Update 4 September 2007
Copyleft2007
บทความทุกชิ้นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติสาธารณะ และขอประกาศสละลิขสิทธิ์ให้กับสังคม
power-sharing formulas, options for minority rights, and constitutional safeguards.

บรรณาธิการแถลง: บทความทุกชิ้นซึ่งได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์แห่งนี้ มุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายพรมแดนแห่งความรู้ให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมุ่งทำหน้าที่เป็นยุ้งฉางเล็กๆ แห่งหนึ่งสำหรับเก็บสะสมความรู้ เพื่อให้ทุกคนสามารถหยิบฉวยไปใช้ได้ตามสะดวก ในฐานะที่เป็นสมบัติร่วมของชุมชน สังคม และสมบัติที่ต่างช่วยกันสร้างสรรค์และดูแลรักษามาโดยตลอด. สำหรับผู้สนใจร่วมนำเสนอบทความ หรือ แนะนำบทความที่น่าสนใจ(ในทุกๆสาขาวิชา) จากเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก สามารถส่งบทความหรือแนะนำไปได้ที่ midnightuniv(at)gmail.com (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐)

04-09-2550

New member
Midnight University

 

H
R
ทุกท่านที่ประสงค์จะติดต่อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กรุณาจดหมายไปยัง email address ใหม่ midnightuniv(at)gmail.com
-Free Documentation License-
Copyleft : 2007, 2008, 2009
Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies
of this license
document, but
changing it is not allowed.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
อีเมล์ที่สะดวกในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเปิดรับบทความทุกประเภท ที่ผู้เขียนปรารถนาจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยบทความทุกชิ้นต้องยินดีสละลิขสิทธิ์ให้กับสังคม สนใจส่งบทความ สามารถส่งไปได้ที่ midnightuniv(at)gmail.com
โดยกรุณาใช้วิธีการ attach file (บทความควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน้ากระดาษ และไม่ยาวเกิน ๒๐ หน้ากระดาษ)
หากต้องการค้นหาบทความในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เที่ยงคืน สามารถใช้ search engine ข้างบนนี้ได้
โดยการคลิกที่แบนเนอร์ ซึ่งจะนำไปสู่หน้าการค้นหา
ให้ใส่คำที่ต้องการค้นลงไปในช่องว่าง แล้วคลิก
โครงการก้าวสู่คริสตศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการทบทวนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
R
E
ระบบการลงทะเบียนสมาชิก ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยส่งจดหมายแนะนำตัวอย่างย่อไปยังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่ midnightuniv(at)gmail.com และรอรับแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
สมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
E

นักศึกษา ผู้สนใจทุกท่าน หากมีความประสงค์เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ขอเชิญสมัครได้ทุกเวลา ตามขั้นตอนแนะนำข้างล่าง

การเป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ต้องเป็นคนเก่ง คนฉลาด คนมีความรู้สูง จึงจะเป็นสมาชิก ทั้งนี้เพราะปรัชญาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มุ่งบริการคนทุกระดับชั้น คนทุกฐานะทางเศรษฐกิจ คนทุกอาชีพ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาให้กับคนทุกคน และทุกวัย
แต่หากท่านไม่ประสงค์เป็นสมาชิก ก็ไม่มีปัญหา เพราะไม่ว่าใครๆ ก็สามารถเข้าร่วมกันค้นหาความร
ู้ได้กับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ การเป็นสมาชิกเพียงจะเป็นประโยชน์ต่อเราในแง่ที่
เราจะได้ทราบว่าผู้ให้ความสนใจนั้นเป็นใคร ต้องการให้เราทำอะไร และไม่อยากให้เราทำอะไร
คอยช่วยวิพากษ์วิจารณ์เรา เพื่อจะได้ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นของทุกคน
นอกจากนี้ เราจะได้ทราบจำนวนผู้ให้ความสนใจต่อเราด้วยว่า มีมากน้อยเพียงใด

เรียน ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กรุณาส่งข้อมูลของท่าน
เท่าที่ท่านอยากให้ข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยใช้วิธีการส่งข้อความที่สะดวกตามอีเมล์ต่อไปนี้
midnightuniv(at)gmail.com หรือ [email protected]

จดหมายตอบรับการเป็นสมาชิก อาจจะช้ากว่าปกติ เพราะมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่ได้ใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
แต่ใช้วิธีการตอบด้วยมือทีละฉบับ ดังนั้นสมาชิกอาจต้องรอนาน
หากประสบปัญหาการส่งใบสมัครด้วยเหตุผลทางเทคนิคใดๆ ก็ตาม
ท่านสามารถใช้วิธีส่งข้อมูลไปยังอีเมล์สำรองที่ midnightuniv(at)yahoo.com

ฝ่ายสมาชิก มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารบัญเนื้อหา 1-200 I สารบัญเนื้อหา 201-400 I สารบัญเนื้อหา 401- 600
สารบัญเนื้อหา 601-800 I สารบัญเนื้อหา 801-1000 I สารบัญเนื้อหา 1001-1200
สารบัญเนื้อหา 1201-1400

ประวัติ ม.เที่ยงคืน I webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com
[email protected]


สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x
ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)gmail.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)gmail.com)


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ฟรี
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจากบริษัทไทยอิส ดอทคอม


คลิกไปหน้าเว็บเพจสมาชิกเก่า (พ.ศ.๒๕๔๓)

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1,300 เรื่อง หนากว่า 25,000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)gmail.com หรือ
[email protected]