wbfish.gif (2301 bytes)

SacadeR.jpg (29139 bytes)

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเสนอ รายการทีทรรศน์ท้องถิ่นในรูปบทความจากโทรทัศน์ ตอน "นักวิชาการเครื่องซักผ้า" โดยวิทยากร อ.ศรีศักร วัลลิโภดม, อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์, อ.ชัยพันธุ์ ประภาสะวัต, คุณไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ, ดำเนินรายการโดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์

ความรู้ของนักวิชาการเป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ ในเวลาเดียวกันนั้น นักวิชาการส่วนหนึ่ง ก็ได้เอาประโยชน์ที่สังคมให้ความไว้วางใจดังกล่าว ไปใช้กับผลประโยชน์ของตนเอง โดยการประพฤติปฏิบัติที่ออกมาในรูปของ ”นักวิชาการเครื่องซักผ้า”.
นักวิชาการเครื่องซักผ้า คือคนกลุ่มหนึ่ง ที่อยู่คราบของนักวิชาการที่คอยทำหน้าที่ฟอกโครงการขนาดใหญ่ หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม อันไม่น่าไว้วางใจให้สะอาด บริสุทธิ์ โดยเป็นที่น่าสงสัยต่อจริยธรรมทางวิชาการ.
ความจริงแล้ว ศาสตร์ทุกศาสตร์ วิชาการทุกสาขา ควรเป็นไปเพื่อชีวิตที่งดงามและชีวิตที่มีสุขของมนุษย์และธรรมชาติ มิใช่หรือ ?

สนใจโปรดคลิกไปอ่านได้ที่แบนเนอร์ midnight's article ในหัวข้อที่ 35

 

introduction

1.TV.Program

2.Questionnaire

3. Information

4. Article and Knowledge  

5. Discussion

6. Schedule

7. Member

8. History

9. Alternative School

10. answer & Letter

11. art & movie

12. Webboard

13. midnight's report

14. midnight's special

15. psychology

16.link

17. criticism

18. creativity

19.art link

HOME

WEBBOARD

reporter

 

Stv1.jpg (11535 bytes)

Return Home : Click here : Return TV.Program

สาระจากโทรทัศน์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมความรู้ในลักษณะ Anthology ที่คัดหรือตัดตอนมาจากรายการสารคดี รายการสนทนา และภาพยนตร์ต่างๆ ที่พอจะเก็บมาเป็นความรู้ได้.
นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการบันทึกเพิ่มเติมมาจากการสนทนาพูดคุยบ้าง จากหนังสือบางเล่มบ้าง ประกอบกันไป. ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้สำหรับการพูดคุย หรือในการเขียน อย่างไม่ค่อยเป็นทางการนัก. สำหรับผู้สนใจในสาระดังกล่าว และใคร่จะรวบรวมความรู้ในทำนองนี้ และต้องการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โปรดกรุณาส่งมายัง [email protected]

บันทึกความรู้ทั่วไป : จากวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และการพูดคุย

DATABASE 2 (เริ่มบันทึก 1 มิย. 42 / ยกมาจากที่บันทึกไว้แล้วด้วยตัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า)

การเข้าห้องเรียนผ่านหน้าจอโทรทัศน์ เลือกเรียนวิชาตามความต้องการ เช่นบางช่องเรื่องเศรษฐกิจ
ส่วนบางช่องเป็นเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม บางช่องเป็นกีฬา บางช่องเป็นการสนทนาทางการเมือง เลือกดูและศึกษาเอาเองผ่านชั่วโมงแห่งการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น (โทรทัศน์เมืองไทยก็มีสาระ)

 

 • Green Peace / กลุ่มกรีนพีสในยุโรปและประเทศญี่ปุ่นได้มีการรณงค์ต่อต้านเรื่องหลักๆอยู่สองเรื่องด้วยกัน นั่นคือ เรื่องของนิวเคลียร์(โรงไฟฟ้าปรมาณู) และเรื่องของพันธุวิศวกรรม ทั้งนี้เพราะกลุ่มต่อต้าน green peace ได้ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสลับซับซ้อนมากเกินไปกว่าที่มนุษย์จะไปควบคุมมันได้ / สำหรับเรื่อง GMO Food อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อทางพันธุกรรมของพืชเศรษฐกิจนั้น กลุ่มดังกล่าวก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และพวกเขาเรียกมันว่าอาหารแฟรงเก็นสไตน์ (Frankenstein Food) / (ITV รายการไอ.ที.วี.ท็อค / ๑๕๑๐๔๒).

 • ตัวอย่างของการที่มนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างไม่มีความรู้มากพอ / กรณีต่อไปนี้เกี่ยวกับการอพยพช้างในแอฟริกา ทั้งนี้เพราะในเขตพื้นที่หนึ่ง จำนวนช้างได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมาย ดังนั้นจึงทำให้ป่า และธรรมชาติถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ได้ทำให้สัตว์อื่นๆที่ต้องใช้พื้นที่ป่า และอาศัยป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหารต้องได้รับผลกระทบตามมา จึงได้มีการคิดจะอพยพช้างที่มีอยู่จำนวนมากไปอยู่ ณ ถิ่นอื่น แต่การอพยพครั้งนี้จะอพยพเฉพาะช้างขนาดเล็กหรือพวกลูกช้างไปเท่านั้น ไม่เอาพ่อแม่ช้าง ซึ่งมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย / ถึงแม้ว่าจะทำเช่นนี้แล้วก็ตาม จำนวนช้างในพื้นที่นั้นก็ยังคงมีมากอยู่ดี จึงได้มีการฆ่าช้างตัวใหญ่ทิ้งไปบางส่วนโดยไม่มีการคัดเลือก ความคิดทั้งหมดนี้เป็นของสัตว์แพทย์คนหนึ่ง (คนผิวขาว)  /  ต่อมาอีกหลายปี หลังจากที่ได้โยกย้ายช้างตัวเล็กๆไปอยู่ในที่แห่งใหม่ร่วมกัน เพื่อให้มันได้สร้างสังคมช้างขึ้นมาใหม่ด้วยกันโดยเพื่อนช้างร่วมรุ่นที่วัยเดียวกัน ปรากฏว่ามันได้กลายไปเป็น ช้างเกเร หรือคล้ายกับวัยรุ่นข้างถนน ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ มีแรกจำนวนหนึ่งได้ถูกฆ่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งยังไม่ได้มีการตัดเอานอแรดไปด้วย จึงยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้น ผู้ดูแลรักษาอุทยานฯ จึงได้มีการสอบสวนถึงสาเหตุว่า อะไรที่ทำให้แรดเหล่านี้ต้องล้มตาย จึงพบว่า แรดเหล่านี้ได้ถูกรังควานโดยบรรดาช้างป่าวัยรุ่น และช้างป้าเหล่านี้ได้ฆ่าแรดไปจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่อุทยานฯจึงคิดหาวิธีที่จำกัดช้างเกเรบางตัวลง แต่ก็ได้มีการทัดทานว่าให้สืบสวนดูว่า ทำไม่ช้างป่าวัยรุ่นเหล่านี้จึงมีพฤติกรรมที่เกะกะระรานรังควาญสัตว์อื่น พบว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะ มันมีฮอร์โมนเพศชายมากเกินไป และมันไม่มีช้างรุ่นพ่อแม่คอยเป็นแบบจำลองหรือ role model ให้กับพวกมันนั่นเอง จึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป / ดังนั้น จึงได้มีการค้นหาช้างรุ่นพ่อมาอยู่ในโขลงช้างป่าวัยรุ่นนี้ โดยการนำมาจากแหล่งอื่น เพื่อช้างที่มาจากโขลงอื่นซึ่งมีสังคมช้างตามธรรมชาติ (หมายถึงช้างมีหลายรุ่นอยู่รวมกันเป็นโขลง)จะได้มาช่วยเป็นแบบจำลองให้กับวัยรุ่นเกเรเหล่านี้ ปรากฏว่าความคิดดังกล่าวนี้ได้ผล ช้างป่าวัยรุ่น เริ่มลดความก้าวร้าวของมันลงไปได้ และไม่ต้องคิดกำจัดช้างอีกต่อไป / เราจะเห็นว่า การที่มนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธรรมชาติ ที่มีวิวัฒนาการของมันเอง โดยไม่มีความรู้นั้น ได้ก่อให้เกิดผลเสียที่คาดไม่ถึงตามมาได้อย่างไร (สัตว์สวยโลกงาม / ITV / บท. ๑๖๑๐๔๒).

 • มีหลักการนวดอยู่ชนิดหนึ่งของชาวมองโกลเลีย ซึ่งเรียกว่า การนวดแบบชีวพลังงาน การนวดด้วยวิธีการนี้จะไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวแต่อย่างใด ผู้นวดจะใช้พลังงานจากฝ่ามือของตนเองลูบไล้ หรือนวดในบริเวณที่ใกล้ๆกับร่างกายหรือศีรษะของผู้ถูกนวด ทั้งนี้เพื่อปล่อยพลังงานที่มีมากเกินไป ของผู้ถูกนวดออกมา และเพิ่มส่วนที่ขาดหายไปของพลังงานเข้าไปในตัวผู้ถูกนวดแทนการสัมผัสจับเนื้อต้องตัว / (รายการเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณของชาวมองโกลเลีย / ช่อง ๑๑ / บท. ๑๖๑๐๔๒)

 • ตอนที่สร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซีนั้น ประชากรของจีนในเวลานั้นมีอยู่ราว ๒๐ ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ใช้แรงงานและทหาร ๓ ล้านคน (นอกนั้นเป็นชาวนา) / มาโคโปโล ได้เดินทางไปยังประเทศจีน ในช่วงนั้น เขารู้สึกประหลาดใจมากในความยิ่งใหญ่และเจริญของประเทศจีน กล่าวคือ จีนมีเรือสำเภานับแสนลำ และมาโคโปโลเองได้ค้นพบว่า จีนมีแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่อยู่ ๒ อย่าง นั่นคือ ดินปืนและบะหมี่ (สปาเก็ตตี้) / (สารคดีน่ารู้ [มาจากสองเรื่องแต่บันทึกเอาไว้ในที่เดียวกัน] / ITV / บท. ๑๖๑๐๔๒)

 • ภายหลังสงครามฝิ่น ซึ่งจีนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างยับเยิน จีนได้รับสมญานามว่า”คนป่วยแห่งเอเชีย”(The Sick man of Asia) ทั้งนี้เพราะใครก็ตามก็สามารถที่จะเอาชนะประเทศจีนได้ ((สารคดีน่ารู้ / ITV / บท. ๑๖๑๐๔๒)

 • การตั้งชื่อหรือความสามารถในการเรียกชื่อสิ่งต่างๆได้ แสดงว่าเรามีอำนาจอธิบายเหนือมัน หรือเรารู้จักมัน หรือเราเข้าใจมันได้ในระดับหนึ่ง มนุษย์มักมีความพึงพอใจในการมีอำนาจอันนี้ มันทำให้มนุษย์มีความมั่นใจในการครอบครองความรู้ที่จะไปสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับมัน. (191142)

 • ถ้าเราซ่อนสิ่งหนึ่งเอาไว้ เราจะต้องซ่อนอีกหลายสิ่งตามมา (คำพูดจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง)(201142)

 • สุภาษิตจีนกล่าวเอาไว้ว่า “ไม่มีภูเขาใดที่ไม่มีรูปร่างแปลกตา และไม่มีภูเขาใดที่ไม่มีถ้ำ”

 • เรื่องเศร้า ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือละคร มักจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอ ทั้งนี้เพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่เราแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยที่ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะมันมีระยะห่างทางจิตวิทยา แต่เมื่อไรที่เรื่องเศร้านี้เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่นของเพื่อนเราหรือตัวเราเอง มันจะไม่น่าพิสมัยแต่อย่างใดเลย เพราะเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่เป็นสุข (011242).

 • sexalhalic / sex + alcoholic / หมายถึงการติดเสพในรสทางเพศ เป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จาก ต่อมกระตุ้นภายในสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ทำให้ต่อมดังกล่าวทำงานผิดปกติโดยไม่มีการยับยั้ง บุคคลที่ประสบกับความกระทบกระเทือนทางสมองนี้จะมีความต้องการทางเพศอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นหญิง ก็พร้อมจะนอนกับชายวัยใดก็ได้ หากเป็นชายก็จะมีความต้องการอย่างเดียวกัน แต่เนื่องจากผู้หญิงที่ยินดีนอนกับชายนั้น ไม่สามารถกระทำได้ง่ายเช่นผู้ชาย ดังนั้นผู้ป่วยทางด้านนี้ที่เป็นชายจึงต้องใช้ความรุนแรง เพื่อทำให้แรงกระตุ้นทางเพศสมปรารถนาโดยมิได้เลือกเฟ้น / ในทางจิตวิทยาจะมีการบำบัดอาการป่วยดังกล่าวโดยการทำ group therapy วิธีการก็คือ พยายามที่จะให้จิตสำนึกควบคุมสัญชาตญานที่ถูกกระตุ้นอันนี้ให้ได้ (จากภาพยนตร์เรื่อง sin in the mind / สร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนตร์จนทำให้สมอง
  ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง / 021242).

 • ฮูลิแกน / เป็นชื่อของกลุ่มชนชาวอังกฤษที่คลั่งกีฬาฟุตบอลอย่างรุนแรง และเป็นพวกที่ก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสนามเสมอๆ / ในการรณรงค์การขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้น อังกฤษได้ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องพวกฮูลิแกนนี้ว่าจะเป็นปัญหาไหม ? คำตอบก็คือ ก่อนหน้านี้ ปัญหาของพวกฮูลิแกนเป็นปัญหาที่รัฐบาลอังกฤษหนักใจมาก แต่ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษ ได้มีวิธีจัดการกับพวกหัวรุนแรงเหล่านี้เป็นอย่างดี จนกระทั่งหลายๆประเทศที่มีพวกฮูลิแกนเกิดขึ้น ต้องมาขอคำปรึกษาจากอังกฤษ. (ITV / รายการจับกระแสโลก / 041242).

 • นักกีฬาควรมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนลงแข่งขัน / ข่าวจากการวิจัยในอิตาลีรายงานว่า ปัจจุบันพบว่า การที่นักกีฬามีเพศสัมพันธ์ก่อนการลงแข่งขันนั้น จะทำให้ฮอร์โมนเพศชายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะยังผลให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะและมีความก้าวร้าวมากขึ้น / ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไปขัดกับความเชื่อเดิมที่ว่า หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนการลงแข่งขัน จะทำให้สมรรถภาพทางร่างกายอ่อนแอลง หรือสูญเสียพลัง (ITV / รายการจับกระแสโลก / 041242).

 • ชายสองคนเล่นปาก้อนหินกัน และพวกเขาได้ปาก้อนหินข้ามกำแพงสูงไปยังอีกฟากหนึ่ง ปัญหาที่ตามมาก็คือ จะข้ามไปเก็บก้อนหินที่ขว้างไปได้อย่างไร ซึ่งนี่คือปัญหาที่ที่เขาจะต้องแก้ให้ได้ (ถ้าจำไม่ผิด คำพูดทำนองนี้เป็นของประธานาธิบดีเคนเนดี) (051242).

 • เหตุผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแย่งเก็บศพของมูลนิธิต่างๆ เช่น ปอเต็กตึ๊ง กับ ร่วมกตัญญู เพราะการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล จะได้รับเปอร์เซนต์จากโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ หากว่าสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากคนเจ็บได้ และถ้าหากคนเจ็บตาย ทางโรงพยาบาลจะรีบผ่าตัดนำเอาอวัยวะบางส่วนของคนตายไปขาย เช่น ไต หัวใจ เป็นต้น ผู้นำส่งก็จะได้รับส่วนแบ่งเช่นเดียวกัน ดังนั้นคนเจ็บหรือคนตายจึงเป็นที่มาของทรัพย์ อันเป็นมูลเหตุของการแย่งคนเจ็บเมื่อมีการประสบอุบัติเหตุ (อ.นิธิเล่าให้ฟังว่าได้ข้อมูลมา / ก่อนหน้า 011242).

 • Baby Boom หรือ Baby Boomer / หมายถึงยุคซึ่งมีทารกเกิดขึ้นมาในโลกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ประมาณกันว่า มีทารกที่เกิดขึ้นมาในยุคดังกล่าวปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถึง 75 ล้านคนของจำนวนประชากรในสหรัฐอเมริกา. สำหรับยุคซึ่งเรียกันว่า Baby Boomer นี้อยู่ในราว ค.ศ.1946-1964 สาเหตุก็คือ หลังสงครามโลกครั้งที่สองคือ 1945 เนื่องจากเป็นภาวะที่เพิ่งผ่านสงครามมา และผ่านช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำ ประชากรส่วนใหญ่เริ่มที่จะมาคิดถึงเกี่ยวกับการมีบุตรกัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีการให้กำเนิดทารกขึ้นมาอย่างมากมาย. ประธานาธิบดีคลินตัน และรองประธานาธิบดี อังกอร์ ก็ถือว่าเป็นพวกที่อยู่ในยุค Baby Boom นี้ด้วยเช่นกัน. (ITV / รายการ”จับกระแสโลก / 080143)

 • Yahoo.com / เป็นโปรแกรมที่ใช้ค้นหาข้อมูลใน internet คิดขึ้นมาโดยคนในยุค Baby Boom ด้วยเช่นกัน. คนสำคัญของโปรแกรมการค้นหาใน internet นี้ คิดขึ้นมาจากคนสองคน คนหนึ่งคือ Jerry Yang ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดในไต้หวันแต่ไปเติบโตในสหรัฐ และเรียนปริญญาเอกในสาขาคอมพิวเตอร์ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกัน ซึ่งเคยเป็นอาจารย์พิเศษของ Yang และเคยให้ C แก่ Yang ด้วย. ภายหลังสองคนนี้มาร่วมมือกันทำ Yahoo.com ขึ้นมาจนร่ำรวย ประมาณกันว่าพวกเขามีเงินอยู่ประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญเลยทีเดียว.(ITV / รายการ”จับกระแสโลก / 080143)

 • อาจารย์นิธิ กล่าวว่า “ข้อแตกต่างระหว่างการรับประทานอาหารมังสวิรัติ กับคนที่รับประทานอาหารแบบชีวจิตก็คือ คนแรกเป็นคนที่ทำเช่นนั้นเพราะ ไม่ต้องการจะให้ตนไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นๆ ส่วนคนที่สองทำอย่างนั้นทำเช่นนั้นเพราะ ไม่ต้องการให้สัตว์อื่นๆมาเบียดเบียนชีวิตตน. (พูดแบบติดตลกในวันประชุมประจำปีของ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่บ้านพี่สุชาดา / 11.00 น. / 080143)

 • สำนวนการด่าว่าผู้อื่นว่า โง่เขลาเบาปัญญาอย่างสุดๆ ในสำนวนไทยซึ่งเคยได้ยินก็คือ ”ไอ้สันขวาน”ซึ่งหมายความว่า ไร้ความแหลมคมของขวานซึ่งมันไม่ค่อยจะคมอยู่แล้ว ต้องใช้แรงมากสำหรับผ่าของแข็ง ยิ่งงไปกว่านั้น บุคคลดังกล่าวยังได้ใช้ด้านสันซึ่งไร้คมจริงๆมาแก้ปัญหาต่างๆอีก เท่ากับว่าต้องใช้วิธีการทุบอย่างเดียวเท่านั้น ถึงจะขบปัญหานั้นๆได้ เท่ากับเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างสุดๆ โดยปราศจากความประนีประนอมใดๆ. / เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา มีสำนวนอันหนึ่งที่บรรดาชาวบ้าน ซึ่งต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ้านกรูด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เสียดสีโรงไฟฟ้าฯนี้ ที่มีโครงการจะมาสร้างในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อความบนแผ่นผ้าว่า “มึงจะกรองอากาศได้อย่างไร ถ้าประการังกองโตมึงยังมองไม่เห็น” ก็นับว่าเป็นสำนวนเสียดสีที่เจ็บแสบอย่างเข้ากระดูกอีกข้อความหนึ่ง ของสำนึกชาวบ้านต่อพัฒนาการอันละเลยสิ่งแวดล้อม และข้ามหัวชาวบ้านทั้งหลาย. สำนวนนี้ได้แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นการละเลยบางสิ่งบางอย่างไปอย่างจงใจ และมาใช้วิธีการเอาใจมนุษย์ที่ปลายเหตุโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหา เพราะสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นที่มาของการทำมาหากินของชาวบ้าน. / อีกสำนวนหนึ่งซึ่งได้มาจากภาพยนตร์ อันเป็นการพูดเหน็บแนมคนที่ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงที่ใช้ได้กับบุคคลในทุกๆวงการก็คือ “คุณนั้นเปรียบเสมือนถังขี้ที่ไม่ให้แม้กระทั่งแก๊สสำหรับจุดไฟ” ซึ่งสำนวนนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง “instinct”. เป็นสำนวนที่จิตแพทย์คนหนึ่งต่อว่าจิตแพทย์อีกคนหนึ่งที่ทำงานตามใบสั่งของหัวหน้าพัสดีในทัณฑสถาน
  ที่กักตัวตัวเอกของเรื่อง (บท. 090143.)

 • แนวคิดในเรื่องของการติดคุกของคนนั้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากการลงโทษ(punish) ไปสู่การแก้ไขพฤติกรรมคนให้ถูกต้อง(correct). ดังนั้น การลงโทษประหารก็น่าจะหมดไปด้วยเพราะ โทษประหารไม่ใช่วิธีการ correct คนแต่เป็นการ punish คน (อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ / พูดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอุโมงค์ / 110143).

 • การตัดสินให้ ไอน์สไตน์ เป็นบุคคลแห่งศตวรรษ แทนที่จะเป็น มหาตมะ คานธี นั้น, สำหรับนิตยสารไทม์ เขามีหลักเกณฑ์ที่ว่า “นักวิทยาศาสตร์ทำสิ่งที่เป็นนิรันดร ในขณะที่นักการเมืองทำในสิ่งที่เป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราว. คำถามมีว่า ถ้าไม่มีคนอย่าง มหาตมะ คานธี อินเดียจะเป็นอิสรภาพไหม? ในทำนองเดียวกันถ้าถาม ไอน์สไตน์ ว่า ถ้าไม่มีเขาจะมีการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพไหม? คำตอบสำหรับทั้งสองคำถามนี้ก็คงจะเหมือนกันคือ “เป็นไปได้”( อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ / พูดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอุโมงค์ / 110143).

 • การเกิดขึ้นของแอ่งเชียงใหม่ / คำอธิบายในทางภูมิศาสตร์สันนิษฐานว่า เมื่อแรกที่บริเวณพื้นดินเคลื่อนตัวมาบรรจบกัน ได้อัดให้พื้นโลกปูดขึ้นมาเป็นเนินเขาขนาดใหญ่ (คล้ายกับเราลองเอาก้อนดินเหนียวสองก้อนมาชนกัน ตรงกลางจะนูนขึ้นมา) และจากการปะทะกันนี้ นอกจากจะทำให้เกินเนินดินสูงขนาดใหญ่ แล้วยังตามมาด้วยรอยปลิแตกหลายๆรอยเกิดขึ้น จากรอยปลิแตกเหล่านั้นได้เป็นที่มาของความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์ เพราะมันจะถูกนำเซาะให้พังทลายลงได้ในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดสภาพที่เป็นแอ่งคล้ายตัวยู และจากแอ่งรูปตัวยูหากมีสภาพที่มีรอยปลิแตกอีก มันก็จะถูกน้ำกัดเซาะทำลายลงไปอีกระดับในรูปตัวยูอีก ทำให้เป็นรูปตัวยูซ้อนๆกันหลายชั้น. สำหรับแอ่งเชียงใหม่ นักภูมิศาสตร์กล่าวว่า มันมีแอ่งที่ซ้อนกันอยู่ 3 แอ่งลึกลงไป หากเราอยู่ที่ใต้แอ่ง เราจะมองเห็นแนวเนินดินค่อนข้างเรียบที่อยู่สูงกว่าระดับตายาวไปตลอด สภาพเช่นนี้เรียกว่าเทอเรส แบ่งเป็น High, Middle, Low level. ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคำอธิบายข้างต้น. สิ่งที่กล่าวมานี้ เราสามารถสังเกตุเห็นได้จากที่หลายๆแห่งในเชียงใหม่ นับตั้งแต่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณสำนักหอสมุดกลางเป็นต้น และบริเวณแถวแม่มาลัย และแม่แตงก็มีสภาพเช่นนี้เช่นกัน (เก็บความจากคำบรรยายของ ดร. สุจิตร พิตรากุล / เดินทางไปทัศนศึกษากับนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. กระบวนวิชาของ อ. ชัชวาล ปุญปัน / บท. 150143).

 • ก้อนกรวด เป็นก้อนหินที่เราพบได้ในบริเวณเขตที่มีน้ำไหลพัดพามันมา ที่ใดก็ตาม ซึ่งเราได้พบก้อนกรวดเป็นจำนวนมาก ให้สันนิษฐานได้ว่า มันเป็นบริเวณที่เคยเป็นที่ลุ่ม หรือที่เคยมีน้ำไหลผ่านมาก่อน แต่พอวันเวลาเปลี่ยนไป บริเวณนั้นอาจจะถูกแรงอัดของพื้นโลกยกตัวให้สูงขึ้น หรือบริเวณนั้นอาจถูกกัดเซาะจากน้ำทำให้พื้นดินบางส่วนทลายลงกลายเป็นแอ่งต่ำลงไป ส่วนที่อยู่บริเวณขอบที่เหลืออยู่เดิม จึงอาจมีร่องรอยของเศษก้อนกรวดจำนวนมากเหลือค้างอยู่ นักภูมิศาสตร์ก็สามารถจะสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นบริเวณพื้นน้ำมาก่อน / ลักษณะของก้อนกรวด หากว่ามันมีลักษณะกลมมนไม่มากนัก ยังพอเห็นร่องรอยของเหลี่ยม แสดงว่าอายุมันประมาณ 40-50 ล้านปี แต่ห่กว่ามันมีรูปร่างที่กลมมนมาก ก็อาจจะมีอายุเป็นสองเท่าของที่กล่าวนี้มี. (เก็บความจากคำบรรยายของ ดร. สุจิตร พิตรากุล / เดินทางไปทัศนศึกษากับนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. กระบวนวิชาของ อ. ชัชวาล ปุญปัน / บท. 150143).

 • ที่ดินซึ่งมีราคาแพงที่สุดในโลกในปัจจุบัน คือประเทศญี่ปุ่น. กล่าวกันว่า ราคาที่ดินในกรุงโตเกียว โดยรวมทั้งหมดเพียงแห่งเดียวนั้นมีราคาเท่ากับประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศ (สมภพ มานะรังสรรค์ / คุยกับ อ.นิธิ ที่วัดต้นเกว๋น หางดง เชียงใหม่ / 120243).

 • ประเทศญี่ปุ่นมีเนื้อที่ในการปลูกข้าวประมาณ 10 ล้านไร่ ซึ่งสามารถเลี้ยงคนญี่ปุ่นทั้งประเทศได้(จำนวน 120 ล้านคน) เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีเนื้อที่ในการปลูกข้าว 60 ล้านไร่. ถ้าคนไทยสามารถปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น ก็จะเลี้ยงคนได้ 720 ล้านคน. แต่จากวิธีการทำเกษตรในปัจจุบันนั้น ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้ 60 ล้านไร่ก็จริง แต่เลี้ยงคนได้ประมาณ 240 ล้านคนเท่านั้น / หากญี่ปุ่นไม่ต้องปลูกข้าวเลย เขาต้องซื้อข้าวไทยปีละ 30 ล้านไร่(เท่ากับว่า การปลูกข้าวทั้งหมดของเราเลี้ยงประเทศญี่ปุ่นได้ 2 ประเทศเท่านั้น แทนที่จะเป็น 6 ประเทศ) (สมภพ มานะรังสรรค์ / คุยกับ อ.นิธิ ที่วัดต้นเกว๋น หางดง เชียงใหม่ / 120243).

 • กล่าวกันว่า หากชาวนาญี่ปุ่นขายพื้นที่นาของตนเอง จะทำให้การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของเอเชีย กลับฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะทุกวันนี้ ราคาที่ดินในประเทศญี่ปุ่นแพงมาก แม้ว่าประชากรจะมีรายได้มากแต่ก็ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด อาศัยอยู่บนตึกสูง ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆต้องมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเหมาะสมกับเนื้อที่ว่างอันมีอยู่อย่างจำกัด / แต่หากว่าชาวนาญี่ปุ่นขายพื้นที่ไร่นาของตนเอง จะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก 10 ล้านไร่ พอที่ผู้คนจะลงมาจากตึดสูง สร้างบ้านเพิ่มเติมขึ้น ซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคมากขึ้น เพราะเป็นคนที่มีกำลังซื้อ อย่างเช่น มีการซื้อตู้เย็นใหม่ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ซื้อไมโครเวฟใหม่ ซื้อรถยนตร์คันใหม่ และอื่นๆ ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดการผลิตในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ / คุยกับ อ.นิธิ ที่วัดต้นเกว๋น หางดง เชียงใหม่ / 120243).

 • นักข่าวอินเดียถามเลขาธิการองค์การ UNCTAD ว่า องค์การนี้ทำไมไม่ทำหน้าที่ในฐานะ Rule Setting เกี่ยวกับโลกทางด้านการค้าและการพัฒนา แทนที่จะปรับตัวให้สอดคล้องไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ (เท่ากับว่าองค์การดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายให้โลกเดินตาม แต่ทำหน้าที่เดินตามโลก – Follower) (ดูจาก ITV / วันที่เลขาองค์การ unctad ตอบคำถามกับบรรดานักข่าวนานาชาติ 11 กพ. 43).

 • คนไม่ถึงธรรม ไม่รู้ค่าของธรรมะ : มีโอกาสแต่ไม่เรียน, เรียนแต่ไม่รู้, รู้แต่ไม่มีธรรมะ, มีแต่ไม่ใช้, ใช้แต่ไม่ถูกเรื่อง, ถูกเรื่องแต่ตื้นนิดเดียว. (พุทธทาสภิกขุ)

 • เราให้อำนาจเขาเด็ดขาดไปแล้ว แต่ยังผูกเชือกเอาไว้ที่หลัง ก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง (คำพูดของ ประธานวุฒิสภา มีชัย ฤชุพันธ์ / ช่วงหลังประกาศผลการเลือกตั้ง สว.ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญใหม่ / บท.110343).

 • คำพูดที่ได้มาจากภาพยนตร์ต่างๆ - ครูคือ: เวลาที่เด็กเอาความชั่วโยนมาให้เรา เราก็จะเอาความดีส่งคืนกลับไปให้พวกเขา. – แล้วทำไม่คุณต้องมีเมียน้อย, ก็เพราะจะได้ทำอะไรต่างๆที่ทำกับเมียไม่ได้นะซิ, ที่ว่าทำไอะไรกับเมียไม่ได้นั้น อะไรล่ะ, เฮ้…ก็เธอต้องใช้ปากนั่นจูบราตรีสวัสดิ์กับลูกทุกคืนนะซิ (analyze this / บท. 110343).

 • “การแก้ปัญหาแบบนี้ ก็เหมือนกับ การขึ้นค่าตั๋วเครื่องบิน เพื่อป้องกันๆไม่ให้พวกอาชญากรขึ้นเครื่องบินได้นะซิ (บท. 110343).

 • สุข สูงสว่าง เจ้าของร้านหนังสือดวงกมล ขาดทุนเพราะการลดค่าเงินบาทไปประมาณ 600 ล้านบาททำให้ต้องขายกิจการในเครือข่ายของดวงกมลทิ้งไป แต่เขากลับไปกู้เงินเพิ่มได้อีกจากธนาคารบางแห่ง ประมาณ 10 ล้านเหรียญในปีนี้ แล้วธนาคารก็ให้เขาไปเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมา เพราะเกรงว่า ธนาคารอื่นเมื่อพบว่าเขามีสตางค์แล้วจะมีการบังคับให้มีการชำระหนี้ เขาจึงทำตามคำแนะนำและไปตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า บริษัท นายสุข จำกัด, คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ถามเขาว่า “คุณสุข ปีนี้อายุก็ 68 ปีแล้ว จะอยู่ต่อไปอีกก็เพียงอีกไม่กี่ปี ธนาคารทำไมจึงปล่อยให้คุณสุขกู้เงินจำนวนนี้อีกได้ล่ะ”. คุณสุขตอบว่า ”ก็เพราะผมจะอยู่ต่อไปได้อีกจนกระทั่ง 140 ปี, เพราะว่า สัตว์โลกทุกชนิดมันจะมีอายุเป็น 7 เท่า ของอายุที่มันรู้จักขึ้นเตียงเป็นครั้งแรก และผมรู้จักการขึ้นเตียงเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 20 ดังนั้นผมจึงจะอยู่ต่อไปจนกระทั่งอายุ 140. และผมดื่มไวน์ทุกวัน อย่างช้าๆ” (nation news talk, /ช่อง 9, /20.30-21.30 น./ 180443) (เรื่องนี้ในวงการแพทย์ เคยทำวิจัยมาว่า หัวใจของคนเราตามปกติแล้ว ได้รับการสร้างขึ้นให้มีความแข็งแรงหรือทนทานได้ประมาณ 120 ปี [แต่เป็นเพราะคนเราใช้ชีวิตและดื่มกินกันอย่างไม่ถูกต้อง ประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยสาเหตุอื่นๆ ทำให้มนุษย์มีอายุโดยเฉลี่ยคือ คนไทยราวๆ 68 ปี, ส่วนฝรั่งประมาณ 70 ปีเท่านั้น – ในทางพุทธศาสนาบอกว่า, เมื่อต้นพุทธศตวรรษ มนุษย์มีอายุได้ราว 100 ปี, แต่อายุของมนุษย์จะลดลงไปเรื่อยๆไปตามอายุของพุทธศตวรรษ กล่าวคือ เมื่อพุทธศตวรรษดำเนินไปหนึ่งพุทธศตวรรษ อายุของคนเราจะลดลงมา 1 ปี, ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 มนุษย์จึงมีอายุลดลงไปประมาณ 25 ปี. ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีอายุอยู่ได้ในโลกปัจจุบันประมาณ 75 ปี ตามหลักการคำนวณอายุของพุทธศาสนา. เหตุดังกล่าว, ทางพุทธศาสนาจึงแบ่งช่วงวัยของมนุษย์ออกเป็น 3 ช่วง, ช่วงละ 25 ปีคือ, ปฐมวัย, มัชฌิมวัย, และปัจฉิมวัย]… สมเกียรติ / 190443).

 • รายการ Nation News : คุณสุทธิชัย หยุ่น ถามว่า “คุณสุข(เจ้าของร้านดวงกมล)เป็นคนอ่านหนังสือมาก และชอบดื่มไวน์ จนเรียกว่า ทั้งสองสิ่งนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้, แต่ถ้าหากว่าต้องขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ระหว่าง ไวน์กับหนังสือ, ขาดอะไรถึงจะทำให้คุณสุขตายก่อน ?” คุณสุขตอบว่า “ขาดไวน์คงต้องตายก่อน, ส่วนหนังสืออ่าน หากต้องขาดไป จะยังไม่ตายเพราะอ่านมามากและมีตุนเอาไว้เป็นทุนของชีวิตอยู่แล้ว ยังพอนำมาใช้ได้ ส่วนไวน์นั้นดื่มแล้วก็หมดไป” [(คุณสุข เป็นบรรณาธิการของร้านหนังสือดวงกมล หนังสือวันละประมาณเกือบๆ 20 ชั่วโมง, นอนเพียง 3-4 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น)] (nation news talk, /ช่อง 9, /20.30-21.30 น./ 180443). (ต่อ)

 • คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ตั้งคำถามกับ คุณสุข สูงสว่าง ว่า “ดื่มไวน์ทุกวันจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ เพราะการดื่มเหล้ามากๆจะทำให้ตับแข็ง ?” คุณสุข ตอบว่า “ดื่มไวน์มากจะทำให้ตับแข็งแรง และทำให้อายุยืน ไม่ได้ทำให้ตับแข็ง …และได้พูดถึงเรื่องคนที่กินเหล้าว่า การกินเหล้าเข้าไปแล้ว หากผ่านไปวันใหม่จนถึงเที่ยง ยังคงมีอาการ hang over อยู่ แสดงว่าตับไม่แข็งแรงแล้ว เพราะมันไม่สามารถทำหน้าที่ฟอกได้ตามปกติ คนเราหากดื่มเหล้าแล้ว เมื่อถึงเที่ยงวันใหม่ควรจะส่างเมา อันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพตามปกติ แต่ถ้าหากว่ายังไม่ส่างจากอาการเมา แสดงว่าตับไม่แข็งแรง เกิดขึ้นมาจากความเครียดเวลาดื่ม นั่นคือ เมื่อเครียดแล้ว จึงดื่มเหล้า และเป็นการดื่มอย่างรวดเร็วจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้ลืมความเครียด หรือเกิดขึ้นมาจากการรู้สึกเกลียดตัวเองนั่นเอง จึงทำให้ดื่มจัด. การทำเช่นนี้ จะไม่ทำให้ตับทำงานของมันไปตามปกติ จึงป่วยเป็นโรคตับหรือที่เรียกว่า อาการตับแข็งนั่นเอง” / (คุณสุขเล่าว่า ครั้งหนึ่งตนดื่มเหล้า(ไวน์) แล้ววันรุ่งขึ้น เวลาเกินเที่ยงไปแล้วยังไม่สร่างเมา จึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นจึงได้ไปปรึกษากับจิตแพทย์ จิตแพทย์ถามว่ามีอาการเครียดใช่ไหม ? แล้วจึงได้ความรู้ข้างต้นมา. อันนี้ทำให้คุณสุขกล่าวว่า ผมเป็นคนที่เชื่อจิตแพทย์มากกว่าหมอ เพราะหมอในปัจจุบันเป็นคนที่ไม่มีความรู้ เนื่องจากไม่ค่อยได้อ่านหนังสือกันนั่นเอง). (nation news talk, /ช่อง 9, /20.30-21.30 น./ 180443).

 • ชาวญี่ปุ่น มีปรัชญาชีวิต(หรือสุภาษิต)ในทำนองว่า “มนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ควรมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 สิ่งคือ, มีกระจกแห่งสติปัญญา, มีอัญมณีแห่งความสามารถ, และมีดาบแห่งความเข้มแข็ง” (กระจก น่าจะหมายถึง การสะท้อนหรือตอบโต้กับอะไรได้อย่างชัดเจน, อัญมณี น่าจะหมายถึง ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการประกอบอาชีพ [หรือบุคลิกภายนอกที่ดูดี], ดาบ น่าจะหมายถึง อาวุธทุกชนิดที่จะเผชิญหน้ากับภัยอันตรายได้ทุกอย่างโดยไม่หวาดหวั่น…) (National Geographic / ช่อง 9 / เวลา 21.30-22.00 น. / 180443).

 • ในรายการ”ขอคิดด้วยคน” : นายพลเรือคนหนึ่ง จาก สภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า “หลังอเมริกันแพ้สงครมเวียดนาม สหรัฐอเมริกาได้คิดคำ 4 คำขึ้นมา เพื่อเอาชนะสงครามชนิดใหม่ในโลก (สงครามการค้า), นั่นคือคำว่า สิทธิมนุษยชน, ประชาธิปไตย, การค้าเสรี, และสิ่งแวดล้อม. [เพื่อเอาชนะสงครามการค้าในทุกๆสนาม]. (“ขอคิดด้วยคน” / ช่อง 9 / จำวันออกอากาศไม่ได้ แต่เป็นช่วงช่วงไตรมาสแรกของปี 43 / บท.180443).

 • Magical Words / คำทักทายที่ดีเหมือนกับเป็นคำวิเศษ(magical words) มันมีอานุภาพในการควบคุมฝ่ายตรงข้ามได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่ก็ได้มากกว่าที่คิด (ไม่รู้ต้นตอคำนี้มาจากไหน, แต่อยู่ในแผ่นกระดาษที่ note เก็บเอาไว้ / บท.180443).

 • แมลงสาบฝักเป็นตัวในลิ้นคน / เรื่องแปลกๆที่เป็นเรื่องจริงนี้เกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวได้ กล่าวคือ ผู้หญิงที่ทำงานในสำนักงานไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ใช้ลิ้นของตนเลียกาวด้านหลังของแสตมป์ เพื่อผนึกแสตมป์บนซองจดหมายเสมอ จนกระทั่งเกิดอาการเจ็บบวมขึ้นมาบริเวณลิ้น ในข่าวกล่าวว่า ลิ้นของเธอบวมจนกินอาหารไม่ได้เอาเลยทีเดียว ภายหลังจึงต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา หมอเห็นว่าอาการเช่นนี้ผิดสังเกตุ จึงได้ทำการผ่าตัดลิ้นของหญิงไปรษณีย์คนนั้น แล้วพบว่ามีแมลงสาบที่ฝักเป็นตัวอยู่ในลิ้นของเธอ คำอธิบายต่อเรื่องนี้ก็คือ เธอใช้ลิ้นของเธอเลียกาวด้านหลังของแสตมป์ที่มีไข่ของแมลงสาบอยู่ ประกอบกับลิ้นมีความชื้นและอุ่นเพียงพอที่จะทำให้ไข่ของแมลงสาบฝักเป็นตัวได้นั่นเอง (จากรายการ”จับกระแสโลก” / ITV / 190343).

 • ตำนานเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์ชเวดากอง / กล่าวว่า พ่อค้าชาวพม่าสองคนที่ไปทำการค้าขายอยู่ในประเทศอินเดีย ได้ข่าวว่ามีนักบวชรูปหนึ่งได้ตรัสรู้แล้วเมื่อ 49 วันก่อน จึงได้เดินทางนำข้าวปลาอาหารไปถวายนักบวชรูปนั้น ซึ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากถวายภัตตาหารแล้ว ได้เชิญทูลพระพุทธองค์เสด็จมายังประเทศพม่า แต่พระพุทธองค์ไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินมาได้ จึงทรงมอบพระเกศาแก่พ่อค้าชาวพม่าผู้นั้นมา 8 เส้น เพื่อนำไปสักการะบูชายังประเทศท้องถิ่นตน พ่อค้าทั้งสองคนจึงได้สร้างพระเจดีย์ทองคำขึ้น เพื่อบรรจุเส้นพระเกศาทั้ง 8 เส้นนี้ไว้ เรียกชื่อว่า เจดีย์ชเวดากองมาจนกระทั่งปัจจุบัน. เจดีย์เชเวดากองนี้ถือว่าเป็นพระเจดีย์ทองคำ ที่สร้างขึ้นมาจากทองคำบริสุทธิ์ 8688 แท่ง แต่ละแท่งนั้นมีมูลค่าเท่ากับ 400 เหรียญสหรัฐ ซึ่งคำนวณออกมาแล้วเป็นเงินที่ใช้สร้างพระเจดีย์นี้ได้ 3,475,200 เหรียญสหรัฐ หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 139,008,000 บาทในสมัยนั้น (บท.จากรายการ”เปิดโลกสดใส”(พม่า) –สารคดีท่องเที่ยว- 050443).

 

  Back to Midnight's Home    Back to TV Program   Member

 

 

[email protected]