H

เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย :

ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรต่างๆ
ลำดับที่ 361 หัวเรื่อง
สารบัญข้อมูล ส่งมาจากองค์กรต่างๆ
สมเกียรติ ตั้งนโม
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ร่วมพิจารณาคัดเลือก

บริการเผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

บทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถคัดลอกไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnightuniv(at)yahoo.com
midnight2545(at)yahoo.com

130347
release date
R
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
Wisdom is the ability to use your experience and knowledge to make sensible decision and judgements

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

1. วิพากษ์สื่อมวลชนในยุคทักษิณ (มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม, คณะทำงานวาระทางสังคม, และกลุ่มศึกษาปัญหายา)
2.
การนำตลาดน้ำสู่ความเป็นจริง: เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสิทธิน้ำในประเทศชิลี 1976-1995 (สมัชชาคนจน)
3. ปัญหา 12 ข้อ ที่นักสร้างเขื่อนแก้ไม่ได้
( มหาวิทยาลัยชุมชน - สมัชชาคนจน)
4. รัฐบาลไม่มีสิทธิ์แปรรูป อ.ส.ม.ท. ผิดรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ)
5. ข่าวสารข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา (นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา เยอรมันนี และประเทศไทย)(Thai Friend Forum)
6. องค์กรทั่วโลกสนับสนุนวันต้านสงครามสากล 20 มีนาคม (จัดโดย "แนวร่วมเพื่อสันติภาพประเทศไทย")
7. วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม เป็นวันโลกต่อต้านสงคราม ( แนวร่วมเพื่อสันติภาพ - เชียงใหม่)
8. การนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ก.ฟ.ผ. (กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน)
9. แนวทางแก้ไขปัญหาคนจน : กรณีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน)
10. 23 วันแห่งการต่อสู้ จากเชียงราย ถึง เชียงใหม่ (แถลงการ สกน., สำนักข่าวประชาธรรม, มติ ครม. 7 เม.ย.47)

11. คำวิงวอน ให้ยุติการใช้ความรุนแรงภาคใต้ (แถลงการณ์จาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
12. เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงและยุติการใช้ความรุนแรง (สมาคมนักเรียนไทยในมลรัฐฮาวาย)
13. แฉรัฐเผด็จการใช้ทหารปลุกผีแก่งเสือเต้น (เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยม, มหาวิทยาลัยชุมชน,สมัมชาคนจน)
14.
คัดค้านการลงนามเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch)
15. ลักลอบนำพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทย ไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน
(
องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย) (BIOTHAI)
16. แนะนำหนังสือ ของ สถาบันสันติประชาธรรม (สถาบันสันติประชาธรรม, พันธมิตรมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
17. สถาบันปฏิรูประบบความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม (พิเชษฐ เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ)

18. มูลนิธิอโชก้า กับการมอบรางวัลโครงสร้างฐานชุมชน (ประชาสัมพันธ์ โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

19. โครงการ : นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว (กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
20. วิจารณ์หนังสือของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (
สมาคมคนอ่าน ส.ศ.ษ. - วิพากษ์งานเขียน ๓ เล่ม)
 

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม Microsoft-word)

 

H

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
หรือหน้าสารบัญ ซึ่งมีอยู่ 2 หน้า
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com

เดือนมีนาคม พศ.๒๕๔๗
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในหน้านี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับจาก email ที่องค์กรต่างๆส่งถึง เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง

ภาพรวมของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น สำหรับส่วนที่นักศึกษา และสมาชิกกำลังชมอยู่นี้ เป็นเว็ปเพจใหม่ ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อทราบ หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่า จดหมายหรือข้อมูลใด เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะนำมาเผยแพร่แพร่ต่อบนหน้านี้

ประวัติเกี่ยวกับ"หน้าสารบัญข้อมูล จากองค์กรต่างๆ" เริ่มเปิดดำเนินการขึ้นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง หากสนใจส่งข่าวสารข้อมูล ส่งมาได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

ภาพผลงานจิตรกรรม โดยศิลปินเม็กซิกัน Alfredo Ramos Martinez
ข่าวสารข้อมูลจำนวนมาก ได้ส่งถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทุกวัน ในจำนวนนั้น มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งควรแก่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน มากกว่าที่กองบรรณาธิการจะรับรู้แต่เพียงส่วนเดียว จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่านร่วมกันพิจารณา
ข้อมูลหน้านี้ ได้รับจากองค์กรต่างๆซึ่งมีจดหมายมาถึง
กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนใจเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน กรุณาส่งไปที่
midnightuniv(at)yahoo.com