นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)Hood'อินเตอร์เนต ทางออกจากการผูกขาดสื่อ
เมื่อพูดถึงเมือง New York หรือ Chicago เรามักคิดถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่บริหารโดยบริษัทข้ามชาติอย่าง Morgan Stanley หรือ Arthur Andersen LLP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีอำนาจและรายได้สูงกว่าบางประเทศเสียอีก แต่ธุรกิจที่กําลังได้รับความสนใจอย่างสูงใน New York ขณะนี้ กลับเป็นธุรกิจไร้บริษัท บริหาร โดยสิ่งที่เด็ก "แรพ"เขาเรียกว่า "Hood" (ชุมชน) เพื่อให้บริการทางอินเตอร์เนตล้วนๆ

"Hood" อินเตอร์เนต ได้กลายเป็นแฟชั่นระดับท้องถิ่นไปแล้ว เมื่อเขตเทศบาลเมืองและมหานครทั่วประเทศอเมริกากำลังหันมาตั้งโครงการอินเตอร์เนต ระดับชุมชน บริหารโดยชุมชน เพื่อชุมชน

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ เทศบาลเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ได้ริเริ่มโครงการอินเตอร์เนตเทศบาลไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร ในราคาเพียง 20 ดอลลาร์ต่อเดือนโดย ไม่จํากัดชั่วโมง (คิดเป็นราคาค่ากินอยู่ไทยประมาณ 60 บาทต่อเดือน) ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกกว่าของบริษัทเอกชนที่ให้บริการอยู่แล้วในพื้นที่ถึง 60%

นอกจากนี้เทศบาลฟิลาเดลเฟียยังร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ ใน "Hood" เพื่อให้บริการอินเตอร์เนตด้วยอัตราพิเศษเพียง 5 ดอลลาร์ต่อเดือนอีกด้วย และล่าสุดมหานครนิวยอร์ค ก็ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดหาบริการอินเตอร์เนต ทั้งแบบมีสายและไร้สาย โดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดหาและให้บริการให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล รวมถึงชุมชนที่มีรายได้น้อยอย่าง Harlem ด้วย

ในขณะเดียวกัน เทศบาลเมือง ชิคาโก ก็ ได้ประกาศที่จะสร้างเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย ให้ครอบคลุมทั้งเมือง โดยจะติดตั้งใยแก้วนำแสงขนานไปกับโครงข่ายของระบบทางระบายน้ำที่มีอยู่แล้ว ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนทำให้บริการได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาอินเตอร์เนตจากบริษัทเอกชนที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เมืองเล็กๆ อย่างหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตั๊กกี้ ก็ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เนตของชุมชน โดยมีผู้ใช้บริการ 600 คน แต่ก็ยังสามารถบริหารได้โดยไม่ขาดทุน และยังมีเมืองเล็กในรัฐชนบทอย่างอินเดียนนาและยูทาที่กำลังสนใจ อินเตอร์เนตชุมชนแบบไร้สายและแบบใช้สายไฟเบอร์ออฟติกอีกด้วย

"Hood" อินเตอร์เนตคืออะไร
"Hood" อินเตอร์เนต คือ การให้บริการอินเตอร์เนตด้วยการใช้เงินทุนจากภาษีจากชุมชน และให้บริการต่อชุมชนนั้นๆ โดยมีผู้บริหารคือรัฐบาลท้องถิ่นระดับเทศบาล โดยมีปรัชญาหลักว่าการสื่อสารถือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องจัดหา และให้บริการชุมชน โดยไม่หวังผลกำไร และมีจุดประสงค์ให้ทุกคนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม (ลด digital divide) และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและดึงดูดธุรกิจให้เข้ามาลงทุนในชุมชน

ด้วยเหตุนี้เองบริการอินเตอร์เนตชุมชนที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ สามารถให้บริการด้วย ความเร็วที่สูงกว่า และในราคาที่ถูกกว่าอินเตอร์เนตจากบริษัทเอกชน

จึงไม่น่าแปลกใจ ที่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ให้บริการอินเตอร์เนต (Internet Service Provides, ISP) ได้กดดันให้รัฐสภาของสหรัฐฯ ออกกฏหมายยับยั้งอินเตอร์เนตชุมชน เป็นผลให้รัฐ 14 รัฐ ในสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามการจัดตั้งอินเตอร์เนตชุมชนแล้ว

เรียบเรียงจาก
1. Matt Richtel. 2004. "Pennsylvania Limits Cities in Offering Net Access." The New York Times. December 2, 2004.

2. Jim Hu and Marguerite Reardon. 2005. "The Battles of Community Broadband." CNETnews.com.

3. Grant Gross. 2005. "US Senators Offer Bill to Protect Municipal Broadband." http://www.infoworld.com/article/05/06/24

4. The City of Chicago CivicNet. http://www.cityofchicago.org/civicnet.

5. The City of New York. "Briefing Paper of the Infrastructure Division to create a temporary task force to study how affordable broadband access can be made available to all New York City residents, nonprofit organizations and businesses." (June 2005). http://webdocs.nyccouncil.info/attachments/66683.htm

ที่มา : http://thaifriendforum.blogspot.com/2005/08/hood.html

โดย : อนันยา นิวยอร์ค : คัดลอก - 06/09/2005 00:37
(นำมาจากกระดานข่าวขนาดยาวของ ม.เที่ยงคืน http://board.dserver.org/m/midnightuniv/00001910.html)

 

ลำดับตัวอักษร A-Z
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php
กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี

'Hood' อินเตอร์เนต ทางออกจากการผูกขาดสื่อ
เมื่อพูดถึงเมือง New York หรือ Chicago เรามักคิดถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่บริหารโดยบริษัทข้ามชาติอย่าง Morgan Stanley หรือ Arthur Andersen LLP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีอำนาจและรายได้สูงกว่าบางประเทศเสียอีก แต่ธุรกิจที่กําลังได้รับความสนใจอย่างสูงใน New York ขณะนี้ กลับเป็นธุรกิจไร้บริษัท บริหาร โดยสิ่งที่เด็ก "แรพ"เขาเรียกว่า "Hood" (ชุมชน) เพื่อให้บริการทางอินเตอร์เนตล้วนๆ

"Hood" อินเตอร์เนต ได้กลายเป็นแฟชั่นระดับท้องถิ่นไปแล้ว เมื่อเขตเทศบาลเมืองและมหานครทั่วประเทศอเมริกากำลังหันมาตั้งโครงการอินเตอร์เนต ระดับชุมชน บริหารโดยชุมชน เพื่อชุมชน

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ เทศบาลเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ได้ริเริ่มโครงการอินเตอร์เนตเทศบาลไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร ในราคาเพียง 20 ดอลลาร์ต่อเดือนโดย ไม่จํากัดชั่วโมง (คิดเป็นราคาค่ากินอยู่ไทยประมาณ 60 บาทต่อเดือน) ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกกว่าของบริษัทเอกชนที่ให้บริการอยู่แล้วในพื้นที่ถึง 60%
(อ่านเนื้อความที่สมบูรณ์ข้างล่าง)