บทความทางปรัชญา-จิตวิทยา ต่อเนื่องกับบทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนลำดับที่ 211 จากต้นฉบับเรื่อง Lacan and psychoanalysis เขียนโดย Madan Sarup
บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 217 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๕

ผลงานวิชาการ : ปรัชญา - จิตวิทยา(หลังสมัยใหม่) ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร
ภาพประกอบดัดแปลง นำมาใช้เพื่อประกอบบทความ "ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากอง" เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม (บริการฟรี เพื่ออุดมศึกษาทางเลือก โดยไม่มุ่งหากำไร)
R
elate
release date
230945
ข้อวิจารณ์ต่างๆของนักเรียกร้อง
สิทธิสตรีเกี่ยวกับลากอง

Lacan ยังคงเป็นหนึ่งในบุคคล ซึ่งเป็นที่โต้เถียงกันมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง ในทฤษฎีสิทธิสตรีร่วมสมัย. บรรดานักเรียกร้องสิทธิสตรีเป็นจำนวนมาก ได้ใช้งานของเขาเพื่อท้าทายความรู้ต่างๆที่ยึดถือเครื่องเพศชายเป็นศูนย์กลาง(phallocentric knowledge); ส่วนนักสิทธิสตรีบางคนกลับเป็นปรปักษ์อย่างสุดๆกับงานของเขา ซึ่งมองมันในฐานะที่เป็นความรู้ของชนชั้นสูง ซึ่งถูกครอบงำโดยความคิดแบบผู้ชาย และตัวงานเหล่านั้นคือเครื่องเพศชายเป็นศูนย์กลางเอง
บทความนี้ยาวประมาณ 20 หน้ากระดาษ A4
Somkiat Tangnamo
FFA. Chiangmai University
Sartre ยืนยันว่า พวกเราเป็นมากกว่าหมวดหมู่ที่กำหนดตายตัวอันหนึ่ง เราไม่ควรคิดเกี่ยวกับตัวของเราเองในฐานะที่เป็นเพียงอัตลักษณ์ต่างๆชุดหนึ่งเท่านั้น. และไม่ควรที่จะไปยังอีกสุดขั้วหนึ่ง และนึกคิดหรือเชื่อว่า ตัวของพวกเรานั้นเป็น"สุญญตาอันบริสุทธิ์"(pure nothingness)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท - หากสมาชิกและนักศึกษาประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com

ความคิดและจิตวิเคราะห์ของลากอง
Lacan and psychoanalysis เขียนโดย Madan Sarup

จากหนังสือ An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism
แปลและเรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม

เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า เรื่องธรรมาธิษฐานของฝ่ายพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ยาก คนโบราณจึงพยายามแปลเรื่องธรรมธิษฐานนั้นให้เป็นบุคคลาธิษฐาน หรือทำให้เรื่องธรรมมะเป็นรูปธรรมขึ้นมา และเข้าใจง่ายขึ้น

เก่าไปกว่านั้น คือศาสนา-ปรัชญาในยุคบุพกาล การอธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดโลก และการกำเนิดชีวิต ก็สร้างให้เป็นตัวตนบุคคลขึ้นมา(personalization) โดยยกให้เป็นเรื่องของทวยเทพ ระหว่างเทพปิตาและเทพมาตาเป็นผู้สร้าง โดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นการให้ภาพในเชิงเปรียบเทียบที่เห็นกันชัดเจนในตัวอย่างของมนุษย์

สำหรับบทความเรื่อง"ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากอง" ไม่มีอะไรเช่นนั้น ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้โดยผ่านตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอันชัดเจนอย่างปกรณัมหรือตำนานธรรมข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บทความที่เราจะอ่านกันต่อไปจึงยาก และซับซ้อน และไม่เหมาะที่จะเป็นเรื่องอ่านกันเพลินๆ

สำหรับผู้สนใจในปัญหาเชิง"ปรัชญา-จิตวิเคราะห์" ซึ่งเคยติดตามงานของ Freud และสานุศิษย์ของเขามาอย่างใส่ใจ เรื่องนี้อาจเป็นการเพิ่มเติมบรรทัดที่เขียนจบไปแล้วโดย Freud แต่มันยังเป็นเพียงการเริ่มต้นที่ Lacan จะมาต่อเติมเพิ่มความสมบูรณ์ต่อกระบวนการศึกษาจิตวิเคราะหในประวัติศาสตร์อีกย่อหน้าหนึ่ง (รายละเอียด)

 

ข่าวประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2545 (วันอังคาร)
02096 - ชาวไทยใหญ่ 10 คนถูกฆ่าสังเวยทหารพม่า 1 คน - สำนักข่าวเชื่อม - [1 ต.ค. 2545] -
02095 - "BEFORE THEY KILLED US WITH GUNS, NOW THEY DO IT WITH HUNGER" - Nicola Bullard
[1 ต.ค. 2545]
02094 - UNRAVELING OF THE ATLANTIC ALLIANCE? --Walden Bello (focus on trade) [1 ต.ค. 2545]
02093 - ลูกหลานนายพลเนวินถูกศาลสั่งประหารชีวิต - สำนักข่าวเชื่อม ส่งถึง - [1 ต.ค. 2545]-

ข่าวประจำวันที่ 28-30 กันยายน 2545 (วันจันทร์)
02089 - สังเกตความไม่โปร่งใสในการตรวจสอบคดีข่มขืน - สำนักข่าวเชื่อม - [30 ก.ย. 2545]
02088 - ปริมาณฝิ่นจะลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ใช่รัฐบาลพม่าหรือสหประชาชาติ" - สำนักข่าวเชื่อม - [30 ก.ย. 2545]
02087 - THE DECAY OF CAPITALISM AND THE RISE OF GLOBAL RESISTANCE - FOCUS ON TRADE - [30 ก.ย. 2545] new

ข่าวประจำวันที่ 27 กันยายน 2545 (วันศุกร์)
02085 - สังคมเศรษฐกิจโลกในภาวะสงคราม โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ - ตัดจากผู้จัดการ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [27 ก.ย. 2545]
02084 - Sir Alan Greenspan โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ - ตัดจากผู้จัดการ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [27 ก.ย. 2545]
02083 - จากมะละกอถึงสูตรสำเร็จ : รำพึงถึงครู โดยเกษียร เตชะพีระ - ตัดจากมติชน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [27 ก.ย. 2545] - (1 / 0) new
02082 - ศาลอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐฯ ตัดสินรับฟ้องบริษัทยูโนแคล - ข่าวสารสิทธิมนุษยชน ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [27 ก.ย. 2545]

ข่าวประจำวันที่ 25-26 กันยายน 2545 (วันพุธ-พฤหัส)
02081 - แถลงการณ์สมัชชาคนจน ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล - สมัชชาคนจน ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [26 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02080 - การแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เรียน ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร - สมัชชาคนจน ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [26 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new

02079 - สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล และ กรณีป่าไม้ที่ดิน - สมัชชาคนจน ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [26 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02075 - “ทิศทางป่าชุมชนไทยหลังการประชุมสิ่งแวดล้อมโลก” - 29 กันยายน 2545 (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [25 ก.ย. 2545] - (2 / 0)

ข่าวประจำวันที่ 24 กันยายน 2545 (วันอังคาร)
02074 - เสียงวิจารณ์หลังปรับตำแหน่ง รมต. ในรัฐบาลพม่า - สำนักข่าวเชื่อม- [23 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02073 - สมัชชาคนจนขอเรียนชี้แจงกับ ฯพณฯ ท่านดังต่อไปนี้ - สมัชชาคนจน - [23 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02072 - ชาวบ้านปากมูลเข้ากรุงเทพฯ ยับยั้ง ปองพล ลักไก่ พิจารณาส่งปิดประตูเขื่อนปากมูล - สมัชชาคนจน - [23 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new


ข่าวประจำวันที่ 23 กันยายน 2545 (วันจันทร์)

02071 - คอลัมน์ : นิธิ เอียวศรีวงศ์ : สงครามในวัฒนธรรมปัจจุบัน - คอลัมน์ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [23 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02070 - อนาคตของประชาธิปัตย- โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [23 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02069 - เผยโรงงาน 61 แห่งปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลสาบสงขลา - สำนักข่าวประชาธรรม - [23 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02068 - ชี้น้ำโขงไหลเชี่ยว ตลิ่งพังหนัก เหตุจากระเบิดแก่ง และเขื่อนในจีน - สำนักข่าวประชาธรรม ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) [23 ก.ย. 2545] new
02067 - จี้เทศบาลเปิดเผยข้อมูลย้ายชุมชน โครงการ “ซิตี้วิทเอาท์สลัม” - สำนักข่าวประชาธรรม - [23 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new


ข่าวประจำวันที่ 22 กันยายน 2545 (วันอาทิตย์)

02065 - ADB วิจารณ์รัฐบาลพม่าอย่างรุนแรง - สำนักข่าวเชื่อม ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [22 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new -
02064 - นโยบายแก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลพม่า - สำนักข่าวเชื่อม ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [22 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02063 - สมัชชาคนจนเข้ากรุงเทพ เรียกร้องความเป็นธรรม - สมัชชาคนจน ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [22 ก.ย. 2545] - (2 / 1) new update hot
02062 - สัมนาแปลงพันธุ์มนุษย์ ผิดจริยธรรมไหม? - ทีมงานไทยทอปปิค ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [22 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new

ข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2545
02061 - ชาวแม่อายได้เฮผลพิสูจน์ดีเอ็นเอชี้ชัดคนไทยถูกถอนสัญชาติ - teerayut - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02060 - อักษะอเมริกา-อิสราเอล-ตุรกี: ระเบียบใหม่ในตะวันออกกลาง - เกษียร เตชะพีระ - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02059 - ผู้ว่าอุบลฯหยุดบิดเบือนสร้างภาพ แก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม - สมัชชาคนจน - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02058 - เอ็นจีโอประณามรัฐบาล จี้เอาผิดคนสั่งสลายม็อบปากมูล
- Friends of the People - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02057 - แฉใช้ อส. เมาเหล้า สลายม็อบ'ปากมูล' ข่าวสด - กลุ่มเพื่อนประชาชน FOP - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02056 - ปรากฏการณ์ที่น่าชื่นชมมาก ๆ คนไทยยังรักกันแม้จะอยู่คนละภาค - ทีมงานไทยเอ็นจีโอ - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02055 - สู้ต่อไป น้องรัก...สังคมที่ถูกครอบงำด้วยทัศนะชายเป็นใหญ่ - วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02054 - สนับสนุนมติชน และ ข่าวสด ปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิง - สมัชชาคนจน - [21 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new

ข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2545
02053 - โศกนาฏกรรมชาวท่าตอน (๒)… ถูกยัดเยียดให้เป็นพม่า !!! - ธีรยุทธ บุญแผ่ผล รายงาน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [20 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new -
02052 - Police used force yesterday to disperse protesting villagers who laid siege to the provincial hall. - Assembly of the Poor ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [20 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02051 - ลุยดุม็อบปากมูลขับพ้นศาลากลาง (ข่าวสด) - Assembly of the Poor ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [20 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new -
02050 - แถลงการณ์ กรณีเขื่อนปากมูล หยุดปราบปรามข่มเหงคนจนด้วยความรุนแรง - สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ - [20 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new


ข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2545
02049 - อิรักระบุว่าการเข้ามาตรวจสอบอาวุธไม่สามารถยุติความตึงเครียดได้ - ข่าวสารสิทธิมนุษยชน ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [19 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02048 - โศกนาฎกรรมชาวท่าตอน (๑) ….เขาถูกปล้นสัญชาติ? - ธีรยุทธ บุญแผ่ผล ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [19 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02047 - ข้อสังเกต “ทำไมไม่มีค่ายผู้ลี้ภัยชาวไทยใหญ่” - [email protected] ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [19 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02046 - หยุดใช้อำนาจรัฐเผด็จการตามมติเมตตาทัณฑ์ ด้วยความรุนแรง ปราบปรามการชุมนุมของคนจน - เครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [19 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02045 - เหตุการณ์การปราบปรามสมัชชาคนจนที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี - สมัชชาคนจน ส่งถึง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) - [19 ก.ย. 2545] - (0 / 0) new
02044 - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บิดเบือนข้อเท็จจริง - กลุ่มวัชพืช (กลุ่มวัชพืช) - [18 ก.ย. 2545] - (14 / 1) new update hot

สนใจหน้ากระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คลิกอ่านรายละเอียดได้จากที่นี่

อยู่ที่หน้ากระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน นักศึกษา สมาชิก สามารถคลิกอ่านได้จากที่นี่

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I webboard I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม word)

 

N
next