H
N
next
release date : January 1-31, 2010
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขทางการศึกษา วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจใดๆมาเป็นอุปสรรค และยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตความรู้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com


ภาพประกอบดัดแปลง : สร้างขึ้นด้วยเทคนิค CG. (Computer Graphic) ผลงานภาพนำมาจาก
เว็บไซต์ Zbrush.com (เพื่อประกอบการศึกษา)
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับ Microsoft Internet Explorer ขนาดหน้าจอภาพ(screen area = 600 X 800 pixels ขนาดของตัวอักษร(text size) = Medium
ภาพรวมของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (ในส่วนของกระดานความคิดเห็น เปิดบริการเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลอย่างหลากหลาย ทั้งข่าวท้องถิ่น ข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้าน บทความวิชาการ บทความจากหนังสือพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ)
ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หากประสงค์นำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midarticle(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.comมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กำลังเปิดรับบทความเกี่ยวกับ นโยบายและเรื่องอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมของอเมริกันที่มีผลในเชิงลบต่อโลก ทั้งนี้เพื่อเปิดเผยให้สังคมได้เห็นถึงแง่มุมอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งเป็นความจริงที่ได้รับการเปิดเผยน้อยให้สังคมได้เรียนรู้มากขึ้น

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องราว"หลังอาณานิคม"มายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สามารถร่วมนำเสนอบทความโดยส่งไปที่
midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midarticle(at)yahoo.com

ขอบคุณครับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ธันวาคม ๒๕๕๒ - มกราคม ๒๕๕๓
สำหรับผู้สนใจหน้าสารบัญ เพื่อค้นหาบทความคลิกที่นี่
สารบัญ ๑ next

สารบัญ ๒ next
สารบัญ ๓ next
สารบัญ ๔ next
สารบัญ ๕ next
สารบัญ ๖ next

สารบัญ ๗ next
สารบัญ ๘ next
สารบัญ ๙ next

1673. ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์: นัยต่อประเทศไทย (๑) (รศ. ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1674. ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์: นัยต่อประเทศไทย (๒) (รศ. ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1675. Ron Mueck: ประติมากรผู้สร้างงานประติมากรรมอภิเหมือนจริงขนาดยักษ์ (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1676. จากเรื่อง "ซื้อปืน-เลิกเสียภาษี" ถึง "I am very weak" ในวันคริสต์มาส (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม)
1677. แรงงานข้ามชาติกับนายจ้าง การจ่ายส่วย และการศึกษาเด็กข้ามชาติ (กอแก้ว วงศ์พันธุ์ : นักวิจัยอิสระ)
1678. ศิลปกรรมและสุนทรียกรรมหลังสมัยใหม่: ในบริบทสื่อศิลปะ (อุทิศ อติมานะ : วจศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1679(*). แถลงการณ์: ต้องลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อนำนิติรัฐกลับสู่สังคมไทย (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1679. บทบาทของพระสงฆ์กับการเมือง: ตามพระธรรมวินัยและประวัติศาสตร์ (พระภูริพัฒน์ หอมแก้ว : เขียน)
1680. บทวิเคราะห์คำพิพากษาคดี"ผัวเมีย"กับการลงโทษของศาลไทย (รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1681. บทวิจัยวิทยุชุมชนถึงวิทยุซอกตึก คลื่นความถี่ของชุมชนธรรมดา (พินิตตา สุขโกศล: มหาวิทยาลัยนเรศวร)
1682. หลากหลายอัตลักษณ์ของวิทยุชุมชน: ประสบการณ์ในต่างประเทศ (พินิตตา สุขโกศล : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
1683. กรอบแนวคิดอันโตนิโอ กรัมชี กับการอธิบายการเมืองไทยร่วมสมัย (วัชรพล พุทธรักษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
1684. จากการเมืองเรื่องเดมะกอก(demagogue) ถึงรัฐที่ล้มละลาย(Failed State) (ชำนาญ จันทร์เรือง: เขียน)
1685. ศาล กับ บทบาทในการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์: เรียบเรียง)
1686. หลังสมัยใหม่: การสร้างภาพแทน โลกาภิวัตน์ การบริโภค และทุนวัฒนธรรม (เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย์ : นักวิจัย)
1687. ติดอยู่ระหว่างสองขุมนรก: ว่าด้วยแรงงานพม่าย้ายถิ่นหญิงและเด็กหญิง (อัจฉรียา สายศิลป์ : เรียบเรียง)
1688. หนีเสือปะจระเข้ของแรงงานหญิงพม่า อนาคตที่ไม่มีแสงสว่าง (อัจฉรียา สายศิลป์ : เรียบเรียง)
1689. Engaged Buddhism: สาระที่แท้ของพุทธศาสนากับปฏิบัติการทางสังคม (พระเดโชพล ชนาสโภ : ผู้วิจัย)
1690. การรับรองสิทธิชุมชนและชนพื้นเมืองในระบบกฎหมายของต่างประเทศ (บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร : ผู้วิจัย)
1691. คดีตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรองสิทธิชุมชนในกฎหมายของต่างประเทศ (บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร : ผู้วิจัย)
1692. โบลิเวียและปารากวัย: การเมืองหลังสมัยใหม่ในละตินอเมริกา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เขียน)
1663. รัฐศาสตร์หลังสมัยใหม่: การเมืองที่ใหม่กว่าในละตินอเมริกา (ภัควดี วีระภาสพงษ์: นักวิชาการอิสระ)
1664. แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามสื่อออนไลน์
1665. ฉันเพื่อน และคดีหมิ่นพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1696. กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1697. กฎหมายอากาศ: มาตรการกำจัดมลพิษฝุ่นควันในเขตภาคเหนือ (๑) (ไพสิฐ พาณิชย์กุล: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1698. กฎหมายอากาศ: มาตรการกำจัดมลพิษฝุ่นควันในเขตภาคเหนือ (๒) (ไพสิฐ พาณิชย์กุล: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1699. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ รำลึกถึงชีวิตสุพจน์ ด่านตระกูล (ภาคผนวก: ธงชัย วินิจจะกูล) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1700. หยุด แสงอุทัย' กับหลัก 'The King can do no wrong' (ปิยบุตร แสงกนกกุล: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1701. พระมหากษัตริย รัฐธรรมนูญ และ 'The King can do no wrong' (๑) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม)
1702. พระมหากษัตริย รัฐธรรมนูญ และ 'The King can do no wrong' (๒) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม)
1703. แรงงานพม่าย้ายถิ่น: ทุกข์บนรองเท้าส้นสูงของแรงงานให้บริการทางเพศ (อัจฉรียา สายศิลป์ : เรียบเรียง)
1704. แรงงานหญิงพม่าย้ายถิ่น: แรงกดดันซ้ำซ้อนภายใต้กรอบผู้ชายเป็นใหญ่ (อัจฉรียา สายศิลป์ : เรียบเรียง)
1705. จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียด ถึงทุนนิยมที่มีใบหน้าเป็นมนุษย์ (บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ : เขียน)
1706. Aesthetics: ความเรียงของ Arthur C. Danto เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม: แปล)
1707. ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ: มุมมองผ่านทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (วิสิฐ อรุณรัตนานนท์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1708. สุนทรียภาพเชิงนิเสธในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สยองขวัญ (วิสิฐ อรุณรัตนานนท์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1709. คำตอบจิตวิทยา: ทำไมเราจึงรู้สึกกลัวเมื่อชมภาพยนตร์สยองขวัญ (วิสิฐ อรุณรัตนานนท์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1710. จิตวิเคราะห์ตอบปัญหา: ความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์สยองขวัญ (วิสิฐ อรุณรัตนานนท์ : ผู้วิจัย)
1711. The Great Psychologists, from Aristotle to Freud: คำอธิบายภาพยนตร์สยองขวัญ (วิสิฐ อรุณรัตนานนท์)
1712. ความผิดฐาน "หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ": เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทย (ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ : เขียน)
1713. ยุติการใช้ความรุนแรงและยุบสภาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเฉพาะหน้า (แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1714. ราณี...สตรีมุสลิมในประวัติศาสตร์ : จากท่าเรือโบราณ ถึงวังหลวง (สุภัตรา ภูมิประภาส : เขียน)
1715. การดื้อแพ่ง: การต่อต้านการเกณฑ์ทหารอเมริกันในสงครามเวียดนาม (รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล : เรียบเรียง)
1716. อภิชราธิปไตย(gerontocracy): จากการเมืองอันเก่าแก่ ถึงนวนิยายวิทยาศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม: เรียบเรียง)
1717. Nelson R. Mandela: ไม่มีหนทางสะดวกในการเดินทางสู่เสรีภาพ (สมเกียรติ ตั้งนโม: แปลและเชิงอรรถ)
1718. บทความเก่า: มนุษย์ในโลกข่าวสาร เมื่อความชั่วร้ายโปร่งแสงได้ (บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์: มหาวิทยาลัยศิลปากร)
1719. การเติบโตของรัฐแห่งความมั่นคง-การเสื่อมถอยของสิทธิมนุษยชน ๒๕๕๒ (ALRC : ภาษาไทย-อังกฤษ)
1720. ทฤษฎีการตีความของฮันส์-จอร์จ กาดาเมอร์ กับการตีความในพระพุทธศาสนา (พระเดโชพล ชนาสโภ : เขียน)
1721. องค์กรเหนือรัฐและองค์กรระหว่างรัฐบาล: จากทฤษฎีสู่กรณีเปรียบเทียบ (ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา : เขียน)
1722. มองศาลชารีอะฮฺประเทศฟิลิปปินส์ มองย้อนกลับระบบศาลไทย (บุรฮานุดดิน อุเซ็ง : เขียน)
1723. สังคมนิยมในประเทศโลกที่สาม บทสรุปกรณีศึกษาในประเทศไทย (ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย)
1724. Blind Sight, Lucid Dream: การตีความโลกและนาฏนฤมิตรกรรมของบุคคล (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ : แปล)
1725. ภาพยนตร์ศิลปะแนวทดลอง-ภาพยนตร์อาว็องการ์ดในโลกตะวันตก (มณีกาญจน์ ไชยนนท์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1726. Post-Feminism: แนวคิดสตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม: แนวคิดหลังสตรีนิยม (มณีกาญจน์ ไชยนนท์ : นักวิจัย)
1727. Richard Rorty : ว่าด้วยหนังสือสองเล่มที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ (บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ - แปล)
1728. จากอาวุธข่มขืนล้างเผ่าพันธุ์ในคองโก ถึงโอบามาโจมตีวัฒนธรรมวัตถุนิยม (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1729. ภูมิรัฐศาสตร์: มุมมองยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่มีต่ออิหร่าน (ภูวิน บุณยะเวชชีวิน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1730. จากปัญหาชาติพันธุ์-ลัทธิชาตินิยม ถึงความพร่ามัวของประชาคมอาเซียน (ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา : เขียน)
1731. นักศึกษาเพศที่สามในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: การดำเนินชีวิตและสวัสดิการ (กฤษฎยชนม์ สุขยะฤกษ์)
1732. (๑) ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน (๒)"จูเช"แนวนโยบายการเมืองใหม่แบบสังคมนิยม (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: รวบรวม)
1733. การเมืองทางวัฒนธรรมในบริบทของสังคมพหุลักษณ์: แนวคิดและทฤษฎี (ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี: เขียน)
1734. พิพิธภัณฑ์ในฐานะเครื่องมือของการเมืองทางวัฒนธรรม (ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
1735. รายงานหลังพายุนาร์กิส: เหตุการณ์ผีซ้ำด้ำพลอยจากปากแม่น้ำอิระวดี (อัจฉรียา สายศิลป์ : แปล)
1736. 100 ปีลัทธิฟิวเจอร์ริสม์: ลัทธิศิลปะแห่งการทำลาย (Futurism100) (รศ.สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1737. รวมสุนทรกถา ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ: (ปรีดี พนมยงค์ - รางวัลศรีบูรพา) (กอง บก.มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: รวบรวม)
1738. The Linz Museum: พิพิธภัณฑ์และงานศิลปะที่สาบสูญ (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1739. หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว: สัจนิยมมหัศจรรย์กับประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา (ปรีดี หงษ์สต้น: เรียบเรียง)
1740. บทบาทของสหรัฐในองค์การความมั่นคงระหว่างประเทศยุคสงคราม (ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา: เรียบเรียง)
1741. ขึ้นต้นด้วยปัญหาซับไพรม์ จบลงด้วยเศรษฐศาสตร์ของคาร์ล โพลันยี (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ: เขียน)
1742. วิกฤตเศรษฐกิจ-วิกฤตโลก: วิกฤตหลายเชิงในยุคโลกาภิวัตน์ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ: เขียน)
1743. ทุนญี่ปุ่นกับระเบียงเศรษฐกิจ: ภูมิภาคานุวัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นรุตม์ เจริญศรี: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1744. มองต่างมุม เหตุจลาจลในอิหร่าน: การปฏิวัติกำมะหยี่จอมปลอม (อนุชา เกียรติธารัย: มหาวิทยาลัยญามิอ์ มุศตอฟา)
1745. Pax Nipponica กับบทบาทของญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขง (นรุตม์ เจริญศรี: เขียน)
1746. การพัฒนาลุ่มน้ำโขง: ผลประโยชน์ของญี่ปุ่นและการปรับตัวของไทย (นรุตม์ เจริญศรี: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1747. การต่อต้านจักรวรรดิ: ศักดิ์ศรีแห่งอิสลาม และชีวิตแห่งความเรียบง่าย (สรรเสริญ สายธารพิสุทธิ์: กุม มุก็อดดัส)
1748. กุนเธอร์ กราสส์: คำบรรยายรางวัลโนเบล ๑๙๙๙ "โปรดติดตามตอนต่อไป..." (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม: เรียบเรียง)
1749. จากทฤษฎีหน่วยสุดท้าย ถึงการเมืองและการปกครองของจีน (รวบรวมบทความ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)
1750. ๑.เสียงเพรียกถึงคาร์ตีนี ๒.พิมพ์เขียวประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (กอง บก. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1751. ความหมายของ "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" ของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (รศ. สายชล สัตยานุรักษ์ : ผู้วิจัย)
1752. ข้อถกเถียงเรื่อง พุทธศาสนาเถรวาทมีมิติทางสังคมหรือไม่? (พระเดโชพล ชนาสโภ (เหมนาไลย): เขียน)
1753. Nineteen Eighty-Four (1984) George Orwell: อำนาจกับการขบถ (ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล: เขียน)
1754. แนะนำหนังสือน่าอ่านจากบล็อค เล่มที่หนึ่งร้อยหนึ่ง (กอง บก.มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม)
1755. My Father's Suitcase: กระเป๋าเดินทางของพ่อผม (Orhan Pamuk) (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม: แปล)
1756. คำประกาศเนื่องในโอกาสการมอบเหรียญเจริญ วัดอักษร ประจำปี ๒๕๕๒ แก่สหภาพแรงงานไทรอัมพ์
1757. สันติภาพในอาเจะห์: จากคลื่นยักษ์สึนามิ ถึงการเริ่มต้นเจรจาที่กรุงเฮลซิงกิ (บทความนี้รับจากคุณ บุรฮานุดดิน อุเซ็ง)
1758. สันติภาพในอาเจะห์: อำนาจเปลี่ยนแปลงในจาการ์ต้า ถึงขบวนการอาเจะห์เสรี (บุรฮานุดดิน อุเซ็ง)
1759. สันติภาพในอาเจะห์: คนกลางต้องเป็นผู้ที่มีบารมีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ (รับมาจาก: บุรฮานุดดิน อุเซ็ง)
1760. สันติภาพในอาเจะห์: เราไม่อาจแบกภาระความชั่วร้ายของโลกทั้งใบ (บทความรับมาจาก บุรฮานุดดิน อุเซ็ง)
1761. สันติภาพในอาเจะห์: นับแต่นี้ ไม่มีการแสวงหาเอกราชอาเจะห์อีกต่อไป (บทความจาก บุรฮานุดดิน อุเซ็ง)
1762. สันติภาพในอาเจะห์: ภาพพจน์ทหาร-ภารกิจหนักที่ต้องเร่งรัด (บทความรับมาจากคุณ บุรฮานุดดิน อุเซ็ง)
1763. ลงนามสัญญาสันติภาพที่สโมลนา-ความปิติยินดีในบันดาร์อาเจะห์ (บทความนี้ได้รับมาจากคุณ บุรฮานุดดิน อุเซ็ง)
1764. ปรัชญาสกุลหลังสมัยใหม่ ไม่ใช่ยุคสมัยในมิติเวลา แต่เป็นท่าทีแบบหนึ่ง (๑) (บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์)
1765. ปรัชญาสกุลหลังสมัยใหม่ ไม่ใช่ยุคสมัยในมิติเวลา แต่เป็นท่าทีแบบหนึ่ง (๒) (บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์)
1766. บทบาทของออสเตรเลียในอินโดนีเซีย - นโยบายกลับกลอกแต่มีเหตุผล (เมธินี ไชยคุณา: ผู้วิจัย)
1767. อมาตยา เซน - ทุนนิยมหลังวิกฤต: ไปให้พ้นมาตรการแก้ปัญหาระยะสั้น (สฤณี อาชวานันทกุล: แปล)
1768. สัมภาษณ์ ส.ศิวรักษ์: จากการปกป้องสถาบันฯ ถึงการเสียเขาพระวิหาร (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: คัดลอก)
1769. Hegemony Theory / Fundamentalism / Globalizationism โดยสังเขป (เมธินี ไชยคุณา: ผู้วิจัย)
1770. Hegemony Theory / Fundamentalism / Globalizationism โดยสังเขป (ต่อ) (เมธินี ไชยคุณา: ผู้วิจัย)
1771. สุนทรียภาพของโศกนาฏกรรม: ปรัชญาความงามของอริสโตเติล (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม: เรียบเรียง)

1780. ชีวิตในท้องนากับโลกาภิวัฒน์: หลุมพรางองค์กรทางเลือก (รศ.สมเกียรติ ตั้งนโม : บรรยายและตอบคำถาม)
1781. กษัตริย์กัมพูชา นางละครสยาม และข่าวที่ถูกห้ามเขียน (สุภัตรา ภูมิประภาส : นักวิชาการอิสระ)
1782. จากลัทธิชาตินิยมเก่าและใหม่ ถึงคำประกาศสันติภาพ (เบเนดิค แอนเดอร์สัน - ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)
1783. อำนาจของความโศกเศร้า และประชาธิปไตยแบบเข้มข้น (ภูวิน บุณยะเวชชีวิน: มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์)
1784. สุลักษณ์ ศิวรักษ์: แสวงหาสาระของประชาธิปไตยสำหรับเมืองไทย (สุลักษณ์ ศิวรักษ์: ปาฐก / จัดโดย ม.เที่ยงคืน)
1785. ครบ ๓ ปีวันประหารรัฐประชาธิปไตย: วงอภิปรายและเสวนาโดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
1786. บทสนทนาระหว่างโสกราตีส และสกินเนอร์: ความจริง ความรู้ และธรรมชาติ (ศศิน ดิศวนนท์: เขียน)
1787. วิเคราะห์ผู้ถูกปกครองเปรียบเทียบ จากคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ และคัมภีร์หลุนอวี่ (ศศิน ดิศวนนท์ : เขียน)
1788. Futures Studies: แนวคิดและวิธีการศึกษาอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์: เขียน)
1789. ความโกรธทางศีลธรรม - การเปิดกว้างประชาธิปไตย (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ - เกษียร เตชะพีระ)
1790. Economic Religion: เศรษฐศาสน์ในทัศนะของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (ม. เที่ยงคืน: รวบรวมและเชิงอรรถ)
1791. สุนทรียศาสตร์อินเดีย, จีน, และญี่ปุ่น (ฉบับย่อ) (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1792. การประกอบการทางสังคมจากปฏิบัติการสู่กรอบกฎหมาย : บททบทวนวรรณกรรม (วีรบูรณ์ วิสารทสกุล : แปล)
1793. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการทางสังคม : ประเด็นสำคัญที่แตกต่าง (วีรบูรณ์ วิสารทสกุล : แปล)
1794. อิทธิพลกรีกที่มีต่อสุนทรียศาสตร์ในปรัชญาอิสลาม ? (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม: แปลและเรียบเรียง)

900. สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หากนักศึกษา-สมาชิกยังหาบทความไม่พบ คลิกตรงนี้เพื่อค้นหาต่อ

สำหรับผู้สนใจหน้า Front page เก่า next


สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I

ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซคทั้งหมด กว่า 1700 เรื่อง หนากว่า 35000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง
- เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนำเสนอบทความเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประกาศสละลิขสิทธิ์ให้กับสังคมคนที่อ่านไทยทั่วโลก ภายใต้เงื่อนไขลิขซ้าย - copyleft
midnightuniv(at)gmail.com
ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1700 เรื่อง หนากว่า 35000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท
(รวมค่าส่ง -
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55