มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ

Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com

ผลงานเรื่องสั้นชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซค์ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ลำดับที่ 402 หัวเรื่อง
บทความแนะนำหนังสือ
สถาบันสันติประชาธรรม
วาระครบรอบกำเนิดสถาบัน ๑๖ ปี
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน


R
relate topic
110647
release date
ผลงานภาพประกอบดัดแปลง ใช้ประกอบบทความบริการฟรีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
H
บทความแนะนำหนังสือ ของ สถาบันสันติประชาธรรม ในโอกาสครบรอบปีที่ ๑๖
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ


แนะนำหนังสือ
หนังสือของสถาบันสันติประชาธรรม
สถาบันสันติประชาธรรม
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ในวาระที่สถาบันถือกำเนิดมาครบ ๑๖ ปี

หมายเหตุ :
บทความชิ้นนี้เป็นการแนะนำหนังสือ และขอเชิญร่วมอุดหนุน หรือ

เพื่อบริจาคให้ห้องสมุดต่างๆ ตามวัด โรงเรียน หรือสถาบันอื่นๆ
(ดูรายละเอียดท้ายบทความ)
(บทความชิ้นนี้ยาวประมาณ 14 หน้ากระดาษ A4)

 

สถาบันสันติประชาธรรม

ถ้าจะถามว่าเวลานี้ สังคมไทยกำลังอยู่ในยุคใด ก็คงตอบได้ใกล้เคียงกันว่าอยู่ใน "ยุควิกฤตทางปัญญา" บ้านเมืองของเรามากไปด้วยกลุ่มต่างๆที่พร้อมจะกระทำการ หากยังขาดการหยุดพักทักถามกันว่า เรากำลังจะไปทางไหน เป็นทางออก หรือทางตัน ยิ่งเราพยายามใช้สติปัญญาอย่างฝรั่งมาแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของสังคมไทย โดยขาดการปรับประยุกต์แล้ว ยิ่งทำให้การณ์กลับเลวร้ายเป็นปัญหาซับซ้อนหนักขึ้นไปอีก ถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้สติปัญญาอย่างไทย โดยผสมผสานกับความคิดแบบฝรั่งอย่างเหมาะสม ในการแสวงทิศทางไทยกันอย่างแท้จริง

สถาบันสันติประชาธรรม ศึกษาจากแนวคิดของปราชญ์นักต่อสู้ทางสังคมของไทย อาทิเช่น เทียนวรรณ ปรีดี พนมยงค์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้พยายามคิดค้นในเรื่องสันติภาพ สันติวิธี (สันติ) ประชาธิปไตย (ประชา) และความเป็นธรรมในสังคม (ธรรม) เพื่อเป็นทิศทางหนึ่งในการแก้ปัญหา และสรรค์สร้างสังคมไทยที่กำลังอับจนหนทางเลือก

ในวาระที่สถาบันถือกำเนิดมาครบ ๑๖ ปี จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายอุดหนุนกิจกรรมของสถาบันด้วยการอ่านหนังสือที่ผู้เขียนพยายามคิดเขียนอภิปราย แสวงหาคำตอบด้วยการเผชิญทุกขสัจจ์ทางสังคม ขนาดต้องถูกจับกุมคุมขังเป็นคดีความถึงขั้นหมิ่นพระบรมเดฃานุภาพและหมิ่นประมาท นอกจากนี้ ยังมีเรื่องแปลที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม ซึ่งเนื้อหายังไม่เก่าตามกาลเวลา

พร้อมกันนี้ สถาบันสันติประชาธรรม ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสั่งซื้อหนังสือราคาลด ๕๐ % จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชุดละ ๖๗๕ บาท หรือหนังสือภาษาไทยชุดละ ๑,๐๙๐ บาท หรือทั้งภาษาอังกฤษและไทยรวมชุดละ ๑,๗๖๕ บาท เพื่อบริจาคให้ห้องสมุดต่างๆ ตามวัด โรงเรียน หรือสถาบันอื่นๆ โดยท่านจะระบุชื่อที่อยู่ แล้วให้ทางสถาบันจัดส่งให้ หรือจะให้สถาบันจัดส่งให้ตามวัดและโรงเรียนเอง ทั้งนี้ทางสถาบันขอให้ผู้บริจาคช่วยค่าส่งไปรษณีย์รายละ ๑๐๐ บาท

รายการหนังสือที่นำเสนอนี้ สถาบันยินดีจำหน่ายในราคาลด ๕๐% จากราคาหน้าปก
หนังสือภาษาอังกฤษ

1. A BUDDHIST VISION FOR RENEWING SOCIETY
ส.ศิวรักษ์ สำนักพิมพ์เทียนวรรณ 2529, 120 บาท
พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมไทย อาทิ ๑.บทบาทของปัญญาชนสยาม ๒. ด้อยพัฒนาหรือพัฒนาเกินขีด ๓. ศาสนาและความยุติธรรม ๔. ความมุ่งหวังต่ออนาคตของชาวพุทธ

2. SIAM IN CRISIS
ส.ศิวรักษ์ สถาบันสันติประชาธรรมและคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา 2533, 300 บาท
ทัศนะของ ส.ศิวรักษ์ต่อ ๖ ประเด็น คือ ๑.บุคคลที่น่าเคารพยกย่อง ๒. การเมืองไทย ๓.อิทธิพลของตะวันตกต่อระบบความคิดของชาวสยาม ๔.วิกฤตการณ์จากความทันสมัยและบริโภคนิยมช่วงหลัง ปี1980 ๕. พุทธศาสนาในประเทศไทย ๖.สยามประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้กับญี่ปุ่น และภาคผนวก ที่น่าสนใจ

3. SEARCHING FOR ASIAN CULTURAL INTEGRITY
เป็นผลผลิตจากการสัมนา ว่าด้วยวัฒนธรรมระดับนานาชาติ , สถาบันสันติประชาธรรมและมูลนิธิ เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2534, 200 บาท
กลุ่มคนจำนวนน้อย เป็นกลุ่มเล็ก ตั้งคำถามร่วมกันถึงวัฒนธรรมที่สูญหายไป ไม่ว่าจะเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ไม่แต่จำเพาะเกิดกับประเทศไทยเท่านั้น ยังรวมถึงประเทศทั้งหลายในเอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อต้องปะทะกับวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม ซึ่งกัดกร่อนวิถีชีวิตที่ดีงามไปสู่ความหมายใหม่ของชีวิตในนามของความทันสมัย

4. WISHES AND LIES : FEATURE STORIES FROM THAILAND
ประวิตร โรจนพฤกษ์ , สถาบันสันติประชาธรรมและมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2539, 280บาท
เล่าเรื่องราวจากชีวิตจริงในสังคมไทย เขียนอย่างง่ายๆและตรงไปตรงมา ซึ่งน้อยคนจะกล้าพูดถึง

5. MODERN THAI MONARCHY AND CULTURAL POLITICS : The acquittal of Sulak Sivaraksa on the charge of lese majeste in Siam 1995 and its Consequences
บรรณาธิการ เดวิด สเต็กฟัส , สถาบันสันติประชาธรรม 2539, 300 บาท
รวบรวมคำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษา เมื่อส.ศิวรักษ์ต้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและหมิ่นประมาท พล.อ.สุจินดา คราประยูร เมื่อพ.ศ.2538 และจดหมายถึงรัฐบาลไทย รวมทั้งกำลังใจจากกัลยาณมิตรทั่วโลก

6. RELIGION IN A CHANGING SOCIETY
ดร.เสรี พงศ์พิศ , สำนักพิมพ์อารีนา เพรส 2531, 150 บาท
พุทธศาสนาและบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย กรณีศึกษาจากพระสงฆ์นักพัฒนาตามหมู่บ้านจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ วัดยกกระบัตร สมุทรสงคราม วัดสามัคคี สุรินทร์ ฯลฯ

หนังสือภาษาไทย
๑ . คอมพิวเตอร์ ความหวังหรือหายนะ
เดวิด ไลออน เขียน ยงชัย เจิดอำไพ แปล สำนักพิมพ์อักษรสาส์น ๒๕๓๑, ๓๐ บาท
เขตซานตาคลาราในรัฐแคลิฟอร์เนียร์เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วยังมีชื่อในเรื่องผลไม้เป็นหลัก แต่แล้วความก้าวหน้าอย่างสำคัญในเรื่องไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำให้เขตสวนผลไม้นี้เป็นที่รู้จักกันใหม่ในฐานะเป็น หุบเขาซิลิคอน หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การปฏิวัติซิลิคอน ในความหมายที่ว่า ชิ้นซิลิคอนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างไร ชิ้นซิลิคอนจะทำให้การว่างงานเพิ่มขึ้นและทำให้งานต้องอาศัยทักษะของคนน้อยลงหรือไม่ แม้ว่าเทคโนโลยีข่าวสารจะเชื่อมเราเข้าด้วยกันด้วยโทรคมนาคมแบบใหม่ แต่เทคโนโลยีนี้จะทำให้เราโดดเดี่ยวอยู่กับจอคอมพิวเตอร์หรือไม่ แม้หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์เมื่อ ๑๖ ปีที่แล้ว แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยปัจจุบันนี้

๒. เธอคือศานติ
ติช นัทฮันห์ เขียน สงบ งามมงคล แปล สำนักพิมพ์อักษรสาส์น ๒๕๓๑, ๔๕ บาท
คำสอนของท่านนัทฮันห์เป็นยาขนานวิเศษที่จะช่วยเยียวยาชีวิตอันยุ่งเหยิงของเรา ตลอดจนช่วยแก้ไขวิถีการรับรู้ของเราที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ย่อมเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างใหญ่หลวงที่จัดพิมพ์งานชิ้นนี้ ท่านนัทฮันห์มีพลังจิตที่เข้มแข็งด้วยอำนาจของโพธิสัตวธรรมบารมี เพื่อสอนสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้าให้พาตนไปพ้นโอฆสงสาร


๓. อานาปานสติสูตร กุญแจสู่การตื่นอยู่เสมอ
ติช นัทฮันห์ เขียน ประชา หุตานุวัตร แปล สำนักพิมพ์อักษรสาส์น ๒๕๓๒, ๓๐ บาท
สำหรับหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านชาวพุทธไทยคงจะสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย เพราะเป็นเรื่องว่าด้วยพระสูตรฝ่ายเถรวาทของเราเอง การที่พระมหาเถระนักคิดชั้นนำทางฝ่ายมหายาน ทำอรรถาธิบายพระสูตรสำคัญของฝ่ายเราออกมาเช่นนี้ นับเป็นปรากฎการณ์ที่มีความหมายยิ่ง ย่อมจักช่วยให้ชาวพุทธรุ่นใหม่ผู้มีมนสิการ บังเกิดมิติความเข้าใจ ในธรรมปฏิบัติได้กว้างและลึกซึ่งยิ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

๔. สี่สัปดาห์ในออสเตรเลีย หรือ ไปออสเตรเลียกับพระยาอนุมานราชธน
ส.ศิวรักษ์ เขียน สำนักพิมพ์ยุววิทยา ๒๕๓๒, ๔๐ บาท
หนังสือท่องเที่ยวราคาถูกที่สุดสำหรับยุคสมัยนี้ เรื่องราวในออสเตรเลียกว่า ๑๓ เมืองใน ๔ สัปดาห์ และมุมมองที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสพบเห็น

๕. ครูและแพทย์ที่พึงปรารถนาในสังคมสยาม
ส.ศิวรักษ์ เขียน สำนักพิมพ์ยุววิทยา ๒๕๓๒, ๓๕ บาท
ครูและแพทย์เป็นสดมภ์หลักของสังคม ข้อคิดและเขียนเกี่ยวกับบุคคลอาชีพนี้ ฝากความหวังไว้ในหนังสือเล่มนี้ รวมปาฐกถา ๓ บทแสดง ณ ที่ต่างๆกันคือ ๑. บทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัย จากปัจจุบันสู่ทศวรรษหน้า ๒. ข้อพึงสังวรของแพทย์ในทศวรรษหน้า ๓. จริยธรรมสำหรับแพทย์

๖. บุหรี่ ธุรกิจแสนล้านข้ามชาติ
ปีเตอร์ เทเลอร์ เขียน ภควดี วีระภาสพงษ์ เรียบเรียง สำนักพิมพ์อักษรสาส์น, ๓๘ บาท
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดด้าน ที่เป็นวงจรของอุตสาหกรรมยาสูบ นับตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางการค้า และรัฐบาลที่เห็นว่าภาษีจากยาสูบคือเส้นเลือดสำคัญของรายได้ของรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น มีนักรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า "เป็นสิ่งตีพิมพ์ให้ข้อมูลการโฆษณาบุหรี่ได้อย่างที่ไม่มีบริษัทใดๆเคยทำมาก่อน"

๗. กบฎกู้ชาติ
ทศ พันธุมเสน สำนักพิมพ์อักษรสาส์น ๒๕๓๑, ๑๗๕ บาท
เป็นการบันทึกของผู้เขียนจากประสบการณ์จริง ในช่วงวัยหนุ่ม อายุเพียง ๒๓ ปี ที่มีสำนึกโดยเห็นแก่ชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าเห็นแก่ความรู้รอดปลอดภัยในส่วนตน ผู้อ่านจะเห็นชีวิตและบทบาทของพลเรือนไทยที่ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามอันใดกลุ่มหนึ่งในอังกฤษ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติ ด้วยไม่ต้องการเป็นขี้ข้าของญี่ปุ่น หนังสือเก่าเล่มนี้ยังทรงคุณค่าสำหรับชาวไทยคนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะด้านเนื้อหาและภาพถ่ายที่หาไม่ได้อีกแล้ว

๘. เฟเบียน ขบวนการแสวงหาวัฒนธรรมสังคมนิยมอังกฤษ เล่ม ๑
นอร์แมน และจีนน์ แมคเคนซี่ เขียน วิภาดา กิตติโกวิท แปล สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๒,๕๐บาท

๙. เฟเบียน ขบวนการแสวงหาวัฒนธรรมสังคมนิยมอังกฤษ เล่ม ๒
นอร์แมน และจีนน์ แมคเคนซี่ เขียน วิภาดา กิตติโกวิท แปล สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๒, ๔๐บาท
การที่กลุ่มปัญญาชนอังกฤษตั้งสมาคมเฟเบียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๗ นั้น ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ แห่งการแสวงหาวัฒนธรรมแบบสังคมนิยม โดยเอาชื่อรัฐบุรุษแห่งกรุงโรมคนสำคัญมาตั้งเป็นชื่อสมาคม ….บทเรียนประการหนึ่งที่พึงตราไว้คือนักคิด นักเขียนในหนังสือนี้ล้วนเป็นชนชั้นกลาง ….. หวังว่าท่านผู้ที่อ่านหนังสือนี้ด้วยมนสิการ คงจะได้บทเรียนอันมีค่าและคงจะได้รับความรู้ความบันเทิงควบคู่ไปด้วย

๑๐. ทัศนะทางการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
ส.ศิวรักษ์ เขียน สำนักพิมพ์ยุววิทยา ๒๕๓๓, ๖๐ บาท
เล่มนี้จะเห็นว่าส.ศิวรักษ์ตั้งใจคิดเขียนเรื่อง อุดมคติทางการศึกษาของไทย โดยเริ่มจากคำนิยาม และแสวงหาเป้าหมาย นอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นพัฒนาการศึกษาไทยในอดีต ปัจจุบันและอนาคต วิเคราะห์วิชาชีพครูและสถานภาพวิชาชีพศึกษาศาสตร์ในยุคสมัยนั้น แถมด้วยบทสัมภาษณ์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ โสกราตีสแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

๑๑. ลงทัณฑ์ผู้ยากไร้
อีวา มิสลิวิค เขียน วิภาพรรณ ก่อเกียรติขจร แปล สำนักพิมพ์อักษรสาส์น ๒๕๓๔, ๙๕ บาท
ครั้งอดีตกาล กัมพูชาเคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันมีประชากรไม่ถึงแปดล้านคน แต่แล้วประเทศเล็กๆนี้ก็หาความสงบสุขไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ ได้ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพการณ์ในเขมรนับตั้งแต่ปี ๒๕๑๘-๒๕๓๐ แม้ว่าในปัจจุบัน สถานการณ์ในกัมพูชาได้แปรเปลี่ยนไปมากแล้ว แต่ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการนำเสนอของหนังสือเล่มนี้ ยังนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแสวงหาทางออกที่เจ็บปวดน้อยที่สุดของประเทศกัมพูชา

๑๒. หลักการตีความเอกสาร เกณฑ์วินิจฉัยกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ลอร์ด เดนนิ่ง เขียน ณรงค์ วิทยไพศาล แปล สำนักพิมพ์อักษรสาส์น ๒๕๓๕, ๓๕ บาท
นิติศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความยุติธรรม โดยอาศัยอำนาจรัฐเป็นตัวกำหนด ใช้กฎหมายเป็นตัวสื่อสารและขบวนการของรัฐทั้งหมด เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยที่กฎหมายนั้นเกิดขึ้นจากความคิดความอ่านของมนุษย์ อันยากที่จะให้ปลอดไปจากอคติเสียเลยทีเดียว ยิ่งชนชั้นปกครองเห็นแก่ตัวมากเพียงไร กฎหมายย่อมให้ประโยชน์ต่อคนชั้นล่างๆน้อยลงไปทุกที

ลอร์ด เดนนิ่ง แตกฉานทางนิติศาสตร์ หากฉลาดในการตีความ โดยไม่ให้ปรัมปราคติในวงการยุติธรรมบีบรัดเอาไว้ให้ตายตัวไปกับข้อความตามมาตราต่างๆของกฎหมาย ท่านพยายามประยุกต์เข้าสู่สารัตถะแห่งกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเสมอ

๑๓. ความเข้าใจในเรื่องราชาธิปไตย
ส.ศิวรักษ์ แปลและเรียบเรียง ปาจารยสารและสถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๖, ๕๐ บาท
ระบบราชาธิปไตย ในยุโรป อังกฤษ และ ญี่ปุ่น ดำรงคงอยู่มาได้อย่างไร และจะอยู่อย่างไร ในโลกสันนิวาสที่นานาประเทศใช้ระบบประชาธิปไตยกันเป็นส่วนใหญ่ ประชาธิปไตยนั้นตรงข้ามกับ ราชาธิปไตย ประชา + อธิปไตย คือ ความยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่ที่ประชาชน ผิดกับ ราชา + อธิปไตย คือความยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่ที่พระราชา

๑๔. กุหลาบ สายประดิษฐ์ กัลยาณมิตรของพหูชน
ส.ศิวรักษ์ และ เบนจมิน แบตสัน เขียน อาศรมวงศ์สนิทและสถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๗, ๗๐บาท
จัดพิมพ์ในโอกาสครบ ๒๐ ปี แห่งมรณกรรมของ "ศรีบูรพา" เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๗
ปีนี้ ครบร้อยปี ศรีบูรพา หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ์ นักเขียนสันติภาพ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พิจารณาบรรจุไว้ในปฏิทินการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

๑๕. สังคมไทยยุคเศรษฐกิจเฟื่อง
ขอคิดด้วยคนอันดับแรก ในทัศนะอานันท์ ปันยารชุน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ส.ศิวรักษ์
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๗, ๘๕ บาท
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ถอดจากเทปเสียงของรายการ "ขอคิดด้วยคน" เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นการประเดิมครั้งแรก แม้บัดนี้รายการดังกล่าวจะปลาสนาการไปแล้วก็ตาม หัวข้อสนทนาครั้งนี้มิได้สำคัญเพียงเฉพาะประเด็นแห่งการสนทนาเท่านั้น ทว่าทัศนะของผู้ร่วมสนทนาทั้งสามท่านค่อนข้างจะแตกต่างกัน

๑๖. การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
บันทึกการสัมมนาปัญหากฎหมาย อาศรมวงศ์สนิทและสถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๗, ๖๐ บาท
บ้านเมืองที่จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนั้นจะต้องมีหลักนิติธรรม หรือหลักกฎหมายเป็นใหญ่เป็นหลักสำคัญของบ้านเมือง กระบวนการนิติบัญญัติ การบริหารงานบ้านเมืองที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ จะต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรมนี้ มิใช่ใช้กฎหมายเพื่อทำลายผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตนหรือสุจริตชน โดยกล่าวอ้างว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การตีพิมพ์ข้อความอภิปรายในหัวข้อ "การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง" เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดการพิจารณาหรือศึกษาเรื่อง กฎหมาย และการเมือง ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ผู้ร่วมอภิปราย อาทิ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ กฤษฎางค์ นุตจรัส วีระ มุสิกพงศ์ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต แก้วสรร อติโพธิ์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

๑๗. จริยธรรมทางเพศในสังคมพุทธ
ส.ศิวรักษ์ เขียน สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๘, ๔๕ บาท
อภิปรายร่วมกับบุคคลอื่นๆ โลกสมัยใหม่ แบบแผนพฤติกรรมทางเพศได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว จริยธรรมของพุทธศาสนายังสามารถใช้ได้ดีหรือไม่ในกามภพสมัยใหม่ ส.ศิวรักษ์ได้อธิบาย แจกแจงความหมาย ที่มาของความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมจากกรอบของตะวันตกไว้อย่างชัดเจน

๑๘. ผจญมาร ร.ส.ช.
สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๘, ๑๒๐ บาท
ประมวลคำฟ้อง คำให้การ แถลงการณ์ปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษร คำแถลงปิดคดีด้วยวาจา และคำพิพากษา พร้อมคำอธิบาย ในกรณีที่นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ถูกพล.อ.สุจินดา คราประยูรฟ้อง ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และหมิ่นประมาทเขา

๑๙. อัปรีย์ไป จัญไรมา ถ้าก้าวไปไม่ถึงสาระแห่งประชาธิปไตย
ส.ศิวรักษ์เขียน และคนอื่นๆ สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๘, ๑๑๐ บาท
ชำแหละแก่นประชาธิปไตย วิพากษ์การเมือง ชี้ระบบเลว เลือกตั้งยึดตัวคน โดยหวังว่าประชาธิปไตยจะวิวัฒนาการไปสู่การรับใช้ประชาราษฎรยิ่งขึ้น พระยาพจนปรีชาเป็นคนแรกใช้ปรารมภ์ อัปรีย์ไป จัญไรมา กับการเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อสมัยรัฐบาลพหลพลพยุหเสนา

๒๐. คึกฤทธิยาลัย
ส.ศิวรักษ์ เขียน สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๙, ๙๕ บาท
รู้จักม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจากมุมองของส.ศิวรักษ์

๒๑. พิพากษาสังคมไทย พิพากษา ส.ศิวรักษ์ คู่มือศึกษาการดำเนินคดีอาญา
สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๙, ๓๕๐ บาท
ประมวลคำให้การของพยานโจทก์และจำเลย ในคดีที่ ส.ศิวรักษ์ถูกฟ้องร้อง ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและหมิ่นประมาท พล.อ.สุจินดา คราประยูร ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๘ ศึกษาจากคำร้อง คำให้การจำเลย คำให้การพยานโจทก์และจำเลย คำแถลงในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล ตลอดจนคำอุทธรณ์และแถลงไม่อุทธรณ์

๒๒. อำนาจกับราชบัลลังก์
แอนโธนี บาร์เน็ทท์ บรรณาธิการ ธวัช ดำสอาด แปล สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๙, ๑๔๐ บาท
ประเทศไทยเรามักถือกันว่าประชาธิปไตยในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น ดูรูปแบบได้ที่สหราชอาณาจักร หนังสือเล่มนี้คงเป็นคันฉ่องส่องให้เห็นได้ว่าต้นแบบที่เรายกย่องกันนั้นเป็นอย่างไร เดิมที สำนักพิมพ์ตั้งใจจะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อถวายเป็นราชพลีในปีกาญจนาภิเษก และโดยที่สมเด็จพระนางเจ้าอลิซะเบธที่สอง พระบรมราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเสด็จประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม- ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

๒๓. สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของประเทศไทย
สถาบันสันติประชาธรรม และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ๒๕๔๐, ๖๕ บาท
จากเหตุผลต้นปลายและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ ย่อมสรุปได้ไม่ยากว่า สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของเมืองไทย ควรเป็นไปในลักษณะดังต่อไปนี้ โดยขอให้ตราไว้ว่า ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของอนาคต ไม่เกี่ยวกับในปัจจุบัน เพราะในบัดนี้ องค์พระประมุขทรงพระปรีชา เสวยราชย์มานานยิ่งกว่ารัชกาลใดๆในอดีต ทรงใช้อุปายโกศลอย่างที่ไม่เคยทรงผิดพลาดทางราชกิจ ทรงมีประสิทธิผลและประสบการณ์ทางด้านต่างๆอย่างแทบรอบด้าน

๒๔. สังคมไทยกับทางรอดที่ควรเลือก จากมุมมองของพุทธศาสนิก
ส.ศิวรักษ์ เขียน สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๔๑, ๕๐ บาท
เป็นการกล่าวปาฐกถาในวาระแห่งการครบรอบ ๒๕ ปี เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พุทธศาสนิกชาวไทยควรรู้จักมองคิดให้เห็นถึงโครงสร้างอันอยุติธรรมทางสังคม เพื่อความผาสุกของประชาราษฎรจำนวนมากเป็นที่ตั้ง

๒๕. พลังงานปลอดภัย โลกไร้นิวเคลียร์
สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๔๑, ๔๕ บาท
การแสวงหาความรู้และข้อมูลผลกระทบ หรือภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ยุคนี้พลังงานนิวเคลียร์ถูกยกย่องจากนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ ว่าเป็นวิชาความรู้สุดยอดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือเล่มเล็กๆนี้ จะบอกเล่าข้อมูลเพื่อนำทางไปสู่การรับรู้ภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งโลก และนำเสนอแนวความคิดในการจัดหาพลังงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

๒๖. คิดถึงคุณป๋วย
ส.ศิวรักษ์ เขียน สถาบันสันติประชาธรรมและเสมสิกขาลัย ๒๕๔๓, ๑๑๐ บาท
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามัญชนผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย ในเรื่องการอุทิศตนเพื่ออุดมคติ เพื่อคนยากไร้ เพื่อประเทศชาติ ให้หาทางสร้างสันติประชาธรรมในสังคมไทย ส.ศิวรักษ์ เขียนถึงท่าน พูดถึงท่านแต่วันตายของท่านเรื่อยมา ซึ่งคนลืมท่านไปแล้วโดยมาก

๒๗. อ่านป๋วย
สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๔๔, ๑๒๐ บาท
รวบรวมถ้อยคำของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อให้เป็นการเตือนใจ มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่ายอาจารย์ป๋วย รูปเล่มสวยงามเหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึก

๒๘. ลอกคราบอเมริกัน ในทัศนะของ ส.ศิวรักษ์
สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๔๕, ๑๒๐ บาท
บทบาทของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อโลก ที่เห็นได้ชัดเจนในบัดนี้คือสงครามอิรัก คำถามคือ สหรัฐต้องการอยู่ในโลกร่วมกับประเทศอื่นๆ อย่างเสมอบ่าเสมอไหล่ หรือหาไม่ ต้องการเข้าใจระบบการเมืองอื่นๆ อันแตกต่างไปจากระบบของตนเอง หรือหาไม่ หรือว่าสหรัฐต้องการจะเป็นเด่นอยู่แต่ฝ่ายเดียว ตนเองเท่านั้นที่นำโลกได้ ตนเองเท่านั้นที่รักษาดุลย์แห่งอำนาจไว้ได้ หากได้อ่านแค่บทนำของหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านก็จะเข้าใจเบื้องลึกของสหรัฐยิ่งขึ้นทุกที

๒๙. อวิชชาในเศรษฐศาสตร์
โดย ศรีสุวรรณ ควรขจร กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗
"รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชในอดีต ยังต้องใช้เวลาครึ่งค่อนศตวรรษกว่าที่จะปลดพันธนาการของไทยจากสนธิสัญญาเบาริงและสนธิสัญญาอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้เป็นผลสำเร็จ แล้วเราจะหวังอะไรได้แค่ไหนกับรัฐบาลของยุคปัจจุบันที่โน้มเอียงคล้อยตามกระแสโลกาภิวัตน์ของฉันทามติวอชิงตันที่ตลาดต้องเป็นใหญ่เหนือสถาบันอื่นๆทั้งหมด ดังที่เราไม่อาจเห็นความแตกต่างระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในปัจจุบันต่อกรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เราคงต้องตระหนักว่า"บ้าน"ของเราเวลานี้เป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่เสียแล้ว อากาศในบ้านเป็นพิษ สวนในบ้านเป็นซากปรักหักพัง สุขภาพของคนในบ้านที่อ่อนแอยิ่งทรุดโทรม ต้องเผชิญการเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นจากผู้ที่แข็งแรงกว่า เราไม่เห็นความหวังมากนักในขณะนี้ว่าจะมีคำตอบ จนกว่าสังคมของเราจะสามารถสร้างทั้งสติปัญญาและระบบคุณธรรมร่วมกัน และมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตที่จะท้าทายอำนาจ และความชอบธรรมของสถาบันตลาดและเศรษฐศาสตร์อวิชชาที่กำลังครอบงำสังคมอยู่ในขณะนี้"

(จาก "อวิชชาในเศรษฐศาสตร์" โดย ศรีสุวรรณ ควรขจร กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗)
ผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือติดต่อได้ที่ คุณลัดดา วิวัฒน์สุระเวช
สถาบันสันติประชาธรรม
๖๖๖ ถนนเจริญนคร ระหว่างซอย ๒๐-๒๒ คลองสาน กท ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒ ๔๓๘ ๐๓๕๓ โทรสาร ๐๒ ๘๖๐ ๑๒๗๘
อีเมล์ [email protected]

สั่งซื้อหนังสือจากสถาบันสันติประชาธรรม ลดราคาพิเศษ วันนี้
ใบสั่งซื้อหนังสือ วันที่ …………………
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้สั่ง
ชื่อ……………………………….นามสกุล………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย์…………………….โทร…………………………………….
ขอสั่งซื้อหนังสือตามรายการหน้าถัดไปเป็นเงินจำนวน……………………..บาท
หนังสือภาษาอังกฤษ ๑ ชุด ราคา ๖๗๕ บาท จำนวน…………… ชุด
หนังสือภาษาไทย ๑ ชุด ราคา ๑๐๙๐ บาท จำนวน…………… ชุด
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ๑ ชุด ราคา ๑,๗๖๕ บาท จำนวน…………ชุด
โดยจัดส่งไปห้องสมุด หรือ วัด
ชื่อ…………………………………………………………
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ขอให้ทางสถาบันสันติประชาธรรม จัดส่งไปยัง …………. วัด
…………. โรงเรียน
พร้อมกันนี้ขอส่งเงินจำนวน……………บาท โดยทาง ………ไปรษณีย์ …………ธนาคาร

วิธีการสั่งซื้อ
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือสั่งซื้อผ่านทางแฟ็กซ์
โดยส่งใบสั่งซื้อที่เป็นแบบฟอร์มนี้ กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ และแนบหลักฐานการชำระเงินแล้วส่งมาที่ สถาบันสันติประชาธรรม 666 ถนนเจริญนคร คลองสาน กท 10600 แฟ็กซ์ 02 860 1278
วิธีชำระเงิน
๑. เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม น.ส.ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช ป.ณ.กลาง
๒. โอนเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สถาบันสันติประชาธรรม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รัชดาภิเษก ท่าพระ กรุงเทพฯ
เลขที่บัญชี 108-1-00599-8

ใบสั่งซื้อหนังสือ
1. A BUDDHIST VISION FOR RENEWING SOCIETY ราคา 60 บาท จำนวน………เล่ม
2. SIAM IN CRISIS 150 ………
3. SEARCHING FOR ASIAN CULTRUAL INTEGRITY 100 ………
4. WISHES AND LIES 140 ………
5. MODERN THAI MONARCHY AND CULTURAL POLITICS 150 ………
6. RELIGION IN A CHANGING SOCIETY 75 ………
7. คอมพิวเตอร์ ความหวังหรือหายนะ 15 ………
8. เธอคือศานติ 20 ………
9. อานาปานสติสูตร กุญแจสู่การตื่นอยู่เสมอ 15 ………
10. สี่สัปดาห์ในออสเตรเลีย หรือไปออสเตรเลียกับพระยาอนุมานราชธน 20 ………
11. ครูและแพทย์ที่พึงปรารถนาในสังคมสยาม 15 ………
12. บุหรี่ ธุรกิจแสนล้านข้ามชาติ 15 ………
13. กบฎกู้ชาติ 85 ……..
14. เฟเบียน เล่ม๑ 20 ……..
15. เฟเบียน เล่ม ๒ 20 ……..
16. ทัศนะทางการศึกษาเพื่อความเป็นไทย 30 ……..
17. ลงทัณฑ์ผู้ยากไร้ 30 ……..
18. หลักการตีความเอกสาร 15 ……..
19. ความเข้าใจในเรื่องราชาธิปไตย 25 ……..
20. กุหลาบ สายประดิษฐ์ กัลยาณมิตรของพหูชน 35 ………
21. สังคมไทยยุคเศรษฐกิจเฟื่อง 40 ………
22. การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง 30 ………
23. จริยธรรมทางเพศในสังคมพุทธ 20 ………
24. ผจญมาร ร.ส.ช. 50 ………
25. อัปรีย์ไป จัญไรมา ถ้าก้าวไปไม่ถึงสาระแห่งประชาธิปไตย 50 ……..
26. คึกฤทธิยาลัย 45 …….
27. พิพากษาสังคมไทย พิพากษา ส.ศิวรักษ์ 175 ……..
28. อำนาจกับราชบัลลังก์ 70 ……..
29. สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของประเทศไทย 30 ……..
30. สังคมไทยกับทางรอดที่ควรเลือก จากมุมมองของพุทธศาสนิก 25 ……..
31. พลังงานปลอดภัย โลกไร้นิวเคลียร์ 20 ……..
32. คิดถึงคุณป๋วย 55 ……..
33. อ่านป๋วย 60 ……..
34. ลอกคราบอเมริกัน ในทัศนะของส.ศิวรักษ์ 60 …….. 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 400 เรื่อง หนากว่า 4500 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
บทความเกี่ยวกับการแนะนำหนังสือ ของ สถาบันสันติประชาธรรม ในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี
เผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบ
ปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง
จะแก้ปัญหาได้

midnightuniv(at)yahoo.com
midnight2545(at)yahoo.com
midarticle(at)yahoo.com
จริยธรรมทางเพศในสังคมพุทธ
ส.ศิวรักษ์ เขียน สถาบันสันติประชาธรรม ๒๕๓๘, ...อภิปรายร่วมกับบุคคลอื่นๆ โลกสมัยใหม่ แบบแผนพฤติกรรมทางเพศได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว จริยธรรมของพุทธศาสนายังสามารถใช้ได้ดีหรือไม่ในกามภพสมัยใหม่ ส.ศิวรักษ์ได้อธิบาย แจกแจงความหมาย ที่มาของความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมจากกรอบของตะวันตกไว้อย่างชัดเจน
ถ้าจะถามว่าเวลานี้ สังคมไทยกำลังอยู่ในยุคใด ก็คงตอบได้ใกล้เคียงกันว่าอยู่ใน "ยุควิกฤตทางปัญญา" บ้านเมืองของเรามากไปด้วยกลุ่มต่างๆที่พร้อมจะกระทำการ หากยังขาดการหยุดพักทักถามกันว่า เรากำลังจะไปทางไหน เป็นทางออก หรือทางตัน ยิ่งเราพยายามใช้สติปัญญาอย่างฝรั่งมาแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของสังคมไทย โดยขาดการปรับประยุกต์แล้ว ยิ่งทำให้การณ์กลับเลวร้ายเป็นปัญหาซับซ้อนหนักขึ้นไปอีก ถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้สติปัญญาอย่างไทย โดยผสมผสานกับความคิดแบบฝรั่งอย่างเหมาะสม
ในการแสวงทิศทางไทยกันอย่างแท้จริง