จากเหตุการณ์ที่นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะอุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกกลุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่ทำร้ายร่างกาย ขณะที่กลุ่มดังกล่าวได้บุกเข้าไปขับไล่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลังทราบว่าได้เดินทางไปร่วมงานราตรีอ่างแก้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมศิษย์เก่าฯ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ ๔๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานั้น

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเห็นว่าการกระทำรุนแรงดังกล่าว ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ ไม่ว่าจะเกิดจากกลุ่มการเมืองใดหรือสวมใส่เสื้อสีใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะเป็นการคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดยสันติอันเนื่องด้วยกิจกรรมสถาบันฯ เหตุนี้จึงขอประณามการกระทำของกลุ่มเสื้อแดงดังกล่าว และขอให้ผู้บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีผู้กระทำความผิดและนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองโดยพลัน โดยปราศจากข้อยกเว้น

กลุ่มการเมืองจัดตั้งต่างๆ ไม่อาจมีอภิสิทธิ์ในการกระทำอันอุกอาจที่เข้าข่ายภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะการทำร้ายบุคคลที่ปราศจากอาวุธ กอปรกับบุคคลที่ถูกทำร้ายเป็นสตรีเพศและมิได้มีอากัปกริยาที่มุ่งร้ายต่อกลุ่มเสื้อแดงแต่อย่างใด กลุ่มการเมืองทั้งหลายควรสำนึกว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มุ่งผลทางการเมืองโดยชอบนั้น มิอาจได้มาด้วยวิธีการในลักษณะกลุ่มอันธพาลที่มุ่งทำร้ายทุกคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อผลของการกระทำ

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอให้ทุกฝ่ายออกมาประณามการกระทำอันรุนแรงข้างต้น และขอให้ทุกกลุ่มการเมืองตระหนักว่า การบรรลุผลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่กลุ่มต่างๆ ต้องการนั้น ไม่อาจได้มาด้วยวิธีการอนารยะ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ด้วยการทำร้ายร่างกายคนที่ปราศจากอาวุธ คนที่อ่อนแอกว่าด้วยวัยและเพศสภาพ บ้านเมืองที่สังคมไทยต้องการเป็นบ้านเมืองที่ต้องต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะด้วยวิธีการสันติที่สังคมโลกยอมรับ และต้องดเว้นการกระทำอันป่าเถื่อนที่เสมือนบ้านเมืองไร้ชื่อแป

ด้วยเหตุนี้ จึงขอประณามการกระทำที่น่าอับอายดังกล่าว และขอให้ประชาชนเลิกให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองอันธพาลทุกกลุ่มที่มีพฤติกรรมทำนองนี้ ที่มุ่งให้ได้ผลทางการเมืองโดยปราศจากการคำนึงถึงวิธีการโดยชอบ และขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาสังคมไทยกลับสู่ความเป็นนิติรัฐ นิติธรรม และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับความมั่นใจว่า จะไม่ต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัวในสภาพป่า และธรรมชาติการเอาชนะกันด้วยกำลังและอาวุธ

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อมูลแถลงการณ์เกี่ยวเนื่อง

1611. เขาพระวิหารไทย-กัมพูชา ไปให้พ้นความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ (แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1630. แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: เรื่อง ขอประณามการเคลื่อนไหวที่นำสังคมไทยไปสู่หายนะ
1663. รวมแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน(วิกฤตสังคมไทย) และคำประกาศรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

 

 


ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6

ประวัติ ม.เที่ยงคืน I webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com
midnightuniv(at)yahoo.com

ติดต่อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ช่องทางด่วน
midnightuniv(at)gmail.com

คลิกไปหน้าแรกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
[email protected]