นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร E-e
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

East, Eastern
Eastern Europe
Ecology
Eco-culture
Eco-politics
Economics, Economist, Economy
Education, (kindergarten)
Edward W.Said
EIA - Environmental Impact Assessment
Einstein, Albert Einstein
Electric, Electricity
Elite, Elitism
Embassodor
Emigration
Empire
Emperor
Encyclopedia
Free Encyclopedia
End
Energy
Engineer, Engineering
English, England
Enlightenment
Enterprise
Entertainment
Environment
Environmental Impact Assessment
Epistemology
Equality
Erich Fromm
Ernst Bloch
Erotic, Erotica
Ethic, Ethics
Ethnic, Ethnology, Ethnography
Execute, Execution
Exploit, Exploitation
Explore, Explorer, Exploration
Europe, Europian, EU.
Euthanasia - mercy killing


East, Eastern (01)
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน
-
เจิ้งเหอแม่ทัพเรือจีนมุสลิม : ๒๘ ปีที่จีนครอบครองท้องทะเลโลก
- แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge
- สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
- ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
- เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์


Eastern Europe
- การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ


Eco -
Ecology (02)
- ก้อนหินของนักปรัชญา : การแต่งงานของนิเวศวิทยากับการเล่นแร่แปรธาตุ
- นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
- นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์
- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง


Eco-culture
(03)
- ทางเลือกการปฏิรูปที่ดิน : เศรษฐศาสตร์ ปะทะ นิเวศวัฒนธรรม


Eco-politics (04)
- นิเวศวิทยาการเมืองของทรัพยากรชีวภาพ
-
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๑)
-
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๒)
-
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๓)


Economics, Economist, Economy (05)
- การกำจัดขยะหลังสมัยใหม่ ไม่ใช่เรื่องหมูๆ (เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการของเสียอันตราย)
- การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ Thaksinomics
- การเจรจา FTA มหันตภัยสึนามิทางเศรษฐกิจ
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การนำตลาดน้ำสู่ความเป็นจริง: เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสิทธิน้ำในประเทศชิลี 1976-1995

- ข้อเสนอการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯรอบที่ ๕
- คณาจารย์ นักวิชาการทุกสาขา และประชาชนร่วมคัดค้านการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ
-
ความยอกย้อนและวาระซ่อนเร้นของ WTO และ FTA

- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้

- ความรู้เศรษฐศาสตร์หลังยุคออทิสติก
- คัดค้านร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- คำประกาศขบวนการเสรีไทย ๒๕๔๙
- จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน
- จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา
-
จดหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ กรณีการเจรจาเอฟทีเอ
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๑)
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๒)

- ฉันทามติรัตนโกสินทร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Bangkok consensus)
- ชำแหละนโยบายประชานิยม นโยบายเพิ่มความยากจน
- เดอ โซโต และสปาเกตตีโบลเอฟเฟคท
- เตือนแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มหันตพลังทำลายชาติ [Joseph Stiglitz]

- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ
- ทฤษฎีพึ่งพา คำอธิบายความด้อยพัฒนา
- ทางเลือกการปฏิรูปที่ดิน : เศรษฐศาสตร์ ปะทะ นิเวศวัฒนธรรม
- ท่าทีของประชาชนไทยต่อองค์กรการค้าโลก: เราไม่เอา WTO
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- ธนาคารชาวบ้าน, เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
- นักวิชาการเสนอคว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปกป้องนายทุนยึดสมบัติชาติ)
- นโยบายค่าเงินดอลลาร์: ปากแข็ง มืออ่อน
- นาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ : ฤาจะเป็นเรือไททานิค?
- บททดลองเสนอ เสรีนิยมใหม่ สังคมไทยไร้ทางเลือกจริงหรือ?
- บทสรุปชีพจรรายวัน คัดค้านเจรจาเอฟทีเอไทยสหรัฐ
- ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค
- พระศรีปริยัติโมลีนำสวดปัดเสนียดจัญไรกรณีร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ภาพอนาคตเศรษฐกิจกับการอุดมศึกษาไทย
- มายาคติของนักเศรษฐศาสตร์ (1)
- มายาคติของนักเศรษฐศาสตร์ (2)
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่
- แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ
- วิพากษ์นโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์

- ศตวรรษแห่งความยากจน - ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ
- เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๑)
-
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๒)

- เศรษฐกิจกับความยุติธรรม
- เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์
- เศรษฐมิตินิทาน และหลักการทางเศรษฐศาสตร์
- สองนักเศรษฐศาสตร์พูดเรื่องการเมืองไทย
- หนี้สินและความยากจน
- หยุดเอฟทีเอ หยุดแปรรูประเทศ สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม
- หัวเรื่องเศรษฐกิจ: "จีดีพี.สีเขียว"ปะทะ"เอฟทีเอ.สีดำ"
-
อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส
- เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน???
- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ


Economics, people economics, people's bank (thailand) (ธนาคารชาวบ้าน, เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน)
Economics, (Rich in things, Poor in time) (ร่ำรวยวัตถุ ยากจนเวลา)
Economy
, The mindful market economy
WTO การค้าเสรี : ใครได้ใครเสีย
- WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง


Education, (kindergarten) (06)
- การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน
- การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
-
การศึกษาเพื่อสันติภาพ (เสวนา)
- การศึกษาเพื่อสมานฉันท์ทางวัฒนธรรม ข้อคิดจากมาเลเซีย
- การศึกษา : สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน
- การศึกษาสื่อมวลชน : แกรมชี่กับทฤษฎี Hegemony และ Ideology
- ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต
- แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต
- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ
- ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ
- ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๑
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๒ (วัฒนธรรมของเวลาและสถานที่)

- แนวทางการวิจัยอย่างง่ายๆ สำหรับนักวิจัยไทบ้าน
- บทนำ ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- บทเรียนจากพระสูตร (ทางเลือกอุดมศึกษาไทย)

- บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้
- ปฏิรูปการศึกษา : มุมมองทางกระบวนทัศน์และบริบทสังคมไทย
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
- เพศศึกษา (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
-
ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES
- ภาพอนาคตเศรษฐกิจกับการอุดมศึกษาไทย
- ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง
- มหาวิทยาลัยตายแล้ว : ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- มหาวิทยาลัยไทยโดนไวรัส
- มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ

- มาตรฐานการศึกษากับความเป็นอื่น?
- มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน
- ราคาของกระดาษแผ่นนั้น (เรื่องของปริญญาบัตร)
- ร่างกายศึกษา ศาสตร์แขนงใหม่ในสังคมบริโภค
- โรงเรียนคือสัญลักษณ์ของการบังคับ การขู่ให้กลัวและการทำโทษ (รวมบทความ)
- วัยรุ่นหลังสมัยใหม่ พวกเขาเรียนรู้กันอย่างไร
- วิกฤต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย
- วิกฤตวัยรุ่น - วัยรุ่นก็มีสมอง(ส่วนอยาก)
- วิศวภารตี - ศานตินิเกตัน : อุดมศึกษาที่ไร้กำแพง
- สถาบันพุทธทาสภิกขุ - คริสต์มาสและสุกิจวิทยาลัย
- สมุดรายงานฯ ของเด็กๆ
- สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน
- หลักสูตรเรียนรู้มลายูศึกษาเพื่อความสมานฉันท์
- อรรถาธิบายเกี่ยวกับปอเนาะ ยุบปอเนาะ - ดับหรือราดน้ำมันใส่ไฟใต้
- อาณานิคมอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษาของอินเดียในปัจจุบัน
- อายุรเวท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุดมศึกษาของอินเดีย
- อุดมศึกษาในทัศนะของนิธิ
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น
- อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย
- Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
- Nicholas Bennett ปรัชญาการศึกษาเพื่อคนจน


Edward W.Said (ดูคำว่า Said, Edward ประกอบ) (07)
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ
- Edward W.Said - ชีวิตระหว่างชายขอบโลกทั้งสองด้าน (Edward W.Said)


EIA - Environmental Impact Assessment (08)
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 1)
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 2)


Einstein
, Albert Einstein [1879- 1955] (09)
- ชีวิตพิศวงของไอน์สไตน์

- แฟ้มลับเอฟบีไอ - ตามล่าไอน์สไตน์
- เมื่อ อัลเบริท ไอน์สไตน์ วิพากษ์ทุนนิยม


Elizabeth Gurley Flynn 1890-1964


Electric, Electricity
(091) (ดูคำว่า Power plant ประกอบ)
- การนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ก.ฟ.ผ.
- ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงาน / แถลงการณ์ : ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน
(1)
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน
(2)

- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร (1)
- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร
(2)

- พลังงานทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและภูมิปัญญา
- พลังงานทางเลือกภาคปฏบัติ
- รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กรไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ.
- รายงานความจริงกรณีคัดค้านแปรรูปกฟผ.การต่อสู้ของคนเล็กๆ

- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่

- เลิกผูกขาด กฟผ : ปฏิรูปโครงสร้างการไฟฟ้า
- สามเรื่องสำหรับเพื่อนชื่อ เจริญ วัดอักษร
- หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ
- 533 นักวิชาการร่วมคัดค้านโรงไฟฟ้าบ่อนอกและหินกรูด


Elite, Elitism (10)
- การเมืองของชนชั้นนำ VS การเมืองชนชั้นตาม
- การเสพสุขที่ละเมียดละไม : คัมภีร์ขั้นสุดยอดของชนชั้นสูง


Embassodor
(100)
-