เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยิน สมดุล และเป็นธรรม : ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 (ครบรอบ 3 ปี)

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com

หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้คัดลอกมาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ข้างล่าง
ทั้งนี้เพื่อรวบรวมโดยเล็งประโยชน์ทางวิชาการเกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สำหรับ
ผู้สนใจศึกษา - นำมาเผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2546
บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 277 เดือนมิถุนายน 2546 หัวเรื่อง A Lexicon of the Iraq Conflict
บทความฟรี ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ - หากสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง (release date 14062003)

นิตยสารผู้จัดการ (พฤษภาคม 2546)
ภาษาสงครามอิรัก
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

การรุกรานประเทศอิรัก ซึ่งนำโดยสหรัฐ อเมริกาและบริวาร อันประกอบด้วยสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สเปน และประเทศอื่นๆ นอกจากจะมีมิติด้านสงครามแล้ว ยังมีมิติด้านภาษาอีกด้วย ประเทศคู่สงคราม ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน การทำสงคราม ต่างประดิษฐ์คำเพื่อใช้ภาษาห้ำหั่นกัน หรือประดิษฐ์คำเพื่อบรรยายปรากฏการณ์แห่งสงคราม

ผมลองรวบรวมคำที่ประดิษฐ์ขึ้นอันเนื่องมาจากสงครามอิรัก แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ แหล่งข้อมูล อาศัยหนังสือพิมพ์และ Online News Services โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BBC News และ The Guardian

องค์การสหประชาชาติกับสงครามอิรัก

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรพยายามแสวงหาความชอบธรรมในการทำสงครามอิรักด้วย การขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ก่อนการปะทุของสงครามอิรัก สหประชาชาติมีมติที่ 1441 ให้อำนาจคณะผู้แทนสหประชาชาติในการตรวจสอบอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างร้ายแรงในอิรัก และให้อิรักส่งมอบอาวุธเหล่านั้น

Serious Con-sequences หากอิรักไม่ส่งมอบหรือทำลายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างร้ายแรง อิรักจะต้องเผชิญ Serious Consequences ซึ่งการตีความของยอร์ช บุช จูเนียร์ และโทนี แบลร์ หมายถึงสงคราม แต่ นายจ๊าก ชีฮัก และนายวลาดิเมียร์ ปูติน ตีความว่า ร้ายแรงน้อยกว่าสงคราม

Automacity ฝ่ายที่ต้องการทำสงครามอ้างว่า มติองค์การสหประชาชาติที่ 1441 ให้อำนาจในการทำสงครามอิรักได้เลย โดยไม่ต้องขอมติใหม่ อย่างไร ก็ตาม นายโทนี แบลร์ โน้มน้าวให้นายยอร์ช บุช จูเนียร์ รอมติใหม่ขององค์การสหประชาชาติก่อนยาตราทัพรุกรานอิรัก ฝ่ายกระหายสงครามเรียกมติ ที่สองนี้ว่า The Eighteenth Resolution

นายโทนี แบลร์ เสนอญัตติการทำสงครามอิรักเพื่อขอมติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นายโรบิน คุก รัฐมนตรีต่างประเทศ อังกฤษเรียกความพยายามนี้ว่า Heroic Efforts นายโรบิน คุก เตรียมลาออกจากตำแหน่ง หากอังกฤษเข้าร่วมสงครามอิรัก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากองค์การสหประชาชาติ นายคุกลาออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมาสมใจปรารถนา

Blue Ink ญัตติที่รอขอมติจากสหประชาชาติ ต้องจัดพิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และแจกจ่ายให้สมาชิก พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ข้อเสนอของ นายโทนี แบลร์ ซึ่งจัดพิมพ์ด้วย Blue Ink แล้ว ไม่มีโอกาสแปรเป็นญัตติที่สอง เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร รวบรวมคะแนนเสียงได้ไม่มากพอและมีประเทศมหาอำนาจอื่นจ้องใช้สิทธิยับยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสและรัสเซีย

Legs of Responsibility ยอร์ช บุช จูเนียร์ บริภาษสหประชาชาติอย่างสาดเสียเทเสีย ในฐานที่ไม่ให้ความชอบธรรมแก่สหรัฐ อเมริกาในการรุกรานอิรัก พร้อมทั้งสำทับว่า สหประชาชาติจะต้องพยายามฟื้นคืนบทบาทหลังสงครามอิรัก โดยนำ 'ขาแห่งความรับผิดชอบ' กลับคืนมา

ประเทศคู่สงคราม

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นหัวหอกในการรุกรานอิรัก เมื่อกองทัพของประเทศทั้งสองเริ่มยาตราทัพเข้าสู่อิรัก นายพลโคลิน พาวเวล รัฐมนตรี ต่างประเทศอ้างว่า มีพันธมิตรร่วมสงคราม 45 ประเทศ ในจำนวนนี้ 15 ประเทศยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยชื่อ ผู้นำอเมริกันเรียกพันธมิตรเหล่านี้ว่า Coalition of the Willing อันหมายถึง พันธมิตรของประเทศที่ต้องการร่วมรุกรานอิรัก คอลัมนิสต์บางคนทักท้วงว่า แท้ที่จริงแล้ว สหรัฐอเมริกามิได้ต้องการ Coalition of the Willing หากแต่ต้องการ Coalition of the Billing อันหมายถึงพันธมิตรของประเทศที่ต้องการร่วมรับภาระต้นทุนการรุกรานอิรัก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดเผยรายชื่อประเทศที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในการรุกรานอิรัก ประชาชาติจึงถึงบางอ้อว่า สหรัฐอเมริกามั่วนิ่ม เพราะบางประเทศมิได้มีนโยบายสนับสนุนการรุกรานอิรัก ดังเช่นประเทศไทย แต่กลับปรากฏในรายชื่อพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา

Old Europe ยุโรปดึกดำบรรพ์เป็นคำที่นายโดนัลด์ รัมสเฟลด์ รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกัน ใช้เรียกกลุ่มประเทศยุโรปที่คัดค้านการรุกรานอิรัก โดยหมายถึงฝรั่งเศส และเยอรมนีโดยเฉพาะ การขนานนามเช่นนี้สร้างความไม่พอใจแก่ประธานาธิบดี ฝรั่งเศสพอสมควร

Axis of Weasel หมายถึงกลุ่มประเทศที่คัดค้านการทำสงครามกับอิรัก อันประกอบด้วยฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน weasel เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รูปร่างคล้ายแมว ปกติมีผิวสีน้ำตาลปนแดง แต่จะเปลี่ยนสีในฤดูหนาว นอกจากนี้ weasel ยังเป็นชื่อเรียกยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อน บนหิมะ น้ำแข็ง หรือทราย มีลักษณะเป็นยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก หนังสือพิมพ์ The New York Post เปรียบเทียบคณะผู้แทนฝรั่งเศส และเยอรมนีในสหประชาชาติว่าเป็น Weasels คำว่า Axis of Weasels มาจาก Scrapple Face.com เนื่องจาก weasel มีสีผิวที่ไม่แน่ชัด Axis of Weasels อาจหมายถึง กลุ่มจิ้งจกเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นการเพ่งพินิจจากค่ายอเมริกัน

That Country เซอร์เจเรมี กรีนสต็อก (Jeremy Greenstock) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำองค์การสหประชาชาติ อภิปราย การขอมติคณะมนตรีความมั่นคงในการทำสงครามอิรัก และกล่าวถึงประเทศหนึ่งที่ง้างหมัด ในการใช้สิทธิยับยั้ง ทั้งๆ ที่ผู้แทนอิรักยัง มิทันอภิปรายคัดค้าน ท่านเซอร์กล่าวถึง That Country โดยมิได้เอ่ยชื่อ แต่ชี้นิ้วไปยังคณะ ผู้แทนฝรั่งเศส

Mercenaries แปลว่า ทหารรับจ้าง นายโมฮัมเหม็ด ซาอิด อัล-ซาฮาฟ (Mohamed Said al-Sahaf) รัฐมนตรีสารสนเทศอิรัก กล่าวถึงกองทัพอเมริกัน และอังกฤษว่าเป็นทหารรับจ้าง โดยที่มีคำขานตามติดมาเป็นชุด บางครั้งก็เรียกกองทัพทั้งสองว่าเป็น Devils (ปีศาจ) Tyrants of the Century (ทรราชแห่งศตวรรษ) Supperpower of Villains (มหา อำนาจจอมวายร้าย) และท้ายที่สุด Supper-power of Al Capone (มหาอำนาจ อัล คาโปน)

เหตุผลในการรุกรานอิรัก 00000000 Liberators Not Conquerors รัฐบาลอเมริกันอ้างเหตุผลในการรุกรานอิรักว่า ประชาชนชาวอิรักตกอยู่ภายใต้แอกแห่งการข่มขี่ของซัดดัม ฮุสเซ็น มาเป็นเวลาช้านาน การรุกรานอิรักเป็นปฏิบัติการเพื่อปลดชาวอิรักออกจากแอกแห่งทรราช กองทัพอเมริกันเป็น Liberators มิใช่ Conquerors ยอร์ช บุช จูเนียร์ บอกกองทหารอเมริกันเช่นนั้น

Democracy Domino รัฐบาลอเมริกันอ้างเหตุผลว่าการรุกรานอิรักก็เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครอง จากระบอบเผด็จการมาเป็นระบอบประชาธิปไตย หากสามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในอิรักได้ ก็จะเป็นแบบอย่างแก่ ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นได้ ผู้นำอเมริกันสายเหยี่ยวมองการณ์ในด้านดีว่า การกำจัดซัดดัม ฮุสเซ็น จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ Democracy Domino กล่าวคือ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางทีละประเทศสองประเทศ จะเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการถูกพังทลายดุจดังการล้มเป็นลูกโซ่ของลูกโดมิโน Domino Theory เป็นทฤษฎีที่ใช้อ้างในการสนับสนุนให้รัฐบาลอเมริกันร่วมในสงครามอินโดจีน หากรัฐบาลอเมริกันไม่สามารถค้ำยันภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนได้ ประเทศในอุษาคเนย์ และอาเซียบูรพาทีละประเทศสองประเทศจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ดุจ ดังการล้มเป็นลูกโซ่ของลูกโดมิโน สงครามอินโดจีนยุติลง โดยที่ประเทศต่างๆ ในอินโดจีนได้เอกราช และไม่มีประเทศใดในอุษาคเนย์แปรเปลี่ยนเป็นคอม มิวนิสต์ ยกเว้น เวียดนามและลาว ทั้งๆ ที่ Domino Theory ให้คำทำนายอย่างผิดพลาดในยุคสงคราม เย็น ผู้นำอเมริกันยังคงใช้ Domino Theory ในการทำนายปรากฏการณ์ Democracy Domino ในทศวรรษ 2000

Democratic Imperialism แปลว่า ระบบจักรวรรดินิยมประชาธิปไตย ขบวนการสันติภาพ ซึ่งต่อต้านการรุกรานอิรัก ชี้ให้เห็นว่า การใช้กำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าในการโค่นซัดดัม ฮุสเซ็น และสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในอิรัก นำมาซึ่งระบบจักรวรรดินิยมประชาธิปไตย ขบวนการสันติภาพเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจเคารพอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ (State Sovereignty) อีกทั้งไม่เชื่อว่า การทำสงครามจะนำมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้ นอกจากนี้ บรรดาประเทศ พันธมิตรที่ชิดใกล้สหรัฐอเมริกาจำนวนมากมีการปกครองระบอบเผด็จการ แต่สหรัฐอเมริกาหาได้มีนโยบายกำจัดผู้นำประเทศเหล่านั้น ในจำนวนนี้ประกอบด้วย ซาอุดีอารเบีย คูเวต จอร์แดน ปากี สถาน ฯลฯ ดังนั้น จึงเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า การทำสงครามรุกรานอิรักเป็นไปเพื่อสถาปนาความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Weapons of Mass Destruction แปลว่าอาวุธที่มีผลทำลายล้างรุนแรง เรียกย่อๆ ว่า WMD สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในการกล่าวหาอิรักว่า มี WMD ซึ่งเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติ ดังนั้น จึงต้องทำสงครามรุกรานอิรัก เพื่อโค่นซัดดัม ฮุสเซ็น ก่อนที่ซัดดัม ฮุสเซ็น จะเป็นภัยต่อสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร คำนิยามของ WMD เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันพอสมควร โดยพื้นฐาน แล้วประกอบด้วยอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สหรัฐอเมริกา และประเทศมหาอำนาจอื่นล้วนมีอาวุธเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาเองใช้อาวุธเหล่านี้ในสงครามเวียดนาม และในการรุกรานอิรักครั้งนี้ ก็ได้ใช้อาวุธที่มีผลทำลายล้างรุนแรงจำนวนมากในการถล่มอิรัก และทำลายชีวิตประชาชนชาวอิรัก ทั้งเด็กและคนชรา โดยที่ไม่ปรากฏว่ากองทัพอิรักใช้ WMD ในการต่อสู้กับกองทัพผู้รุกราน หากสหรัฐอเมริกาอ้างว่าค้นพบ WMD ในอิรักในภายหลัง ก็ต้องฟังหูไว้หู เพราะสหรัฐอเมริกาอาจเรียนรู้วิธีการ 'ซุกยาบ้า' จากตำรวจไทย

Neo-cons เป็นคำย่อของ Neo-Conservatism แปลว่า ลัทธิอนุรักษนิยมสมัยใหม่ หมายถึง ลัทธิหรือแนวความคิดในการจัดระเบียบใหม่ของโลก โดยใช้พลานุภาพทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐอเมริกามีเหนือกว่าชาติอื่นๆ ในการสถาปนาระบบโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้า Neo-cons เป็นพวกขวาสุดกู่ ฐานที่มั่นทางปัญญาของกลุ่มนี้ ก็คือ Project for the New American Century (PNAC) ผู้นำคนสำคัญประกอบด้วย Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfwitz, William Kristol และ Richard Perle คนเหล่านี้ล้วนได้ดิบได้ดีในรัฐบาลบุช จูเนียร์ อาการขวา สุดกู่ของ Neo-cons ทำให้ผู้นำสายอนุรักษ์ ดังเช่น เฮนรี่ คิสซิงเกอร์ ยังส่ายหัว

Attitude Lobotomy เป็นคำที่นายโธมัส ฟรีดแมน (Thomas L.Friedman) คอลัมนิสต์แห่ง หนังสือพิมพ์ The New York Times ใช้บริภาษพวกกระหายสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Neo-cons ในความเห็นของฟรีดแมน คนเหล่านี้ ควร 'ลงจากหลังม้า' และลงมาเดินถนน รับฟังความคิดเห็นของชาวโลก และแลกเปลี่ยนทัศนะ ซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ โปรดอ่าน
1. Sunder Katwala, "A Lexicon of the Iraq Conflict", The Observer (March 16, 2003)
2. BBC News, "E-Cyclopdia's Words of War" Part One (March 19, 2003) ; Part Two (March 24, 2003) ; Part Three (April 2, 2003) ดู www.bbc.co.uk

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม Microsoft-word)