H
N
next
release date : April 1-30, 2004
คลิกไปหน้าสารบัญ(๑)
คลิกไปหน้าสารบัญ(๒)


บทความใหม่สัปดาห์นี้ (1)
บทความใหม่สัปดาห์นี้ (2)

บทความใหม่สัปดาห์นี้ (3)
บทความใหม่สัปดาห์นี้ (4)
บทความใหม่สัปดาห์นี้ (5)

บทความใหม่สัปดาห์นี้ (6)
บทความใหม่สัปดาห์นี้ (7)

บทความใหม่สัปดาห์นี้ (8)
วันที่ 1-31 มีนาคม 2547
เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ โดยไม่มีเงื่อนไขทางการศึกษา วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจใดๆมาเป็นอุปสรรค และยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตความรู้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com

midnightuniv(at)yahoo.com
ภาพประกอบนำมาจาก
http://www.amherst.edu/~mead/
collections/african/facemask.html
เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับ Microsoft Internet Explorer ขนาดหน้าจอภาพ(screen area = 600 X 800 pixels ขนาดของตัวอักษร(text size) = Medium
ภาพรวมของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (ในส่วนของกระดานความคิดเห็น เปิดบริการเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลอย่างหลากหลาย ทั้งข่าวท้องถิ่น ข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้าน บทความวิชาการ บทความจากหนังสือพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ)
ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์นี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หากประสงค์นำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midarticle(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กันยายน ๒๕๔๖ - เมษายน ๒๕๔๗

301. จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
302. การวิพากษ์การใช้อุปมาอุปมัย (นิษฐา หรุ่นเกษม นิสิตปริญญาเอก-นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
303. อะไรคือสิ่งที่สื่อทำกับเรา? สื่อและสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
304. สองร้อยปีวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม (สายชล สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.)
305. จมูกแห่งความเจ็บปวด - The Suffering of Nose (โกสุม โอมพรนุวัฒน์ - สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
306. GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ยังต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน (พอล เลอมัง - สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
307. ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
308. บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003 (ภัควดี : แปล / คัดลอกมาจากวิทยาลัยวันศุกร์)
309. บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย (ภัควดี : แปล / คัดลอกมาจากวิทยาลัยวันศุกร์)
310. แนวทางการวิจัยอย่างง่ายๆ สำหรับนักวิจัยไทบ้าน (พัฒนา กิติอาษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

311. สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา (สมชาย ปรีชาศิลปกุล / สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
312.
WTO ต้องเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอต่อผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (พอล เลอมัง - เจนีวา)
313. การเสพสุขที่ละเมียดละไม : คัมภีร์ขั้นสุดยอดของชนชั้นสูง (ฟ้าหลังฝน สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
314. การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม (นัทมน คงเจริญ และ สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
315. ประวัติศาสตร์ลัทธิอาณานิคม (Colonialism) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
316. ทำไมพวกเขาจึงเกลียดเรา (Why do they hate us? by Stephen R. Shalom)
317. ฐานทัพอเมริกันในไทย (บทความถอดเทป เกี่ยวกับอิทธิพลทางทหารของอเมริกันในประเทศไทย)
318. องค์การการค้าโลกกับการช่วยชีวิตมนุษย์โลก (พอล เลอมัง และ แสงจันทร์ สมาชิกม.เที่ยงคืน : เจนีวา)
319. กระบวนการสร้างสื่อ (Process of Media Construction) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
320. เศรษฐกิจกับความยุติธรรม (อานันท์ กาญจนพันธุ์ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

321. เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ (เกษียร เตชะพีระ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
322. เนื่องในมรณกรรมของเอ็ดวาร์ด ซาอิด (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
323. พันธมิตรพิเศษนอกนาโต? No thank you! (ใจ อึ้งภากรณ์ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
324. นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย (ศาตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
325. ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
326. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ: ปัญหาว่าด้วย"ทริปส์ผนวก" (จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
327.
การอ่านและการถอดระหัสสื่อ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
328.
วิจารณ์เอเปคในมุมมองวัฒนธรรม การต้อนรับโคลัมบัสยุคใหม่ (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
329.
โครงการเสวนา "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
330.
กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ (ไพสิฐ พาณิชย์กุล : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

331.
ทางเลือก ๕ ประการ โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น (ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ - http://www.searin.org)
332.
รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย (ดร.เกษียร เตชะพีระ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
333. บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน? (ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
334. รู้เท่า รู้ทัน "สื่อ" (การถอดระหัสสื่อ) (นิษฐา หรุ่นเกษม : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
335. หลากหลายมิติของความยากจน (นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
336. ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับขยะ (The aesthetics of garbage) [สมเกียรติ ตั้งนโม]
337. ความเข้าใจเรื่องสื่อกับคำว่าอำนาจ (นิษฐา หรุ่นเกษม : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
338. วิกฤต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย (ชัชวาล ปุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มช.)
339. ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค (พระไพศาล วิสาโล)
340. ทำแท้งผิดกฎหมาย versus ทำแท้งถูกกฎหมาย
(รศ. ใจ อึ้งภากรณ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

341. แนวความคิดเกี่ยวกับฐานปฏิบัติการยูโทเปีย (The Concept of Utopia : Karen Demavivas)
342. แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส (สมเกียรติ
ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
343. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : บรรยาย / มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
344. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : บรรยาย / ตัวแทนสมัชชาคนจน ปากมูล)
345.
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
)
346. เวทีสังคมโลกเมืองมุมไบ เมืองแห่งความล้มเหลวจากการเปิดเสรี (บทรายงาน จาก สำนักข่าวประชาธรรม)
347. แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)

348.
ส.ศิวรักษ์ : ศูนย์บันเทิงครบวงจรของรัฐบาลทักษิณ (สุลักษณ์ ศิวรักษ์ - นักวิชาการพุทธศาสนา)
349.
วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis) (สมเกียรติ ตั้งนโม : วจศ.มช.)
350. ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

351. การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis) (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่
352.
สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"(1)(เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน)
353. สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"(2) (อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มช.)
354. มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน (สมชาย บำรุงวงศ์ - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
355.
การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ (ชัชวาล ปุญปัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.)
356. จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม (นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
357. การพนัน-โสเภณี เรื่องชั่วๆในสังคมไทย (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
358. มุมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทย (รวมบทความ ๖ เรื่อง ของ นิธิ เอียวศรวงศ์)
359. วิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก (สมเกียรติ ตั้งนโม : สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
360. ภาพยนตร์ : จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน (สมเกียรติ ตั้งนโม : สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

361. สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวมจากจดหมายส่งถึง)
362. มาตรฐานการศึกษากับ "ความเป็นอื่น" ? (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
363. ว่าด้วยธุรกิจ Dot.Com บนไซเบอร์สเปซ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.)
364. ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง-กักคึ (saiban-gaku) (พิเชษฐ เมาลานนท์ : มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ประเทศญี่ปุ่น)
365. การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในญี่ปุ่น (พิเชษฐ เมาลานนท์ : มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ประเทศญี่ปุ่น)
366. การศึกษา : สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน (สมชาย บำรุงวงศ์ - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
367. ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน (พิเชษฐ เมาลานนท์ : มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ประเทศญี่ปุ่น)

 


สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็ปบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็ปไซค์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็ปบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

 

เตรียมพบกับบทความถอดเทป "ปอกเปลือกบริโภคนิยม" จากชั้นเรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เชียงใหม่ จัดเมื่อ วันเสาร์ที่ 7 และ14 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา