นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร V-v
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Vandana Shiva
Vatican
Velvet, velvet revolution
Venezuela
Vernacular architecture

Victoria, Victorian
Village Villeger
Victim, Victimize, Victimology
Violate, Violation
Violent, violence
Virtual, Virtuality
Virtual Reality
Vision
Visual Culture
Visual literacy
Visva Bharati - Santineketan
Vocabulary
Voice
Vote

 


Vandana Shiva (01)
- บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย
why are patents the new form of colonialism ? (interview)
Globalization and Poverty, Vandana Shiva


Vatican
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย


Velvet, Velvet Revolution
- การชุมนุมโดยสงบ เพื่อการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยอย่างสันติ
- การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ
-
ข้อเสนอในการผ่าทางตันระบอบทักษิณด้วยสันติวิธี


Venezuela
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- โค่นประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ : เพียงแค่คลื่นลมกระทบหินผา
-
มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
-
เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์


Vernacular architecture (02)
- สถาปัตยกรรมในประเทศไทย - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น


Victoria, Victorian (03)
- การประกอบสร้างอุดมการณ์ความเป็นแม่


Victim, Victimize, Victimology (05)
- ชัยชนะของประชาชน ศาลยกฟ้องม็อบท่อก๊าซ เหยื่ออำนาจรัฐที่หาดใหญ่
- บทเรียนแรกสำหรับมนุษย์คือ "วิชาแพะ"Village villager (04)
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
- บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม
- นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน
- ลูกไล่ประวัติศาสตร์ ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมู่บ้าน
- เสียงจากชาวบ้าน : การเมืองตะวันออกต่างจากตะวันตก
- หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ความล้มเหลวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง


Violate, Violation (06)
- การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ (กรณีท่อก๊าสไทย-มาเลย์)
- คุกคามอำมหิต : กรณีอุ้มหายทนายสมชาย นีละไพจิตร
- คำวิงวอน ให้ยุติการใช้ความรุนแรงภาคใต้
- แถลงการณ์ กรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมชนุมเรื่องท่อก๊าสไทย-มาเลย์ ภาคใต้
- แถลงการณ์ ๑๔๔ นักวิชาการ กรณีเหตุการณ์ที่ตากใบ
- บทบาทของกฎหมายที่มีต่อชีวิตสามัญชน
- พื้นฐานวัฒนธรรมมุสลิมและการละเมิดในนามของเสรีภาพ
- อำนาจและความรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ในอเมริกา
- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย


Violent, violence (ดูคำว่า Nationalism ประกอบ) (07)
- กรณีความรุนแรงที่ตากใบ เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
- กรณีภาคใต้ของไทยในหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษ
- กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว
- เก็บถ้อยร้อยความบางคนบนเวทีสาธารณะ (สถานการณ์ภาคใต้ อะไรคือปัญหา อะไรคือทางออก?)

- ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ
- ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา
- ความเกลียดชังทางโครงสร้างที่อันตราย

- ความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่แค่การสบถและเข่นฆ่า
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล
- ความรุนแรงและสันติภาพโลก
- คุกคามอำมหิต : กรณีอุ้มหายทนายสมชาย นีละไพจิตร
- คำกล่าวตอบรับรางวัลโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ

- คำวิงวอน ให้ยุติการใช้ความรุนแรงภาคใต้

- จากกรณีกรือเซะถึงกรณีตากใบ
- จาก: ถีบลงเขาเผาลงถัง ถึง กรณีกรือเซะและตากใบ
- จากนกที่โบยบิน ถึง ถนนราชดำเนินใต้ดิน

- จากปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีตากใบ
- แถลงการณ์ กรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมชนุมเรื่องท่อก๊าสไทย-มาเลย์ ภาคใต้
- แถลงข่าว เรื่องความรุนแรงที่บ่อนอกและบ้านกรูด
- แถลงการณ์กรณีความรุนแรงที่ตากใบ
- แถลงการณ์จากนักศึกษาและนักวิชาการผู้สนใจเรื่องเมืองไทย (กรณีตากใบ - จากกลุ่มเพื่อนไทยเพื่อสันติภาพ)
- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน
- ประวัติศาสตร์บาดแผล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ประวัติศาสตร์แห่งการลวง กรณีเกี่ยวกับปัตตานี
- พรมแดน รัฐชาติ และเส้นทางการต่อสู้ของผู้หญิงพลัดถิ่น
- มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว

- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนธิ (1) ประกอบด้วย 4 เรื่อง 1. มาซุกยาวี,
2. Negeri Siam Ini Adalah Gelanggang Seperjuangan ประเทศไทยนี่แหละคือเวทีการต่อสู้ร่วมกัน, 3. ปอเนาะ, 4. กรือเซะ

- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (2) ประกอบด้วย 5 เรื่อง 5.จากอาบูฆราอิบ ถึง กรือเซะ, 6. จากชาติสู่ประชาชาติ, 7. ความไม่รู้ที่ขาดหายไป, 8. บิดเบือนคำสอน, 9. ที่ลึกกว่า"แยกดินแดน"
- ยุบกรรมการสมานฉันท์ : เปิดใจเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
- ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๑)
- ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๒)
- รายงานประเทศไทย: จับตาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ (ตอนที่ ๑)
- รายงานประเทศไทย: จับตาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ (ตอนที่ ๒)
- เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงและยุติการใช้ความรุนแรง
- วิจารณ์ศาสนิกตนเองจุดเริ่มของการแก้ปัญหาไฟใต้
- วิลลี บรันด์-หมอป่วย-ตากใบและ บก.ฟ้าเดียวกัน

- สนามรบที่ไม่ต้องการความห้าว
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก

- สังคมนิติรัฐได้ผลกว่ากระแสพับนกกระดาษ
- สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องของความรุนแรง
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้
- อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย
- อรรถาธิบายเกี่ยวกับปอเนาะ ยุบปอเนาะ - ดับหรือราดน้ำมันใส่ไฟใต้
- อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส
- อันตรายจากลัทธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์ที่ปัตตานี)
- อัลเคด้า, ยี่ห้อหรือองค์การจัดตั้ง?
- เอาแค้นมาดับแค้น คนหมื่นแสนจึงโศกศัลย์ (บทกวีตากใบ)

- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
- อำนาจและความรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ในอเมริกา
- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ
- ๖ ตุลา กับภูมิปัญญาสังคมไทย
- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย


Virtual, Virtuality, (08)
- วัฒนธรรมทางสายตาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและพื้นที่ (Virtual bodies, Virtual Space)


Virtual Reality (09)


Vision (10)
- วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถิ่น
- วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์ไทยในศตวรรษหน้า


Visual Culture
(11)
Visual Culture, Colonialism
Visual Culture, Consumerism, Captalism
Visual Culture, Everyday Life
Visual Culture,
Gaze and sexuality
Visual Culture, Good eye, Close reading, conflict
Visual Culture, History, art to culture
Visual Culture, Introduction
Visual Culture, Link to "visual culture, university of wisconsin - madison"
Visual Culture} Nude, Obscenity and Sexuality
Visual Culture, Studying (Irit Rogoff)
Visual Culture, Virtual bodies, Virtual Space
Visual Culture, What is

- การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา

- ข้อแย้งเชิงประวัติศาสตร์"วัฒนธรรมทางสายตา"
- ความฉลาดของลูกตาและมายาคติในงานโฆษณา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- ทบทวนวรรณกรรม วัฒนธรรมทางสายตา ๖ (ภาพโป๊เปลือย)

- ในนาฏกรรมชั้นต่ำและวัฒนธรรมสอดแทรก
- นิธิคุยเฟื่องเรื่องจิตวิทยาและวัฒนธรรมทางสายตา
- บทสรุปวัฒนธรรมทางสายตา : วัฒนธรรมที่ไม่มีหู
- แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)

- ลัทธิอาณานิคมกับวัฒนธรรมทางสายตา

- วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถิ่น
- วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ

- วัฒนธรรมทางสายตาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและพื้นที่
- วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน (Visual stories)
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน
- วิจารณ์เอเปคในมุมมองวัฒนธรรม การต้อนรับโคลัมบัสยุคใหม่

- อะไรคือวัฒนธรรมทางสายตา? What is visual culture?
- อ่านความซับซ้อนของภาพยนตร์ผ่านสายตานักสัญศาสตร์


Visual literacy
(12)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- บทสรุปวัฒนธรรมทางสายตา : วัฒนธรรมที่ไม่มีหู


Visva Bharati - Santineketan
- วิศวภารตี - ศานตินิเกตัน : อุดมศึกษาที่ไร้กำแพง


Vocabulary (13)
- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)
- วิจัยคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมสมัย

- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)


Voice (14)
- เสียงจากมุสลิมภาคใต้ กรณีเกี่ยวกับการพัฒนา


Vote (15)
No accepted vote, vote no vote (midnight's political campaign)
- การเมืองภาคประชาชนหลังเลือกตั้ง (กิจกรรม ม.เที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒) (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓) (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ม.เชียงใหม่)

- คู่มือเลือกตั้ง ๒๕๔๘ สำหรับคนไทย ... - ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า
- ปาฐกถานำ วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย

- เลือกตั้งกับการเมืองภาคประชาชน
- เลือกที่จะไม่เลือก และแถงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
- No accepted vote, vote no vote (midnight's political campaign)
- World Social Forum กับการเลือกตั้ง ๖ กุมภาพันธ์ ๔๘
กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)