นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร G-g
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

GAIA
Gandhi, Mahatma
Gas Gasoline
Gaze
Gay
GDP
Georg Lukacs
Gender
Gene
Genealogy - วงศาวิทยา
Gentle revolution
Geography
German, Gemany
GI, Geographical Indications
GIS : Geographic Information Systems
Gilles Deleuze
Global, Globalization, Globe
Global Context
Global South
GMO
Goat
Goethe : Johann Wolfgang von Goethe
Google
Google Earth

Government
Government Service
Graffiti
Gramsci, Antonio
Grass roots
Green
Gropius, Walter
Guerilla - กองโจร
Guattari


GAIA (01)
- วิพากษ์วิทยาศาสตร์และทฤษฎีกายา ของ เจมส์ เลิฟล็อค


Gandhi, Mahatma (02)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)
- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย


Gas, Gasoline
(03)
- การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ (กรณีท่อก๊าสไทย-มาเลย์)
- (ก) เหตุผล 5 ข้อที่น้ำมันอาจถึง 100 ดอลล์ (ข) อำนาจอธิปไตยกับอำนาจนำ
- ข้อเสนอจาก นักวิชาการ4ภาค จี้รัฐบาลเปิดเจรจา"สันติ" ยุติปัญหาขัดแย้ง"ท่อก๊าซใต้"
- คัดลอกเอกสารคำพิพากษาคดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- ชัยชนะของประชาชน ศาลยกฟ้องม็อบท่อก๊าซ เหยื่ออำนาจรัฐที่หาดใหญ่

- แถลงการณ์ กรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมชนุมเรื่องท่อก๊าสไทย-มาเลย์ ภาคใต้
- แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย
- พันธมิตรทั่วประเทศประกาศจับมือชาวจะนะ เปิดหน้ากากไอ้โม่ง (และอื่นๆ)
- แถลงข่าวของกลุ่มนักวิชาการเรียกร้องให้ทบทวนโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน


Gaze (04)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ


Gay (ดูคำว่า Queer ประกอบ) (05)
- Bishonen โศกนาฏกรรมเกย์ฉบับคลาสสิก


GDP
- หัวเรื่องเศรษฐกิจ: "จีดีพี.สีเขียว"ปะทะ"เอฟทีเอ.สีดำ"


Georg Lukacs (06)
Georg Lukacs 1885-1971


Gender
(ดูคำว่า Feminism ประกอบ) (07)
Gender, sex, feminism, social construction (เพศสภาพ, สิทธิสตรี, การประกอบสร้างทางสังคม)
- ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย
- เพศ ชาติพันธุ์ และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพยนตร์ Touch of Pink
- ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง

- วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ
- สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย


Gene (08)
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน


Genealogy - วงศาวิทยา (09)
- วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถิ่น
- วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ


Gentle Revolution
- การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ


Geography
- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
-
แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY


German, Gemany (10)
- จาก ศิลปะเสื่อมทรามสู่เกียรติยศ Documenta (ความหมาย-ประวัติความเป็นมา)
- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11
- บทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย และ ขอสนับสนุนฟ้าเดียวกัน (เกี่ยวกับศิลปะในเยอรมัน)
- In Support of Fa Diew Kan - and the role of art in democratic society
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ
- วิลลี บรันด์-หมอป่วย-ตากใบและ บก.ฟ้าเดียวกัน


GI, Geographical Indications (11)
- ประเทศไทยกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ GI days
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย หมดปัญหาแล้วหรือยัง
- GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ยังต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน


GIS : Geographic Information Systems (12)
- Google Earth


Gilles Deleuze (13)
Gilles Deleuze 1925-1995


Global, Globalization, Globe
(ดูคำว่า Anti-Globalization ประกอบ) (14)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- กระแสชุมชนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์
- การเจรจา FTA มหันตภัยสึนามิทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนย้ายพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์
- ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
- คนจนสี่พันล้านคน ผู้ถือกุญแจไปสู่อนาคตแห่งทุนนิยม
- ความยอกย้อนและวาระซ่อนเร้นของ WTO และ FTA
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้

- จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน

- ฉันทามติรัตนโกสินทร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Bangkok consensus)
- ท่าทีของประชาชนไทยต่อองค์กรการค้าโลก: เราไม่เอา WTO
- ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้
- พลวัติของความรู้ชาวบ้าน ในกระแสโลกาภิวัตน์

- พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ชาตินิยมในโลกาภิวัตน์)
- โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมไทย
- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- โลกาภิวัตน์ ประเทศเกษตรกรรมใหม่ และปัญหาการเกษตร
- โลกาภิวัตน์และความยากจน
- วิกฤตพลังงาน : กับดักของการพัฒนาโลกาภิวัตน์
- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค

- เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์
- สัญญาประชาคมและสี่ทันสมัยโลก
- สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์
- หนังสือร้องเรียนกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
- ๓๐ โรคร้ายในวัฒนธรรมกระแสทุน
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ
- Globalization and Poverty, Vandana Shiva
- The Americanization of World Culture
- WTO การค้าเสรี : ใครได้ใครเสีย
- WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง


Global Context (ดูคำว่า World ประกอบ) (15)
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก


Global South (16)
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก


Goat

- บทเรียนแรกสำหรับมนุษย์คือ "วิชาแพะ"


GMO (ดูคำว่า biotech ประกอบ) (17)
GMO, อาหารจีเอ็มโอ, หรือ franken food,
- ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากมะละกอจีเอ็มโอ
- ภัยเงียบที่กำลังดังของเทคโนโลยีชีวภาพ

- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต

- เวทีสังคมโลก ชี้จีเอ็มโออันตราย บรรษัทผูกขาด ละเมิดสิทธิเกษตรกร (เวทีสังคมโลกเมืองมุมไบ-บอมเบย์)
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน

- อุตสาหกรรมอาหารดัดแปลง : คนกับเนสท์เล่ สังคมเสี่ยงภัย


Goethe
: Johann Wolfgang von Goethe
- เกอเธ่และโชเปนฮาวเออร์ : การแปลภาษาและถ้อยคำ


Google (17.1)
- http://books.google.com/ (สำหรับค้นหาหนังสือ - ชื่อเรื่อง)
-
http://scholar.google.com/ (สำหรับค้นหาหนังสือ - ช่อผู้เขียน)


Google Earth ( http://earth.google.com/ ) (18)
Google Earth – Explore, Search and Discover
Want to know more about a specific location? Dive right in -- Google Earth combines satellite imagery, maps and the power of Google Search to put the world's geographic information at your fingertips.
- Fly from space to your neighborhood. Type in an address and zoom right in.
- Search for schools, parks, restaurants, and hotels. Get driving directions.
- Tilt and rotate the view to see 3D terrain and buildings.
- Save and share your searches and favorites. Even add your own annotations.


Government (ดูคำว่า State ประกอบ) (19)
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง
- คำวิงวอน ให้ยุติการใช้ความรุนแรงภาคใต้
- นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ
- บทสัมภาษณ์ทางการเมือง ยุครัฐบาลทักษิณ ๒

- ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ
- รัฐบาลไม่มีสิทธิ์แปรรูป อ.ส.ม.ท. ผิดรัฐธรรมนูญ

- รัฐบาล รัฐธรรมนูญ และรัฐประชาธิปไตย
- รัฐ-สื่อสารมวลชน-และการครอบงำความคิดคน

- เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงและยุติการใช้ความรุนแรง
- ส.ศิวรักษ์ : ศูนย์บันเทิงครบวงจรของรัฐบาลทักษิณ


Government Service (20)
- สยาม ดีกว่าไทย และการปฏิวัติระบบราชการ


Graffiti (21)
- Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ
- Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน


Gramsci, Antonio (22)
- การศึกษาสื่อมวลชน : แกรมชี่กับทฤษฎี Hegemony และ Ideology


Grass roots (ดูคำว่า People และ poor ประกอบ) (23)
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- คัดลอกเอกสารคำพิพากษาคดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์
- วาระแห่งชาติภาคประชาชน (แถลงการณ์)
- แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (กรณีบุกรุกที่ดิน)
- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ


Green (24)
- การประกาศพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศไทย 74 แห่ง ของภาคประชาชน
- แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น


Gropius, Walter
(25)
- Walter Gropius ผู้ให้กำเนิดหัวใจศิลปะแบบเบาเฮาส์


Guerilla - กองโจร (26)
- เรื่องที่โจรใต้เข้าใจ...แต่นายกฯทักษิณไม่เข้าใจ


Guattari (27)
Pierre-Felix Guattari 1930-1992
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)

 

 

กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)