นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร M-m
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Machiavelli, Niccolo
Maginal People
Magsaysay, Ramon
Mainstream
Malay Muslim
Malaysia
Management
Resource management, Socila management
Manifesto
Manner, Mannered
Marco Polo
Marcuse, Herbert
Marginal People
Marine, Mariner
Market, Marketing
Marx, Karl Heinrich, Marxism, Marxist
Mass
Mass Culture
Mass media

mathematics
Matriarchy
May, Black May (พฤษภาทมิฬ)
May 1992 (2535)
McDonaldization
McWorld - McDonald
Mead, George Herbert
Meaning
Mechanic, Mechanical
Media, Mass Media, medium
medicine, medical science doctor; physician; medico; medical practitioner
Medium
Mega-Project
Megazine
Mercy killing - Euthanasia
Merry Pranksters
Metaphor, Metaphoric
Method, Methodology
Mexico, Mexican
Middle Class
Middle East, Mid East
Midnight
Midnight University
Midnight's Writers
Military
Millionaire, Millioniress
Mind Mapping
Miscellaneous, miscellany
Mob
Modern, Modernity, Modernization
Mona lisa
Monarchy
absolute monarchy
Money
money politics
Monk
Monopoly
Moore : Michael Moore
Moral, Morality
Moral right
Mother, Motherhood
Mother Teresa
Movement
Movie
Muhammad
Multination, multinational, Multinationality
Mumia Abu Jamal
Music
Muslim, Moslim
Myanmar
Mystic, Mystical, Mystery, Mysterious, Mysticism
Myth, MythologyMachiavelli, Niccolo 1469-1527 - นักการเมืองและนักปรัชญาชาวอิตาเลียน (01)
- แมคเคียเวลลีกับการเมืองไทย และการดื้อแพ่ง


Maginal People (ดูคำว่า people และ poor ประกอบ) (02)
- ความเป็นคนชายขอบกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์
- นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์
- ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ

- โศกนาฏกรรมลำเค็ญของคนชายขอบ
- รัฐศาสตร์ไทยกับประชาชนชายขอบ : บทสัมภาษณ์ ดร.วัน กาดีร์ เจ๊ะมัน ประธานเบอร์ซาตู

- อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส
- Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ
- Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน


Magsaysay, Ramon (03)
- คำกล่าวตอบรับรางวัลโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ


Mainstream (04)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)

- ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)

- สิ่งที่ทำให้สื่อกระแสหลัก เป็นสื่อกระแสหลัก


Malay Muslim
- มาลายูมุสลิม (05)
- กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
-
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม(ตอนที่ ๑)
-
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม(ตอนที่ ๒)
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๑. โลกของนักกฎหมาย. ๒. ชาตินิยมมลายู
๓. คนไทยขี้อิจฉา. ๔. สังคมที่พจนานุกรมสร้างขึ้น)

- คำวิงวอน ให้ยุติการใช้ความรุนแรงภาคใต้
- จาก"มลายูปาตานี"สู่"มุสลิม" ภาพหลอนแห่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
-
ชาติพันธุ์และสัญชาติกับปัญหาภาคใต้ : ความเข้าใจในความเป็นคนไทย

- ไทย-มาเลย์ และปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้
- ประวัติศาสตร์บาดแผล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(1)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(2)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(3)
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี
- ปาตานีและไทย : เมื่อเราไม่อาจอยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกันได้
- พรรคมลายู ครูจูหลิง และพุทธศาสนาถูกท้าทาย
-
พิเคราะห์พิจารณ์: สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน

-
พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีน
- มลายูมุสลิมภายใต้นโยบายการพัฒนาของไทย
- รัฐศาสตร์ไทยกับประชาชนชายขอบ : บทสัมภาษณ์ ดร.วัน กาดีร์ เจ๊ะมัน ประธานเบอร์ซาตู
- เรื่องที่โจรใต้เข้าใจ...แต่นายกฯทักษิณไม่เข้าใจ
- หลักสูตรเรียนรู้มลายูศึกษาเพื่อความสมานฉันท์


Malaysia (06)
- การศึกษาเพื่อสมานฉันท์ทางวัฒนธรรม ข้อคิดจากมาเลเซีย
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๑)
- ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๒)

- ทวงคืนความมั่นคงจากทหาร - สึนามิกับเฮอร์ริเคน
- ไทย-มาเลย์ และปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้
- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์

- เรื่องที่โจรใต้เข้าใจ...แต่นายกฯทักษิณไม่เข้าใจ
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย


Management (07)
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง
-
Mrs. Beeton's Book of Household Management (การประกอบสร้างอุดมการณ์ความเป็นแม่)


Resource management, Socila management (ดูคำว่า Resource) (08)
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง
- โครงการสัมนาวิชาการสัญจร เรื่อง ทางเลือกการจัดการน้ำในภาคอีสาน (กิจกรรมวิชาการ ม.เที่ยงคืน)
- โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้
- แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์
- น้ำท่วม จะแก้ปัญหาโดยเทคโนโลยีหรือใช้วิธีการจัดการทางสังคม

- สงครามแย่งชิงน้ำ-ใครจ่าย? ค่าปฏิกรรม (ปัญหาการจัดการน้ำในสังคมไทย)
- สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
- อำนาจการควบคุมน้ำแบบชาวบ้าน - ทางเลือกการจัดการน้ำมีมากกว่าเขื่อน


Manifesto (091)
- รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กรไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ. (แถลงการณ์ถึงประชาชน)


Manner, Mannered (09)
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท


Marco Polo [c.1254-1324] (10)
- มหัศจรรย์แผ่นดินจีนในสายตามาร์โคโปโล


Marcuse, Herbert (11)
- Herbert Marcuse คนสำคัญที่โลกกำลังจะหลงลืม


Marginal People (110)
(ดูคำว่า People ประกอบ)
- แถลงการณ์ธรรมยาตรา และจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ
-
ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า


Marine, Mariner (12)
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน


Market, Marketing (13)
- การนำตลาดน้ำสู่ความเป็นจริง: เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสิทธิน้ำในประเทศชิลี 1976-1995
- ทุนนิยม ตลาด และเรื่องของผู้ดีอังกฤษ
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน

- Brand Image Building เครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เคยตกยุค


Marx, Karl Heinrich, Marxism, Marxist (14)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
-
นีโอ-มาร์กซิสต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น
- โพสท์โมเดิร์นคืออะไร จากปฏิกริยาแบบมาร์กซ์สู่การเมืองแบบปฏิบัตินิยม
- มองสังคมต่างมุมในสายตาคอมมิวนิสท์
- มาร์กซิสม์ และ เบรคท (Marxism and Brecht)
- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน


Mass (15)


Mass Culture (16)
- วิพากษ์วัฒนธรรมมวลชน ของ นิทเช่


Mass Media (ดูคำว่า Media ประกอบ) (17)
- นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ
- นายกทักษิณวิจารณ์พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- แบบแผนทางจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน

- ยุคปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ
- รัฐ-สื่อสารมวลชน-และการครอบงำความคิดคน

- วิทยุชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน


mathematics (18)
- การศึกษา : สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน


Matriarchy (ดูคำว่า Patriarchy ประกอบ) (19)
- Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยมของอิริค ฟรอม์ม
- Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยม มาตาธิปไตย และสันติภาพ


May, Black May (พฤษภาทมิฬ)

- จากพฤษภาทมิฬถึงการปฏิรูปการเมือง ๔๙


May 1992 (2535) (20)
- เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ


McDonaldization (21)
- McDonaldization กับ ร่างกายคนไทย


McWorld - McDonald (22)
- สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย


Mead, George Herbert (23)
- คนพูดมากแต่เขียนน้อย George Herbert Mead


Meaning
(24)
- คนจนกับความหมาย


Mechanic, Mechanical, (25)
- THE WORK OF ART IN THE AGE OF MECHANICAL REPRODUCTION (click)


Media, Mass Media
, medium (ดูคำว่า Political Media ประกอบ) (26)
Media, alternative media (นิธิ)
Media, alternative media (สุชาดา)
Media, and Capitalism (negative view)
Media, Anthopology, Psychoanalysis
Media, Baudrillard : A New McLuhan (Baudrillard : เจ้าพ่อสื่อหลังสมัยใหม)
Media, construction of reality
Media, Ethics in media
Media, Health Communication
Media, Interference, dominated by capitalism
Media, Introduction, Society
Media, Joseph Cambell and Carl Jung
Media, Jungian Concepts and the Media
Media, Language and the Social Construction of Reality
Media, literacy, decode media
Media, literacy media
Media, mainstream
Media, Power of media
Media, Process of Media Construction
Media, Reading image, semiotic analysis
Media, Society, Studies
Media, text, audience, production
Media, what do media do to us
Media, women status in media

- การแทรกแซงและครอบงำสื่อนิตยสารโดยอาณาจักรทุน
- การพันตูทางด้านสื่อในตะวันออกกลาง BBC. CNN. Al-Jazeera
- การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis)

- การวิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก
- การวิเคราะห์สื่อในแนวจิตวิเคราะห์แบบ Jungian
- การศึกษาเกี่ยวกับสื่อและสังคม-Media studies
- การอ่านและการถอดระหัสสื่อ
- กระบวนการสร้างสื่อ (Process of Media Construction) (media and reality, media fictions)
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
- ความเข้าใจเรื่องสื่อกับคำว่าอำนาจ
- ความฉลาดของลูกตาและมายาคติในงานโฆษณา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและสังคม
- ดูละครแล้วย้อนดูตัว จากอริสโตเติลถึงเบรคท
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- ทำไมต้อง...สื่อทางเลือก
- นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ
- นายกทักษิณวิจารณ์พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
- แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์

- ในนาฏกรรมชั้นต่ำและวัฒนธรรมสอดแทรก
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- บทสัมภาษณ์สมเกียรติ ตั้งนโม : การเมืองเรื่องสื่อ
- บทสรุปวัฒนธรรมทางสายตา : วัฒนธรรมที่ไม่มีหู

- แบบแผนทางจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน

- ประวัติการโฆษณาชวนเชื่อกับการขายสงคราม
- ประวัติของคนทำสื่อที่หาญท้าทายทำเนียบขาว : ไมเคิล มัวร์
- เปลือยสื่อเห็นร่างทรงโฆษณา
- ผ่าทางตันสื่อไทย-สู่สื่อทางเลือก
- ภาพยนตร์ : จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน

- ภาพนำทางกับพฤติกรรมการสื่อสารในปริบททางสังคมอินเดีย

- ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม (สื่อกับทางเลือกที่สาม)
- มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว

- ยุคปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ
- รวบรวมข่าวการซื้อหุ้น นสพ.มติชน โดย บ.แกรมมี่
- รัฐบาลไม่มีสิทธิ์แปรรูป อ.ส.ม.ท. ผิดรัฐธรรมนูญ

- รัฐ-สื่อสารมวลชน-และการครอบงำความคิดคน
- รู้เท่า รู้ทัน "สื่อ" (การถอดระหัสสื่อ)
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน
- วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๑]
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๒]

- วิทยุชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
- วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis)

- วิพากษ์สื่อมวลชนในยุคทักษิณ
- ศักดิ์ศรีฐานันดรที่สี่ และ ฟาสซิสม์ไทย
- ศิลปะแนวกิจกรรม ศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม

- สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย

- สปินด็อกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพนักการเมือง
- สิ่งที่ทำให้สื่อกระแสหลัก เป็นสื่อกระแสหลัก
- สื่อกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคม
- สื่อกับสังคม: ปฏิบัติการยึดพื้นที่สื่อสาธารณะกรณีมติชน
- สื่อเป็นพิษ ภายใต้การกำกับของทุน
- สื่อในมุมมองของมานุษยวิทยาและจิตวิเคราะห์
- หลากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
- อะไรคือสิ่งที่สื่อทำกับเรา? สื่อและสังคม
- เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์ : การเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะของบรรษัทเอกชน
- Bishonen โศกนาฏกรรมเกย์ฉบับคลาสสิก
- Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ
- 'Hood' อินเตอร์เนตทางออกจากการผูกขาดสื่อ
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย
- Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ


medicine, medical science (27)
doctor; physician; medico; medical practitioner
- ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า
- ไม่ควรนำเรื่องยาเข้าเจรจา เอฟทีเอ. ไทย-สหรัฐ
- ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา
- อายุรเวท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุดมศึกษาของอินเดีย


Medium (ดูคำว่า Media ประกอบ) (28)


Mega-Project (29)
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่


Megazine (30)
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ


Mercy killing
- Euthanasia
- วิถีธรรมแห่งการตายตามแนวพระพุทธศาสนา

Merry Pranksters


Metaphor, Metaphoric (31)
- การวิพากษ์การใช้อุปมาอุปมัย


Method, Methodology (32)
- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ
- วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์


Mexico, Mexican (333)
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- สำหรับผู้สนใจเรื่องราว และภาพถ่ายของซัปปาติสตา สามารถคลิกไปอ่านและดูรายละเอียดได้ที่
http://aztlan.net/zapafotos.htm
http://aztlan.net/zocalo.htm

-
Zapatista


Middle Class (33)
- การเคลื่อนไหว ๒๕๔๙ : รัฐประหารของคนชั้นกลาง
- ชนชั้นกลางช่วยเหลือคนจน, (ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องคนจน)


Middle East, Mid East
(34)
- การพันตูทางด้านสื่อในตะวันออกกลาง BBC. CNN. Al-Jazeera
- ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares
-
วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
-
อัลเคด้า, ยี่ห้อหรือองค์การจัดตั้ง?
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ


Midnight (35)
- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน


Midnight University (36)
- History of Midnight University (ประวัติมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
-
No accepted vote, vote no vote (midnight's political campaign)
- การเมืองภาคประชาชนหลังเลือกตั้ง (กิจกรรม ม.เที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒) (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓) (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ม.เชียงใหม่)
- การรณรงค์ในเรื่องต่างๆของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - home page เดือนกรกฎาคม
- การสำรวจเชิงอนาธิปไตย กรณีเขื่อนปากมูล
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
-