชี้แจงรายละเอียด"

เมื่อพิจารณาแล้ว โครงการดังกล่าวน่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล จนน่าจะเพียงพอให้รัฐบาลมองข้ามความเดือดร้อนของชาวบ้าน และผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพราะหากเปิดประตูน้ำเขื่อนปากมูลอย่างถาวร แม่น้ำคืนสู่สภาพปกติแก่งหินธรรมชาติที่เคยอุดตันจากการตกตะกอนในช่วงที่เขื่อนปิดประตูน้ำ ก็จะถูกกระแสน้ำกร่อนเซาะจนคืนสู่สภาพเดิม น้ำไม่ท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โครงการก็ไม่ได้ก่อสร้าง

สมัชชาคนจนเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปิดประตูน้ำเขื่อนปากมูลเพียง 4 เดือน สวนกระแสงานวิชาการ ท่ามกลางความเดือดร้อนของชาวบ้าน และขอยืนยันว่าหากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ใช่ผลประโยชน์ของตนและพรรคพวกแล้ว ต้องเปิดประตูน้ำตลอดปีอย่างถาวรเท่านั้น

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน
สมัชชาคนจน

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I webboard I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม word)