H
N
next
release date : September 1-30, 2007
คลิกไปหน้าสารบัญ(๑)
คลิกไปหน้าสารบัญ(๒)


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขทางการศึกษา วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจใดๆมาเป็นอุปสรรค และยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตความรู้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com

midnightuniv(at)gmail.com
ภาพประกอบนำมาจาก
http://www.amherst.edu/~mead/
collections/african/facemask.html
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับ Microsoft Internet Explorer ขนาดหน้าจอภาพ(screen area = 600 X 800 pixels ขนาดของตัวอักษร(text size) = Medium
ภาพรวมของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (ในส่วนของกระดานความคิดเห็น เปิดบริการเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลอย่างหลากหลาย ทั้งข่าวท้องถิ่น ข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้าน บทความวิชาการ บทความจากหนังสือพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ)
ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หากประสงค์นำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midarticle(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กำลังเปิดรับบทความเกี่ยวกับ นโยบายและเรื่องอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมของอเมริกันที่มีผลในเชิงลบต่อโลก ทั้งนี้เพื่อเปิดเผยให้สังคมได้เห็นถึงแง่มุมอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งเป็นความจริงที่ได้รับการเปิดเผยน้อยให้สังคมได้เรียนรู้มากขึ้น

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องราว"หลังอาณานิคม"มายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สามารถร่วมนำเสนอบทความโดยส่งไปที่
midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midarticle(at)yahoo.com

ขอบคุณครับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๐
สำหรับผู้สนใจหน้าสารบัญ เพื่อค้นหาบทความคลิกที่นี่
สารบัญ ๑ next

สารบัญ ๒ next
สารบัญ ๓ next
สารบัญ ๔ next
สารบัญ ๕ next
สารบัญ ๖ next

สารบัญ ๗ next

1315. ประวัติศาสตร์ชุมชนพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย (ดุลยภาค ปรีชารัชช : เขียน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1316. อนันตริยกรรมประเทศและเรื่องการลงประชามติ (สมเกียรติ ตั้งนโม : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1317. จากความเป็นวีรบุรุษของ คมช. ถึงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี ๕๐ (กำพล จำปาพันธ์ - ภาสพงษ์ เรณุมาศ)
1318. Fareed Zakaria: เสรีนิยมใต้รัฐธรรมนูญเหนือประชาธิปไตยไร้เสรี (สฤณี อาชวานันทกุล : เขียน-แปล)

1319. Euthanasia : สิทธิการตายอย่างสงบที่ยังเป็นข้อถกเถียง (อมรา สุนทรธาดา และ.., มหาวิทยาลัยมหิดล)
1320. ถกแถลงวิชาการ: การไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและประชามติอำพราง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม)

1321. การศึกษาทางเลือก: สงครามกองโจรบนการเมืองความรู้ (ตอนที่ ๑) (จิรภักดิ์ จอมวิญญาณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1322. การศึกษาทางเลือก: สงครามกองโจรบนการเมืองความรู้ (ตอนที่ ๒) (จิรภักดิ์ จอมวิญญาณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1323. อารัมภบทเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง สื่อทางเลือก ของ Chris Atton (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
1324. โหรไทยกับประวัติศาสตร์โลก: เมื่อโหรไทยทำนายดวงพระชะตามกุฎราชกุมารรัสเซีย (ฉลอง สุนทราวาณิชย์)

1325. ทำไมพม่าต้องย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเพียงมะนา? (ตอนที่ ๑) (ดุลยภาค ปรีชารัชช : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1326. ทำไมพม่าต้องย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเพียงมะนา? (ตอนที่ ๒) (ดุลยภาค ปรีชารัชช : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1327. 21st Century Socialism: กรณีศึกษาการเมืองร่วมสมัยในเวเนซุเอลา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เขียน)

1328. บทบรรยายเชิงทดสอบเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีร่างกาย (ตอน ๑) (ศิริลักษณ์ คชนิล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1329. บทบรรยายเชิงทดสอบเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีร่างกาย (ตอน ๒) (ศิริลักษณ์ คชนิล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1330. จากระบำหน้ากากและภาพยับยุม ถึงถ้ำอะชันตาและวัฒนธรรมคชุรโห (ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ : เขียน)

1331. ข้อเสนอทดลอง: ว่าด้วยความเปลือยเปล่าของชีวิตทางเศรษฐกิจ (ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต : เขียน)
1332. Fashionsophy: แฟชั่นกับการประกอบสร้างอย่างมีกระบวนการ (ทัศนัย เศรษฐเสรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1333. จากคอมมิวนิสต์คิวบา ถึงขบวนการอิสลามมาเลเซียสมัยใหม่ (สุขทวี สุวรรณชัยรบ - อะฮ์มัด เฟาซี อับดุล ฮามิด)
1334. เส้นทางอันขรุขระของสื่อตะวันตก และการวิพากษ์วิทยุ BBC (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1335. Thaksin's 24 Hours After the Coup: 24 ชั่วโมงของทักษิณ หลังรัฐประหาร (คำนำและบทคัดย่อ)
1336. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๑ เสียงโทรศัพท์ยามรุ่งอรุณ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : เรียบเรียง)
1337. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๒ ข่าวลือกลายเป็นความจริง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : เรียบเรียง)
1338. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๓ ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

1339. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๔ จากตำรวจถึงนายกรัฐมนตรี (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1340. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๕ การปกครองประเทศโดยซีอีโอ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

1341. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๖ บุญคุณและความแค้นต่อสื่อ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1342. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๗ การรัฐประหารที่โรยด้วยกลีบดอกไม้ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1343. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๘ ฟางเส้นสุดท้าย (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, เรียบเรียง)
1344. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๙ กลับไปสู่จุดเดิม (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1345. Thaksin's 24 Hours After the Coup: บทที่ ๑๐ คงยังไม่ใช่ตอนอวสาน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, เรียบเรียง)
1346. แดจังกึม ลัทธิขงจื้อ และสถานภาพของผู้หญิงเกาหลี (สุกัญญา อินต๊ะโดด, นศ.ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1347. แรงงานกับโลกาภิวัตน์: สหภาพแรงงานฯ ทางออกเดียวของการต่อสู้ (กอง บก.มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1348. Martial law: กฎอัยการศึก กฎควบคุมฝูงสัตว์(พลเมืองไร้ระเบียบ) (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1349. รูเพิร์ท เมอด็อช: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และโลกาภิวัตน์ (ณัฐกร วิทิตานนท์ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
1350. การทำรัฐประหาร = Official Revolution: ลงทุนต่ำ-กำไรสูง (ตอน ๑) (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : เขียน)

1351. การทำรัฐประหาร = Official Revolution: ลงทุนต่ำ-กำไรสูง (ตอน ๒) (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : เขียน)
1352. การปฎิวัติพุทธศาสนามาแก้ปัญหาสังคมหลังสมัยใหม่ (ตอนที่ ๑) (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร)
1353. การปฎิวัติพุทธศาสนามาแก้ปัญหาสังคมหลังสมัยใหม่ (ตอนที่ ๒) (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร)
1354. การปฎิวัติพุทธศาสนามาแก้ปัญหาสังคมหลังสมัยใหม่ (ตอนที่ ๓) (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร)
1355. การปฎิวัติพุทธศาสนามาแก้ปัญหาสังคมหลังสมัยใหม่ (ตอนที่ ๔) (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร)
1356. ขนบจารีตและค่านิยมขงจื้อกับกดทับผู้หญิงเกาหลี (สุกัญญา อินต๊ะโดด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
900. สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หากนักศึกษา-สมาชิกยังหาบทความไม่พบ คลิกตรงนี้เพื่อค้นหาต่อ

สำหรับผู้สนใจหน้า Front page เก่า next


สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6

ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซคทั้งหมด กว่า 1300 เรื่อง หนากว่า 25000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง
- เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนำเสนอบทความเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประกาศสละลิขสิทธิ์ให้กับสังคมคนที่อ่านไทยทั่วโลก ภายใต้เงื่อนไขลิขซ้าย - copyleft
ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1300 เรื่อง หนากว่า 25000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท
(รวมค่าส่ง -
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com