B
หน้าสารบัญแต่ละหน้า จะบรรจุหัวข้อบทความจำนวน 200 บทความ : ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่หน้าสารบัญ 6 (1000-1200)
H


The Midnight's homepage : http://midnightuniv.tumrai.comมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1100 เรื่อง หนากว่า 18000 หน้า ในรูปของ CD-ROM
เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

คลิกไปหน้าสารบัญ ๗ (บทความ 1200-1400)

1000. ยุทธศาสตร์เจรจาเอฟทีเอ.เพื่อประชาชน เปรียบเทียบไทย-โบลีเวีย (ข้อมูลจากเอฟทีเอ.วอทช์)
1001. บทสรุปนักวิชาการ ว่าด้วย"รัฐบาลเต่าถุย" (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1002. การปั้นแต่งมติมหาชน : นอม ชอมสกี กับ สื่อมวลชน (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : นักวิชาการอิสระและนักแปลอิสระ)
1003. ฮาเบอร์มาส : พื้นที่สาธารณะที่ถูกรัฐและทุนนิยมปล้นเอาไป (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1004. การค้าที่ไม่เป็นธรรมและไม่รับผิดชอบ บทเรียนเอฟทีเอของสหรัฐฯ (สรุปโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล)
1005. มหาอำนาจกับโลกมุสลิม การเมืองของการก่อการร้าย (คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ)
1006. การเมืองของการก่อการร้ายกับการสร้างสันติภาพของประชาชน [ต่อจาก1005] (คณะทำงานวาระทางสังคม)
1007. คำประกาศดุสิต : ความร่วมมือเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี : แปล)(ไทย-อังกฤษ)
1008. Global Empire or Universal Civilization? อาณาจักรโลกหรืออารยธรรมสากล (ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี)
1009. ละตินอเมริกา สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา: ขั้วอำนาจใหม่ในการเมืองโลก (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1010. พระจันทร์เสี้ยวการละคอน มุมสะท้อนวิญญาณประชาธิปไตย (รวินทร์ คำโพธิ์ทอง, นักวิชาการอิสระ)

1011. เรื่องของตะวันตก โดยชาวตะวันตกเขียนไทย (ไมเคิล ไรท, คอลัมนิสท์หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์)
1012. วันนี้ของผู้หญิงมลายูมุสลิม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ คณะทำงานวาระทางสังคม)
1013. ศึกษาเส้นทางรอยตีนดำๆของกองทัพซาปาติสต้า (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : นักแปลอิสระ และนักวิชาการอิสระ)
1014. อุดมธรรมจากวงสนทนา ๑ (การวิจัยด้วยฝ่าเท้าภาค ๒) (ดร. ประมวลเพ็งจันทร์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1015. อุดมธรรมจากวงสนทนา ๒ (การวิจัยด้วยฝ่าเท้าภาค ๒) (ดร. ประมวลเพ็งจันทร์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1016. ทฤษฎีเกมแห่งอำนาจ และทฤษฎีโลกแบน (ชำนาญ จันทร์เรือง,นักวิชาการทางกฎหมายและรัฐศาสตร์)
1017. สนทนาเรื่องโลกมีชีวิตตามแนวคิดทฤษฎีกายา(๑) (ดร. สุทธาธร สุวรรณรัตน์, ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
1018. สนทนาเรื่องโลกมีชีวิตตามแนวคิดทฤษฎีกายา(๒) (ดร. สุทธาธร สุวรรณรัตน์, ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1019. สงครามไร้ที่สิ้นสุด : กรณี ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (วอลเดน เบลโล : เขียน, ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล
)
1020. จากโลกสามเหลี่ยม, Demagogue, ถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

1021. Corporate Social Responsibility (CSR) : บริษัทรับผิดชอบ (ศจินทร์ ประชาสันติ์, นักวิจัย[โฟกัสl])
1022. โลกใหม่ของชาวซาปาติสต้า : โลกที่รองรับคนทุกคน (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการอิสระและนักแปลอิสระ)
1023. การแพทย์ในวิถีมุสลิม บทเรียนจากโรงพยาบาลรามัน (น.พ.สุภัทร์ ฮาสุวรรณกิจ,รองประธานชมรมแพทย์ชนบท)
1024. ธนาคารนโยบายประชาชน - การปฏิรูปการเมืองด้วยฝ่าเท้า (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1025. อเมริกาใต้กับโลกาภิวัตน์ - เอเชียกับโรคมินามาตะ (จักรชัย โฉมทองดี - ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล)
1026. หญิงร้าย:ในภาพยนตร์เฟมินิส ๕ เรื่องของฝรั่งเศส (จักริน วิภาสวัชรโยธิน, สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1027. The Biology Of Belief : ชีววิทยาแห่งความเชื่อ(๑) (จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์, คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่)
1028. The Biology Of Belief : ชีววิทยาแห่งความเชื่อ(๒) (จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์, ช่วงสนทนา)
1029. ฮาเบอร์มาสและพื้นที่สาธารณะ: ข้อถกเถียงเชิงวิพากษ์(๑) (สมเกียรติ ตั้งนโม: เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1030. ฮาเบอร์มาสและพื้นที่สาธารณะ: ข้อถกเถียงเชิงวิพากษ์(๒) (สมเกียรติ ตั้งนโม: เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

1031. เอฟทีเอ.เกาหลีกับสหรัฐฯ บทเรียนที่เรียนรู้กันได้ (รวบรวมโดยกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1032. อริสโตเติลสั่งสอนนักพูดปากพล่อย-ยุทธศาสตร์การควบคุมสื่อ (ผศ. เมินรัตน์ นวะบุศย์ - จรัล มานตรี)
1033. สัมภาษณ์ รศ.ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ : เมื่อสื่อเลือกข้าง (กองบรรณาธิการไทยโพสต์, สัมภาษณ์)
1034. ชายไร้ใบหน้าหลังหน้ากากสกี : รองผู้บัญชาการมาร์กอส (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เรียบเรียง, นักวิชาการอิสระ)
1035. ผู้หญิง-เพศสภาพ-การเมือง : เรื่องชวนถกให้เถียง (สุภัตรา ภูมิประภาส, นักวิชาการอิสระ และนักหนังสือพิมพ์)
1036. จากตรรกวิทยาแห่งการบริโภค ถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (วจี เรืองพรวิสุทธิ์, นศ.ปริญญาโท หลักสูตรสื่อศิลปะฯ)
1037. เครือข่าย, ภาวะฉุกเฉิน, ศาสตร์และการครอบงำ (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีสงศ์,นักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1038. Howard Zinn : บทสนทนา ความจริงในมือของศิลปิน (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1039. ละเมิดอำนาจศาล กฎหมายมหาชน และคนขี่เสือ (ชำนาญ จันทร์เรือง: เขียน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: เรียบเรียง)
1040. LGBT ความรักข้ามผ่านเพศสภาพ และเรื่องเพศศีกษา (จอน อึ้งภากรณ์ / ไมเคิล ไรท, ม.เที่ยงคืน - รวบรวม)

1041. ไม่ลืม ไม่อภัย ไม่เคียดแค้น' จากหัวใจของชาวอิสราเอลเพื่อสันติ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการอิสระ)
1042. ผู้หญิงกับนิยาย 'เหมืองแร่' ฉบับโลกาภิวัตน์ (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, นักวิชาการอิสระประเด็นโลกาภิวัตน์)
1043. อินเดียกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ: สู่ขั้วอำนาจใหม่เอเชีย (Dr Jayati Ghosh, นักวิชาการเศรษฐศาสตร์)
1044. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1045. สุนทรพจน์ร้อนฉ่าของ 'ฮูโก ชาเวซ' ณ สหประชาชาติ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
1046. ทำความเข้าใจความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ (พระไพศาล วิสาโล, วัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ)
1047. วิถีธรรมแห่งการตายตามแนวพระพุทธศาสนา
(พระไพศาล วิสาโล, วัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ)
1048. ปฏิกริยาต่อการรัฐประหาร ถึงการการฉีกธรรมนูญชั่วคราว (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1049. การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้ กรณีการบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน (รายงานประชาชนฉบับที่ ๑)
1050. การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้ กรณีการบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน (รายงานประชาชนฉบับที่ ๒) (การดำเนินคดี)

1051. การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้ กรณีการบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน (รายงานประชาชนฉบับที่ ๓) (หนังสือพิมพ์)
1052. การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้ กรณีการบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน (รายงานประชาชนฉบับที่ ๔) (รายชื่อคัดค้าน)
1053. พื้นที่โจร พื้นที่รัฐ และชาติยาธิปไตย (กองบรรณาธิการฯ รวบรวมบทความของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์)
1054. วัฒนธรรมทีวีและวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง
(กองบรรณาธิการฯ รวบรวมบทความของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์)
1055. ในวิกฤตมนุษยศาสตร์ : ความเป็นชาติ โลกของตลาด และความรู้สึก (
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ - ปาฐกถานำ)
1056. วิกฤตสังคมศาสตร์ : Globalization - International Terrorism (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, ม.ธรรมศาสตร์)
1057. วิกฤตมนุษยศาสตร์ กับ ความเป็นไทยกระแสหลัก (รศ. สายชล สัตยานุรักษ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1058. ช่วงคำถามคำตอบ : วิกฤตสังคมศาสตร์-วิกฤติมนุษยศาสตร์ (โครงการวิจัยวิกฤตมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์)
1059. พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ส่วนตัว และเรื่องตัวตนบนไซเบอร์สเปซ (เอมอร ลิ้มวัฒนา, นศ.ป.โท หาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1060. กระแส K-POP เกาหลีฟีเวอร์ในงานภาพยนตร์ ๑ (บทนำเกี่ยวกับภาพยนตร์) (มาลิน ธราวิจิตรกุล, มช.)

1061. กระแส K-POP เกาหลีฟีเวอร์ในงานภาพยนตร์ ๒ (เกี่ยวกับภาพยนตร์เอเชีย) (มาลิน ธราวิจิตรกุล, มช.)

1062. เปลี่ยนน้ำมันให้เป็นแปลงเกษตร และขุมคลังศีลธรรมของชาวอินเดียน (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1063. CUBA CRACKDOWN เราคือคิวบา...อเมริกาไม่ใช่พ่อเรา (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, นักวิชาการอิสระ)
1064. 10 ชั่วโมงกับศิลปะหลังสมัยใหม่และบริบทเกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1065. เศรษฐกิจที่เป็นธรรม VS เศรษฐกิจพอเพียง และการเมืองเรื่องศีลธรรม (รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1066. จากก่อกำเนิดรัฐถึงรัฐประหาร และเรื่องนิติรัฐศาสตร์ (รวบรวมจากงานของ : ชำนาญ จันทร์เรือง)
1067. MICT = Ministry of Internet and Censorship Technology [Yes] (ต้านการปิดกั้นเว็บไซต์โดย FACT)
1068. มองรัฐประหาร และ รัฐธรรมนูญฉบับภูมิปัญญาไทย (ดร. ธีรยุทธ บุญมี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1069. เริ่มต้นประชาธิปไตยแบบภูมิปัญญาไทย หรืออภิชนาธิปไตยขบวนสุดท้าย (ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล, ม.วิสคอนซิล)
1070. Pragmatism ของปัญญาชนไทยกับการรัฐประหาร ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ (
ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล, ม.วิสคอนซิล)

1071. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับความเป็นองค์กรตุลาการ (ชนินทร์ ติชาวัน, นักศึกษาป.โท มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
1072. รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อพลัดถิ่นของพม่าและชนกลุ่มน้อย (อัจฉรียา สายศิลป์, นศ.ปโท, หาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1073. Heterotopias / Thirdspace / Landscape of living (ทัศนัย เศรษฐเสรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1074. มนุษย์ศาสตร์ไทยและอเมริกาไม่เคยวิกฤต (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1075. วรรณกรรมเฟมินีส: งานเขียนสตรีเกี่ยวกับการแฉผู้ชาย (วิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1076. การปฏิวัติโรมาเนีย: ฉากปฏิวัติลวงโลกครั้งยิ่งใหญ่ (Keiko Sei: เขียน, สมเกียรติ ตั้งนโม: แปลและเรียบเรียง)
1077. what can we learn from the Romanian revolution "Was The Army Really With Us?" (
Keiko Sei)
1078. มังกุออกลูกเป็นมังกรหรือ ประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลง (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1079. การเมือง: เปิดสมุดปกขาว คมช.แจงรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ (นำมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
1080. ปาฐกถา ส.ศิวรักษ์ "ก้าวให้ถึงประชาธิปไตย: ราษฎรไทยจะทำอย่างไรดี" (อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ปัญญาชนสยาม)

1081. นรกในอิรัก: โศกนาฎกรรมที่โลกทำเป็นลืม (อุทัยวรรณ เจริญวัย) [บทความนี้นำมาจากประชาไทออนไลน์]
1082. อเมริกันซ่อนหา:ข่าวที่ไม่เป็นข่าวประจำปี ๒๕๔๙ (ข่าวการเมือง เศรษฐกิจและสังคม) (ภัควดี วีระภาสพงษ์)
1083.
อเมริกันซ่อนหา:ข่าวที่ไม่เป็นข่าวประจำปี ๒๕๔๙ (ข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) (ภัควดี วีระภาสพงษ์)
1084. โมฮัมหมัด ยูนุส: นักเศรษฐศาสตร์ผู้คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1085. Emengence: คำบรรยายเรื่อง "ทฤษฎีผุดบังเกิด" (ชลนภา อนุกูล, ผู้ประสานงานโครงการจิตวิวัฒน์)
1086. ในการเมืองมีวัฒนธรรม ในวัฒนธรรมมีการเมือง (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1087.
การจัดการธรรมชาติตามแนวคิดตะวันตกยุคอาณานิคม (โดม ไกรปกรณ์ : นักวิชาการอิสระ)
1088. คนสร้างศาสนาหรือศาสนาสร้างคน: มุมมองทางสังคมศาสตร์ (ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, มหาวิทยาลัยมหิดล)
1089. คอมมิวนิสต์คนสุดท้าย-ความต่างที่ถูกคัดทิ้ง (วิเคราะห์ภาพยนตร์) (กองบรรณาธิการ ม.เที่ยงคืน: รวบรวม)
1090. ข้างหลังภาพในยุคโลกาภิวัตน์: คนจนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์ (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, นักวิชาการอิสระ)

1091. สำรวจวรรณกรรมสตรีนิยม: ฉันไม่ยอม ฉันไม่ยอม (วิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการ, นักศึกษาปริญญาโท มช.)
1092. Machiavellian: การเมืองและนโยบายปีศาจของสหรัฐฯ (1) (Howard Zinn)(สมเกียรติ ตั้งนโม: เรียบเรียง)
1093. Machiavellian: การเมืองและนโยบายปีศาจของสหรัฐฯ (2) (Howard Zinn)(สมเกียรติ ตั้งนโม: เรียบเรียง)
1094. มายาคติสองเรื่องที่อธิบายโลกแห่งความยากจน: วันทนา ศิวะ (ชำนาญ ยานะ : แปล, สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
1095. ฐานะทางประวัติศาสตร์ของศาลในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1096. อาการสะดุ้งของอภิจักรวรรดิอเมริกัน: กรณีนิคารากัว (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการอิสระ และนักแปลอิสระ)
1097. แถลงการณ์หลัก ๖ ประการ: รัฐธรรมนูญฉบับลงขันปัญญา (กอง บก.มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: รวบรวม)
1098. ปาฐกถานำเรื่อง สถาบันกษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ (อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๔๙)
1099. โลกาภิวัตน์ ตลาด และความหลากหลายของสินค้าวัฒนธรรม (วรดุลย์ ตุลารักษ์, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1100. ข้อพิจารณาบางประการก่อนนำมหาวิทยาลัยขายทอดตลาด (ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, รศ.ใจ อึ้งภากรณ์)

1101. คนดูแลบ้านต่างด้าว: ผู้หญิงในมุมอับของโลกาภิวัตน์ (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, นักวิชาการอิสระ)
1102. ขบวนการสิทธิสตรีกับการรัฐประหารในฟิจิและประเทศไทย (สุภัตรา ภูมิประภาส : เขียน, นักวิชาการอิสระ)
1103. ๑๐๐ ปีพุทธทาสภิกขุ: การปฏิรูปพุทธศาสนาของไทย (ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, มหาวิทยาลัยมหิดล)
1104. Soft Science & Hard Science: ว่าด้วยศาสตร์อ่อนและศาสตร์แข็ง (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1105. จากการเมืองเรื่องน้ำท่วม ถึงประชาธิปไตยอันมีกองทัพอยู่ข้างบน (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1106. ความเป็นไทยสองแนวทาง ประชาธิปไตยสองแนวทาง (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1107. สัมภาษณ์ อมาตยา เซ็น : ประชาธิปไตยของอินเดียและเหตุผลสาธารณะ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1108. Sanjit Bunker Roy ผู้พลิกตำราการศึกษาด้วยวิทยาลัยเท้าเปล่า (สฤณี อาชวานันทกุล, นักวิชาการอิสระ)
1109.
สื่อเกาหลีใต้ : อิสระที่งอกงามจากสังคมที่เจ็บแล้วรู้จักจำ (เพ็ญนภา หงษ์ทอง - สมเกียรติ ตั้งนโม)
1110. กบฏดุซงญอ การเมืองในประวัติศาสตร์ (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

1111. ระหว่าง ๔ เดือนนี้ ยังว่ายน้ำเล่นที่อ่าวมานิลาไม่ได้: คดีสิ่งแวดล้อม (ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล)
1112. ศาลสิ่งแวดล้อม: กระบวนการสร้างความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, ผู้พิพากษา)

1113. คดีสิ่งแวดล้อมฟิลิปปินส์: กรณีผลกระทบจากเหมืองทองแดง (๑) (ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, นิติธรรมสิ่งแวดล้อม)

1114. คดีสิ่งแวดล้อมฟิลิปปินส์: กรณีผลกระทบจากเหมืองทองแดง (๒) (ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, นิติธรรมสิ่งแวดล้อม)
1115. ถอดหน้ากากวัฒนธรรมมวลชน เปลือยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
1116. เรื่องของคำถามที่ไร้คำตอบ และคำตอบที่ไม่ตั้งคำถาม (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ)
1117. กาแฟขมสตาร์บัคส์และการขูดรีดแรงงานต่างมุมโลก (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการอิสระและนักแปลอิสระ)
1118. อิทธิพลของอีมิล เดอร์ไคม์ และมานุษยวิทยากับสิทธิมนุษยชน (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
1119. ปัญหาสังคมไทยในมุมมองบริโภคนิยมและรัฐอำนาจนิยม (พระไพศาล วิสาโล, วัดป่ามหาวัน แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ)
1120. อริสโตเติลกับการรัฐประหาร ๑๙ กันยา (รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

1121. ที่มาและองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู: ข้อเสนอสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ชนินทร์ ติชาวัน)
1122. ธารธรรมสามสายกับการบ่มเพาะพลังแห่งการตื่นรู้ (วิจักขณ์ พานิช : แปลและเรียบเรียง, นักวิชาการอิสระ)
1123. แกะรอยปัญหาภาคใต้: จากวัฒนธรรมโจรถึงไม่รบนายไม่หายจน (จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ)
1124. ทางตันของวัฒนธรรมอำนาจ ดุลยภาพในความเปลี่ยนแปลง (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1125.
เสรีนิยมใหม่: ยูโทเปียแห่งการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่มีสิ้นสุด (Pierre Bourdieu, ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ: แปล)
1126. อิสลาโมโฟเบียในสังคมไทยยุครัฐประหาร ๑๙ กันยา (อ. อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ดินอะ, นักวิชาการศาสนา)
1127. ร่างพระราชบัญญัติตาเดียวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของ MICT (กองบรรณาธิการ ม.เที่ยงคืน, รวบรวม)
1128. จากการมองของทารกสู่ความตายของนักประพันธ์ (จิรภักดิ์ จอมวิญญาณ์, นักศึกษา ป.ท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1129. บทนำเกี่ยวกับงานของ จูดิช บัตเลอร์ เธอคิดเรื่องอะไร? (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1131. FTAไทย-ญี่ปุ่น: เรื่องของสัตว์ประหลาด Godzilla ตายยาก (กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีฯ FTA Watch)
1132. รายงานจากเทือกเขาบรรทัด ชาวบ้านยังคงถูกรังแก (เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด)
1133. การเมือง สงครามและสันติภาพ ในฟุตบอลโลก (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปลและเรียบเรียง, นักแปลอิสระ)
1134. หลักการวิจัยสังคมศาสตร์: จากสารานุกรมวิกกีพีเดีย (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1135. ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ - รัฐธรรมนูญคู่ขนาน (พรรคแนวร่วมภาคประชาชน - Peoples coalition party)
1136. รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร-รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม (สัมภาษณ์ ดร.ชัยวัฒน์ และ ดร.เกษียร, onopen)
1137. Reforming Thailand: ข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๐ (ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์, นำมาจาก onopen)
1138. ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยพหุอำนาจ (โดย: นพ. ประเวศ วะสี, เสนอเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐)
1139. ปาฐกถา ส.ศิวรักษ์ : ๔ เดือนหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยา (อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นักวิชาการอาวุโส)
1140. ปฏิรูปประเทศไทย: พระสงฆ์กับการถูกรอนสิทธิ์ทางการเมือง (ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, มหาวิทยาลัยมหิดล)

1141. Globalization from below: โลกาภิวัตน์จากข้างล่าง กรณีอินเดียและไทย ภาค๑ (ดร. โดม ไกรปกรณ์)
1142. Globalization from below: โลกาภิวัตน์จากข้างล่าง กรณีอินเดียและไทย ภาค๒ (ดร. โดม ไกรปกรณ์)
1143. Globalization in Retreat: โลกาภิวัตน์ล่าถอย (วอลเดน เบลโล : เขียน, ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1144. โลกาภิวัตน์+ประชาธิปไตย+ความเป็นธรรมทางสังคม? (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1145. Patch Adams: ฮอล์ลีวูด และสถาบันสุขภาพเกอซุนทายต์ (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1146. ความเป็นมาของทฤษฎี"แบ่งแยกดินแดน"ในภาคใต้ไทย (๑) (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศิลปศาสตร์ มธ.)
1147. ความเป็นมาของทฤษฎี"แบ่งแยกดินแดน"ในภาคใต้ไทย (๒) (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศิลปศาสตร์ มธ.)
1148. ความเป็นมาของทฤษฎี"แบ่งแยกดินแดน"ในภาคใต้ไทย (๓) (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศิลปศาสตร์ มธ.)
1149. ความเป็นมาของทฤษฎี"แบ่งแยกดินแดน"ในภาคใต้ไทย (๔) (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศิลปศาสตร์ มธ.)
1150. ความเป็นมาของทฤษฎี"แบ่งแยกดินแดน"ในภาคใต้ไทย (๕) (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศิลปศาสตร์ มธ.)

1151. บาร์บารา วิททิ่งนั่ม โจนส์: ปตานีรัฐมลายูนอกมลายา (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศิลปศาสตร์ มธ.)
1152. ชุมชนเทือกเขาบรรทัด: การต่อสู้ของชุมชนกับนายและรัฐสมัยใหม่ (ปริญญา นวลเปียน, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)
1153. ส.ส. สิทธิชุมชน และความรู้สึกผิดหวังประชาธิปไตยไทย (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1154. เอกบุรุษ อภิชนาธิปไตย และประชาธิปไตย (ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์, นักการเมือง และนักวิชาการอิสระ)
1155. เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๗ และแล้วยังคงเป็นแค่ความฝัน? (กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม)
1156. ความรุนแรง ณ ข้อต่อประวัติศาสตร์ เผด็จการ และประชาธิปไตย (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, ม.ธรรมศาสตร์)
1157. คาร์ล มาร์กซ์: จากครอบครัวยิวหัวก้าวหน้าถึงการปฏิวัติในยุโรป (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1158. คาร์ล มาร์กซ: การลี้ภัยไปลอนดอนและหนังสือเรื่อง Das Kapital
(กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1159. เมื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน พูดเรื่องทิศทางการพัฒนาเมือง (คำบรรยายของ นิธิ เอียวศรีวงศ์)
1160. ศิลปวัฒนธรรม และลัทธิบริโภคนิยมหลังสมัยใหม่ (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1161. การสถาปนาอภิจักรภพทางเศรษฐกิจ : ศูนย์กลางของการคอร์รัปชั่น (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1162. อดัม สมิธ: นักคิดหัวก้าวหน้าและเป็นมิตรกับคนจน (สฤณี อาชวานันทกุล, นักวิชาการและนักแปลอิสระ)
1163. เมื่อซาปาติสตาตั้งคำถาม: โลกใบนี้ใหญ่แค่ไหน? (สมเกียรติ ตั้งนโม และ ภัควดี วีระภาสพงษ์)
1164. นาฬิกาโลกาวิบัติ, อีคาวโนมิคส์ และนักปรัชญา (รวบรวมงานของ รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, ม. ธรรมศาสตร์)
1165. รายงานฝรั่ง: ปัญหาภาคใต้ไทยไม่ใช่สงครามศาสนา (๑) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับมาจาก Crisis Group)
1166. รายงานฝรั่ง: ปัญหาภาคใต้ไทยไม่ใช่สงครามศาสนา (๒) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับมาจาก Crisis Group)
1167. รายงานฝรั่ง: ปัญหาภาคใต้ไทยไม่ใช่สงครามศาสนา (๓) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับมาจาก Crisis Group)
1168. รายงานฝรั่ง: ปัญหาภาคใต้ไทยไม่ใช่สงครามศาสนา (๔) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับมาจาก Crisis Group)
1169. รายงานฝรั่ง: ปัญหาภาคใต้ไทยไม่ใช่สงครามศาสนา (๕) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับมาจาก Crisis Group)
1170. รายงานฝรั่ง: ปัญหาภาคใต้ไทยไม่ใช่สงครามศาสนา (๖) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับมาจาก Crisis Group)

1171. ๑ ศตวรรษทหารกับการเมืองไทย (ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการอุษาคเนย์ศึกษา มธ.)
1172. บทวิเคราะห์พันธมิตรฯ ก่อนการรัฐประหาร ๑๙ กันยา (สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, นักวิชาการอิสระ)
1173. Fashionsophy : แฟชั่นศาสตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ (ทัศนัย เศรษฐเสรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1174. มองมุมต่าง: จากฝ่ายพันธมิตรฯ โต้สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี (สุรพล ธรรมร่มดี, นักวิชาการ รร.รุ่งอรุณ)
1175. วิพากษ์มหาวิทยาลัยนอกระบบ มหาวิทยาลัยระบบซาร์ (จงรักษ์ กิตติวรการ, คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยมหิดล)
1176.
Sovereignty / Nationalist Sovereignty (
Robert Holliday : แปล) พื้นที่โจร พื้นที่รัฐ และชาติยาธิปไตย
1177. ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : ความจริงและมายาคติ (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ : บรรยาย)
1178. จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม - ศาสนากับรัฐธรรมนูญ (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1179. การกำหนดยุทธศาสตร์โลกหลังลัทธิทุนนิยม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1180. ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่ จากวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บสี่ (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

1181. ปมมาเฟีย: นโยบายของสหรัฐฯ ว่าด้วยอิหร่านและอิรัก (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล, นักแปลอิสระ)
1182. Chomsky on Iran, Iraq, and the Rest of the World (Michael Shank | February 16, 2007)
1183. โสกราตีสยุคโลกาภิวัตน์ ผู้รณรงค์ความหลากหลาย: Cosmopolitanism (สฤณี อาชวานันทกุล : แปล)
1184. ศตวรรษแห่งสงครามไม่สมมาตร การก่อการร้าย และการเลือกตั้งธิปไตย (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ)
1185. แฟชั่นวิถี-จักรเย็บผ้า-เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา (ทัศนัย เศรษฐเสรี : บรรยาย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1186. แนะนำหนังสือ Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1187. เกษตรกรรมคิวบา: หลังโซเวียตล่มสลายและการปิดล้อมของสหรัฐฯ (สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ : แปล)
1188. เศรษฐศาสตร์เข้าใจยาก: ข้อเสนอขึ้นค่าแรงและความไม่เสรีจริงของตลาด (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1189. Cameron Sinclair สถาปนิกผู้รณรงค์ การออกแบบเพื่อมนุษยชาติ (สฤณี อาชวานันทกุล, นักวิชาการอิสระ)
1190. จันทรคราส รัฐประหาร-การเลือกตั้ง และสิ่งแวดล้อม (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
)

1191. การศึกษาประวัติศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ ของ Jared Diamond (สฤณี อาชวานันทกุล : เขียนและแปล)
1192. Slavoj Zizek: C'est mon Choix - มันคือทางเลือกของฉันที่จะเผารถ (อธิป จิตตฤกษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1193. การพัฒนาปอเนาะชายแดนใต้ ท่ามกลางกระแสการก่อการร้ายภาคใต้ (อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ดินอะ)
1194. สมาพันธ์องค์กรเอกชนญี่ปุ่นถวายฎีกาในหลวง กรณีกากของเสียจากญี่ปุ่น (ข้อมูลจาก FTA Watch)
1195. FTA ไทย-ญี่ปุ่น: การลดศักยภาพของแผ่นดินทองเหลือเพียงที่ทิ้งขยะ (เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง : เขียน)
1196. แผนการเปิดเสรีขยะอันตรายของญี่ปุ่น: บทเรียนจากฟิลิปปินส์ (เรียบเรียงโดย FTA Watch)
1197. FTA ไทย-ญี่ปุ่น: รากหญ้าของทั้งสองประเทศไม่มีใครได้ประโยชน์ (สรุปรายงานสัมมนา JTEPA)
1198. JTEPA สิทธิบัตรจุลชีพ กับม้าโทรจัน (ตอนที่ ๑)(ตอนที่ ๒) (นันทน อินทนนท์, มหาวิทยาลัยสต๊อกโฮล์ม)
1199. FTA Watch ฟ้องศาลหลักเมือง เผาบัญชีหนังหมา และข้อมูลสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1200. ระบบสิทธิบัตร: จุดอ่อนของการคุ้มครองทรัพยากรจุลชีพในไทย (ตอนที่ ๑-๓) (นันทน อินทนนท์ : เขียน)
900. สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สารบัญ ๗ next (บทความ 1200-1400)

สารบัญ ๑ next (บทความ 001-200)
สารบัญ ๒ next (บทความ 200-400)
สารบัญ ๓ next (บทความ 400-600)
สารบัญ ๔ next (บทความ 600-800)

สารบัญ ๕ next (บทความ 800-999)
 

สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1200 เรื่อง หนากว่า 20000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า สนใจสั่งซื้อได้ที่
midnightuniv(at)gmail.com
ส่งธนาณัติถึง
สมเกียรติ ตั้งนโม : ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
(หมายเหตุ : กรณีสั่งซื้อแผ่น CD-ROM จากต่างประเทศ ราคา 250 บาท รวมค่าจัดส่ง)
คลิกอ่านรายละเอียดที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืน

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเวบ็ปไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม
กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
(หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)gmail.com)

ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1200 เรื่อง หนากว่า 20000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการ
หน้าสารบัญบทความ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่ลำดับที่ 000-1200 : เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 : ขึ้นปีที่ 7 (พศ. 2543 - พศ.2550)
The Alternative higher education : 2000-2007

กลับไปหน้าสารบัญสี่
กลับไปหน้าสารบัญห้า
คลิกไปหน้าสารบัญเจ็ด

กลับไปหน้าสารบัญสาม
กลับไปหน้าสารบัญสอง

กลับไปหน้าสารบัญหนึ่ง