H
N
next
release date : December 1-31, 2008
คลิกไปหน้าสารบัญ(๑)
คลิกไปหน้าสารบัญ(๒)


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขทางการศึกษา วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจใดๆมาเป็นอุปสรรค และยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตความรู้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com

midnightuniv(at)gmail.com
ภาพประกอบนำมาจาก
http://www.amherst.edu/~mead/
collections/african/facemask.html
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับ Microsoft Internet Explorer ขนาดหน้าจอภาพ(screen area = 600 X 800 pixels ขนาดของตัวอักษร(text size) = Medium
ภาพรวมของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (ในส่วนของกระดานความคิดเห็น เปิดบริการเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลอย่างหลากหลาย ทั้งข่าวท้องถิ่น ข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้าน บทความวิชาการ บทความจากหนังสือพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ)
ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หากประสงค์นำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midarticle(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.comมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กำลังเปิดรับบทความเกี่ยวกับ นโยบายและเรื่องอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมของอเมริกันที่มีผลในเชิงลบต่อโลก ทั้งนี้เพื่อเปิดเผยให้สังคมได้เห็นถึงแง่มุมอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งเป็นความจริงที่ได้รับการเปิดเผยน้อยให้สังคมได้เรียนรู้มากขึ้น

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องราว"หลังอาณานิคม"มายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สามารถร่วมนำเสนอบทความโดยส่งไปที่
midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midarticle(at)yahoo.com

ขอบคุณครับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๑
สำหรับผู้สนใจหน้าสารบัญ เพื่อค้นหาบทความคลิกที่นี่
สารบัญ ๑ next

สารบัญ ๒ next
สารบัญ ๓ next
สารบัญ ๔ next
สารบัญ ๕ next
สารบัญ ๖ next

สารบัญ ๗ next
สารบัญ ๘ next
สารบัญ ๙ next

1642. ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบทุนข้ามชาติ ๕ ระยะ (ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ : มหาวิทยาลัยมหิดล)
1643. ประชาธิปไตยในสายตาของนักมานุษวิทยาอนาธิปไตย (ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปลจากงานของ David Graeber)
1644. ความเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนา: บทเรียนแห่งความฟุ้งซ่าน (ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปลและเรียบเรียง)
1645. วิถีทางแบบอาเซียน และประวัติความเป็นมาสมาคมเอเชียอาคเนย์ (สมเกียรติ ตั้งนโม: แปลและเรียบเรียง)
1646. David Harvey: บทสัมภาษณ์จากบรรณาธิการนิตยสารซ้ายใหม่ (ตอน ๑) (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ )
1647. David Harvey: บทสัมภาษณ์จากบรรณาธิการนิตยสารซ้ายใหม่ (ตอน ๒) (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ )
1648. ๗ ตุลา ๒๕๕๑ เงื่อนไขความรุนแรงในสังคมไทยที่ยังเหมือนเดิม (รศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : ผู้ให้สัมภาษณ์)
1649. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ : การปฏิรูปการเมืองกับการออกแบบรัฐธรรมนูญ (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1650. ฮุสเซิลกับแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา : การทำพื้นที่ให้มีความหมายของเวลา (จริยา นวลนิรันดร์ : ผู้วิจัย)
1651. สารานุกรมศิลปะ: PICASSO, ART MUSEUM, AND PRINCETON ART MUSEUM (สมเกียรติ ตั้งนโม)
1652. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ : วิกฤตร่วมสมัย "เมืองไทยก็เล่นละครกันทั้งนั้น" (ไอเอ็นเอ็น : สัมภาษณ์)
1653. พันศักดิ์ วิญญรัตน์ : คุณทักษิณไปแล้ว What do you do next? (ประชาไทออนไลน์ : สัมภาษณ์พิเศษ)
1654. การนวดพื้นบ้านไทย และความเจ็บป่วยตามแนวคิดการแพทย์แผนไทย (อัจฉรา บุญแทน : วิจัยและเรียบเรียง)
1655. Orhan Pamuk: สถาปนิกผู้ผันตัวเองมาเป็นนักประพันธ์รางวัลโนเบล ๒๐๐๖ (ปรีดี หงษ์สต้น : แปล)
1656. Alaa el-Aswany: นักวรรณกรรมต่อต้านรัฐของอียิปต์ยุคใหม่ (ปรีดี หงษ์สต้น : แปลและเรียบเรียง)
1657. ศิลปะเพื่อชีวิต: ทัศนศิลปที่ไม่สอนกันในมหาวิทยาลัยไทย (Sebastien TAYAC: คณะวิจิตรศิลป์ ม.ช.)
1658. บริโภคนิยมแนวความสุข : จากระบบฟอร์ดสู่ระบบหลังฟอร์ด (post-Fordism) (วรดุลย์ ตุลารักษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1659. บริโภคนิยมแนวความสุข : หัวใจของระบบทุนนิยมหลังสมัยใหม่ (วรดุลย์ ตุลารักษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1660. บริโภคนิยมแนวความสุข : การแก้ปัญหาการบริโภคที่เหลื่อมล้ำ (วรดุลย์ ตุลารักษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1661. สิทธิชนพื้นเมือง: ยุทธวิธีและผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศ (๑) (สมชาย ปรีชาศิลปกุล : แปล)
1662. สิทธิชนพื้นเมือง: ยุทธวิธีและผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศ (๒) (สมชาย ปรีชาศิลปกุล : แปล)
1663. รวมแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน(วิกฤตสังคมไทย) และคำประกาศรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
1664. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: สงครามครั้งสุดท้ายของ National Robber Baron (พงศ์พันธ์ ชุ่มใจ : ประชาไท)
1665. โลกาภิวัตน์อันตราย? : อุปลักษณ์เชิงเทศะและคำถามเกี่ยวกับอำนาจรัฐ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1666. ศิลปะหลังสมัยใหม่: จากศิลปะเกี่ยวเนื่อง ถึงความลับในประวัติศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม: แปล-เรียบเรียง)
1667. จาก"ภาวะหุบเหวของนักกฎหมายมหาชนไทย" ถึง"อหิงสธรรมของคานธี" (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1668. ๑๐ ปีนักกฎหมายมหาชนไทย: ฤาจะตบเท้าเดินหน้าลงคลอง (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

900. สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หากนักศึกษา-สมาชิกยังหาบทความไม่พบ คลิกตรงนี้เพื่อค้นหาต่อ

สำหรับผู้สนใจหน้า Front page เก่า next


สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6 I สารบัญเนื้อหา 7 I สารบัญเนื้อหา 8

ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซคทั้งหมด กว่า 1600 เรื่อง หนากว่า 32000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง
- เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนำเสนอบทความเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประกาศสละลิขสิทธิ์ให้กับสังคมคนที่อ่านไทยทั่วโลก ภายใต้เงื่อนไขลิขซ้าย - copyleft
ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1600 เรื่อง หนากว่า 32000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท
(รวมค่าส่ง -
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55