มหาวิทยาลัยที่ไม่ให้ปริญญาผู้เรียน
แต่จะให้ปริญญาผู้รู้
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม
กลางวันคือการเริ่มต้นเดินทางไปสู่ความมืด ส่วนกลางคืนคือจุดเริ่มต้นไปสู่ความสว่าง- เที่ยงวันคือจุดที่สว่างสุดแต่จะมืดลง เที่ยงคืนคือจุดที่มืดสุดแต่จะสว่างขึ้น
คลิกไปหน้าสารบัญ(1) คลิกไปหน้าสารบัญ(2)
เพื่อดูบทความใหม่
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กรุณาส่งไปที่ midarticle(at)yahoo.com

เว็ปไซค์ที่บอกไม่ได้ว่ามีคุณภาพหรือไม่ เพราะคุณต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้คำคุณศัพท์ที่เหมาะสมกับเว็ปนี้อย่างไร?
เว็ปไซค์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำความรู้ที่นำเสนอไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม
หากนำเอางานวิชาการไปใช้ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnight2545(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com
ส่งบทความเผยแพร่ที่ midarticle(at)yahoo.com

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 400 เรื่อง หนากว่า 4500 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า สนใจสั่งซื้อได้ที่
midnightuniv(at)yahoo.com
ส่งธนาณัติถึง
สมเกียรติ ตั้งนโม : ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202.
สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
(หมายเหตุ : กรณีสั่งซื้อแผ่น CD-ROM จากต่างประเทศ ราคา 250 บาท รวมค่าจัดส่ง)
คลิกอ่านรายละเอียดที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืน


ปาฐกถาประชาธรรม ประจำปี ๒๕๔๗ และเวทีอภิปราย
ผ่าทางตันสื่อไทย... สู่สื่อทางเลือก
โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, รศ.วิภา อุตมฉันท์, สุภิญญา กลางณรงค์, รุจน์ โกมลบุตร
วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๗ : เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย สำนักข่าวประชาธรรม ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โครงการเสวนาปัญหาสังคมร่วมสมัย - อยู่ระหว่างการถอดเทป
"ปอกเปลือกบริโภคนิยม"

ณ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน วันเสาร์ที่ ๗ และ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
หัวข้อเสวนาที่สำคัญ อาทิ ความหมายของบริโภคนิยมจากต่างทัศนะ,
บริโภคนิยมในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งด้านจิตวิทยา.
ผลกระทบของบริโภคนิยมที่มีต่อโลกทัศน์, จิตวิทยา, พฤติกรรม,
รวมทั้งระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม เพศ และอื่นๆ

 

บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๔๗
(ไปหน้าสารบัญบทความ ๑ -
ไปหน้าสารบัญบทความ ๒)
หากไม่สามารถอ่านบทความได้ ด้วยเหตุบกพร่องทางเทคนิค กรุณาแจ้งให้มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทราบเพื่อปรับปรุงที่
midnightuniv(at)yahoo.com

368. วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๑] (สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
369. วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๒] (ตำแหน่งในเชิงโครงสร้างของตัวละครต่างๆ)

370. คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม" (พิเชษฐ เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ญี่ปุ่น)

371. เตือนแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มหันตพลังทำลายชาติ [Joseph Stiglitz] (บทความขนาดสั้น จากสมาชิก ม.เที่ยงคืน)
372.
วัยรุ่นหลังสมัยใหม่ พวกเขาเรียนรู้กันอย่างไร (บทความขนาดสั้น โดย : จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์)
373. สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องของความรุนแรง (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
374. แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล / วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
375. ทำไมต้อง...สื่อทางเลือก (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ / สำนักข่าวประชาธรรม)
376. สมุดรายงานฯ ของเด็กๆ (สมชาย บำรุงวงศ์ / สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
377. นิติรัฐ กับ อำนาจรัฐเถื่อน (บทความขนาดสั้น โดย : ชำนาญ จันทร์เรือง์ / สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
378. สิทธิชุมชน กับ รัฐธรรมนูญติดหล่ม
(ปรับปรุงจาก สิทธิชุมชน, ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : อานันท์ กาญจนพันธุ์)
379. ผ่าทางตันสื่อไทย-สู่สื่อทางเลือก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ประธานกรรมการบริหารสำนักข่าวประชาธรรม)
380. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย หมดปัญหาแล้วหรือยัง (บทความขนาดสั้น โดย พอล เลอมัง)

381. บทวิจารณ์ภาพนู้ด-การข่มขืนครั้งที่สาม (ปลินดา ระมิงค์วงศ์ : บทวิจารณ์แนวคิดสตรีนิยม)

382. งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่ (บทความขนาดสั้น โดย ชัชวาล ปุญปัน, มช.)
383. เวทีสาธารณะ พลเมืองถกพลังงาน (ชัยอนันต์ สมุทวณิช - ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา)
384. อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
385. ดูละครแล้วย้อนดูตัว จากอริสโตเติลถึงเบรคท (สมเกียรติ ตั้งนโม - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
386. มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต (ชัชวาล ปุญปัน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
387. สื่อในมุมมองของมานุษยวิทยาและจิตวิเคราะห์ (สมเกียรติ ตั้งนโม - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
388. Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา (สมเกียรติ ตั้งนโม - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
389. อันตรายจากลัทธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์ที่ปัตตานี) (ธงชัย วินิจจะกุล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน)
390. ปัญหาของนักกฎหมายไทย (บทความขนาดสั้น โดย : ชำนาญ จันทร์เรือง์ / สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

 

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard( 1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็ปบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็ปไซค์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็ปบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าวกรุณาแจ้งให้ทราบที่ FB Messenger midnightuniv(at)yahoo.com)

ถ้อยแถลง : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 400 เรื่อง หนากว่า 4500 หน้า ในรูปของ CD-ROM
เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com