นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง
ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร H-h
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Happiness
Habermas, Jurgen
Harem
Hate, Hatefulness
Hawking, Stephen
Health, public health
Hegemony
Herbert Marcuse
Hero, Heroine, Heroism
Heterosexual
HIA - Health Impact Assessment
Hidden Agenda
Higher Education
Hill Tribe
Hindu, Hindi, Hinduism
History
History of art
Homosexual
Honesty, dishonesty
Hong Kong
Hong Kong Film
honour
Hood
Hospital
House
Household Management
Howard Zinn
Hugo Chavez
Human, Humanity, Humanities
Human Cargo
Human rights
Humor, Humour

 

Happiness, history of happiness, pre & post capitalism (Thailand) (ความสุขก่อนและหลังลัทธิทุนนิยม)


Habermas, Jurgen (01)
- ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (1)
-
ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (2)


Harem (010)
- นางบำเรอที่ถูกทำให้ผิวขาว: กากตกค้างของปิตาธิปไตย


Hate, Hatefulness (02)
- ความเกลียดชังทางโครงสร้างที่อันตราย


Hawking, Stephen (03)
Stephen Hawking's Universe, big bang
Stephen Hawking, เจาะเวลา, เวลากับเอกภพ


Health, public health (04)
- กรอบความคิดว่าด้วย"กระบวนทัศน์สุขภาพ"
- การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(1)
- การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(2)

- ข้อเสนอการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯรอบที่ ๕
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 1)
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 2)
- ทะลุทะลวงความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กรณีโครงสร้างระบบสุขภาพ
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
- ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากมะละกอจีเอ็มโอ
- ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

- เริ่มที่เรื่องของหมอฟัน แต่ไปจบลงที่ทฤษฎีลิง (ตอน ๑)
- เริ่มที่เรื่องของหมอฟัน แต่ไปจบลงที่ทฤษฎีลิง (ตอน ๒)

- โรงพยาบาลไทย หัวใจบริการ(ต่างชาติ)

- องค์การการค้าโลกกับการช่วยชีวิตมนุษย์โลก


Hegemony (05)
- การศึกษาสื่อมวลชน : แกรมชี่กับทฤษฎี Hegemony และ Ideology
- (ก) เหตุผล 5 ข้อที่น้ำมันอาจถึง 100 ดอลล์ (ข) อำนาจอธิปไตยกับอำนาจนำ
- นาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ : ฤาจะเป็นเรือไททานิค?

Hegemony, and Ideology


Herbert Marcuse
(06)
Herbert Marcuse 1898-1979
Herbert Marcuse คนสำคัญที่โลกกำลังจะหลงลืม


Hero, Heroine, Heroism (07)
- พระเอกบนหลังม้าแกลบกับเศรษฐีใหม่
- อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย


Heterosexual (08)


HIA - Health Impact Assessment (09)
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 1)
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 2)


Hidden agenda
- วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์


Higher Education, (ดูคำว่า Education และ University ประกอบ) (10)
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- วิศวภารตี - ศานตินิเกตัน : อุดมศึกษาที่ไร้กำแพง
- อาณานิคมอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษาของอินเดียในปัจจุบัน
- อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย


Hill Tribe
- เรื่องของกะเหรี่ยงป่าผาก ภายใต้วาทกรรมอาณานิคม


Hindu, Hindi, Hinduism (111)
- อินเดีย : จากภูมิสัณฐานและประชากรถึงยุคพระเวท
-
อินเดีย : จากกำเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม


History (11)
- กรณีความรุนแรงที่ตากใบ เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
- กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์
- การประกอบสร้างอุดมการณ์ความเป็นแม่
- การมองโลกในแง่ดี บนความไม่แน่นอน

- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)

- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

- ความเป็นไปได้ที่จะจัดประชุมเวทีสังคมเอเชียตะวันออกในไทย (ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป)
- ความไม่ซื่อสัตย์และการฉ้อฉลของวิทยาศาสตร์
(ประวัติศาสตร์แห่งความฉ้อฉลของวิทยาศาสตร์)
- ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล

- คอร์รัปชันหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง

- โครงสร้างอำนาจในชีวประวัติการเมืองไทย
- จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน
- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๑) (ประวัติศาสตร์ศิลป์)
- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๒)
(ประวัติศาสตร์ศิลป์)
- ทำความเข้าใจสังคมญี่ปุ่นผ่านประวัติศาสตร์
- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์
(แก้อดีตคือแก้ปัจจุบัน)
- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- แนวคิดและความเคลื่อนไหวของชาวจีนกว่อมินตั๋ง
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่หนึ่ง)
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่สอง)
- บารมีพระมากพ้นรำพัน การลองกำลังระหว่างบารมีกับอำนาจในสังคมไทย
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- ประวัติการโฆษณาชวนเชื่อกับการขายสงคราม
- ประวัติการย่อเพลงสรรเสริญพระบารมี

- ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิง
- ประวัติมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (The Midnight University)
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน (1)
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน (2)

- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)
- ประวัติศาสตร์บาดแผล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(1)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(2)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(3)
- ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
- ประวัติศาสตร์แห่งการลวง กรณีเกี่ยวกับปัตตานี
- ประวัติศาสตร์ลัทธิอาณานิคม (Colonialism)

- ปรีดี พนมยงค์ กับการเล่นตลกของประวัติศาสตร์
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี

- ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ไทยรักพม่า"
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา
- แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY
- มิเชล ฟูโกต์ : ประวัติศาสตร์ และการเมือง
- ย้อนพินิจสงครามฝิ่นและประธานาธิปดีหวังจิงเว่ย
- ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก : นิยามความหมายและสารัตถะ (ประวัติสังเขป)
- ลูกไล่ประวัติศาสตร์ ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมู่บ้าน
- โลกมุสลิม ทุนนิยม และอาณานิคมเชิงซ้อน

- วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง

- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
- Same Old Royalism Hatches Again

- ศาสนา สิ่งจำเป็นสำหรับการเมืองอินโดนีเซีย

- สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
-
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)
- สุธรรมผ่านเหตุการณ์ ๖ ตุลามาได้อย่างไร?
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- หลัง ๑๔ ตุลา ในทัศนะของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
- อรรถาธิบายเกี่ยวกับปอเนาะ ยุบปอเนาะ - ดับหรือราดน้ำมันใส่ไฟใต้
- องค์ประกอบและประวัติศาสตร์การวิจารณ์ศิลปะ
- อารยธรรม ชาติพันธุ์ และความโหดร้าย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก

- deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี


History of art (12)
- ทำความเข้าใจสัญลักษณ์นิยมในงานศิลปะ
- บนเส้นทางของวัฒนธรรมทางสายตา : จากศิลปะสู่วัฒนธรรม


Homosexual (13)
- โฮโมเซ็กซ์ชวลลิทีในเชิงจิตวิทยา
- Bishonen โศกนาฏกรรมเกย์ฉบับคลาสสิก
- Homosexual, Bishonen
- Homosexual, from Textbook of Psychiatry (รักร่วมเพศจากตำรา)
- Homosexual, The gaze and sexuality


Honesty, dishonesty (14)
- ความไม่ซื่อสัตย์และการฉ้อฉลของวิทยาศาสตร์


Hong Kong
(15)
- WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง


Hong Kong Film (16)
- Bishonen โศกนาฏกรรมเกย์ฉบับคลาสสิก


honour
- คำประกาศเกียรติคุณแด่นายสุชาติ สวัสดิศรี


Hood (17)
"Hood" is common street-slang for "neighbourhood", often found in rap and hip-hop music.
- 'Hood' อินเตอร์เนตทางออกจากการผูกขาดสื่อ


Hospital (18)
- การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(1)
- การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(2)

- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลไทย หัวใจบริการ(ต่างชาติ)


House
(19)


Household Management
(20)
- Mrs. Beeton's Book of Household Management (การประกอบสร้างอุดมการณ์ความเป็นแม่)


Howard Zinn

-
ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn


Hugo Chavez
- โค่นประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ : เพียงแค่คลื่นลมกระทบหินผา
-
มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
-
เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์


Human, Humanity, Humanities (21)
Human nature, cyberspace and human nature
- กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
- การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ความเป็นมนุษย์ที่ต้องเคารพ (ไทย-มาเลย์ และปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้)

- ความมั่นคงของมนุษย์ในทัศนะอิสลาม
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน
- มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

- วิทยาศาสตร์กับเสรีภาพของมนุษย์
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน
- องค์การการค้าโลกกับการช่วยชีวิตมนุษย์โลก


Human Cargo (22)
- ทัศนียภาพของโลกกว้างเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
- สินค้ามนุษย์ : โลกของการค้าทาสหลังสมัยใหม่


Human rights (23)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- ความเป็นคนชายขอบกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (ร่วมอภิปราย)
- จากสิทธิมนุษยชนสู่สิทธิชุมชน: วิวาทะเสรีนิยมกับชุมชนนิยมในสังคมไทย
- พระลังกาเล่นการเมือง : สิทธิมนุษยชนทหาร
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- สัญญาประชาคมและสี่ทันสมัยโลก
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (เสน่ห์ จามริก)
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (อานันท์ กาญจนพันธุ์)

- สิทธิชุมชน กับ รัฐธรรมนูญติดหล่ม (ปรับปรุงจาก สิทธิชุมชน, ชุมชนไม่มีสิทธิ์)
- สิทธิมนุษยชนถดถอย หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001
- หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้
- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย

1394. Alternative media - Radical media: นิยามและหลักทฤษฎีเบื้องต้น (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1399. บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี: การปฏิวัติอยู่ใต้ผิวหน้า (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1400. พระราชบัญญัติย้อนยุค: พรบ.ความมั่นคง - พรบ.ใครมั่นคง ? (ตอนที่ ๑) (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลับเที่ยงคืน)
1401. พระราชบัญญัติย้อนยุค: พรบ.ความมั่นคง - พรบ.ใครมั่นคง ? (ตอนที่ ๒) (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลับเที่ยงคืน)

1402. พระราชบัญญัติความมั่นคง ในมุมมองเชิงวิพากษ์ (ตอนที่ ๑) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1403. พระราชบัญญัติความมั่นคง ในมุมมองเชิงวิพากษ์ (ตอนที่ ๒) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)

1404. พระราชบัญญัติความมั่นคง ในมุมมองเชิงวิพากษ์ (ตอนที่ ๓) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1405. หลังการสังหารโหด: จากชเวดากองย้อนไปเทียนอันเหมิน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1406. พม่าถอยหลัง: ๔๐ วันหลังเหตุการณ์กบฎผ้าเหลือง (สรุปข่าว ๑) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1407. พม่าถอยหลัง: ๔๐ วันหลังเหตุการณ์กบฎผ้าเหลือง (สรุปข่าว ๒) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)

1408. Pirate Radio: วิทยุโจรสลัด-วิทยุนอกชายขอบของกฎหมาย (สมเกียรติ ตั้งนโม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1409. The Ugly side of Beauty in Burma: ว่าด้วยสถานภาพของผู้หญิงในพม่า (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

1410. วิทยุชุมชนอ่างทอง: การขึ้นศาลครั้งแรกของคดีวิทยุชุมชนประเทศไทย (มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม)
1411. ปัญหาภาคใต้: ข้อเสนอเชิงระบบเพื่อสันติภาพถาวร (วาระทางสังคม และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1414. บทเรียนจากมาเลเซีย: กฎหมายความมั่นคงกับปัญหาสิทธิมนุษยชน (รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข : เขียน)
1415. เผาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน ทำไมจึงเผา ? (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: รวบรวม)
1418. สิทธิชุมชน: ชุมชนไม่มีสิทธิ์ (กรณีร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1419. มุมมองมุสลิมภาคใต้: สิ่งที่ได้รับจากมหกรรมสันติวิธี กรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1422. พม่ารำขวาน: นักข่าวพม่า การเซ็นเซอร์ และการฆ่าพระสงฆ์ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1426. Dual Power: อำนาจทวิลักษณ์ในการปฏิวัติของเวเนซุเอลา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1427. Different Feminist Theories: ในความต่างของทฤษฎีสตรีนิยมทั้ง ๔ (ตอน ๑) (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์)
1428. Different Feminist Theories: ในความต่างของทฤษฎีสตรีนิยมทั้ง ๔ (ตอน ๒) (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์)

1428. Welfare State / Social Minimum: รัฐสวัสดิการ รัฐตู้กับข้าวของสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1429. Welfare State / Social Minimum: ทำไมต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำทางสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1430. การละเมิดสิทธิมนุษยชนคนข้ามชาติจากประเทศพม่า ในประเทศไทย (๑) (Action Network for Migrants)
1431. การละเมิดสิทธิมนุษยชนคนข้ามชาติจากประเทศพม่า ในประเทศไทย (๒) (Action Network for Migrants)
1432. การปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิการรับรู้ข่าวสารในประเทศพม่า (อัจฉรียา สายศิลป์ : นักวิชาการอิสระ)
1433. ต่อต้านและข้ามพันรัฐ: บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล - นักวิชาการอิสระ)
1435. ประสบการณ์บังคลาเทศ: โลกาภิวัตน์ มาตรฐานแรงงาน และสิทธิสตรี (วรดุลย์ ตุลารักษ์ : เรียบเรียง)
1436. จากมาตรฐานสิทธิแรงงานหลัก ถึงการประกันสิทธิทางสังคม (วรดุลย์ ตุลารักษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1442. การศึกษาแนวคิดด้านเพศสภาพในกระบวนการยุติธรรมอาญาของญี่ปุ่น (ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล, มช.)
1443. การสวนกระแสตรรกะทุนนิยม: กิจการที่คนงานกอบกู้ในอาร์เจนตินา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปลและเรียบเรียง)

1446. เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนการมีมาตรฐานแรงงานสากล (๑) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1447. เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนการมีมาตรฐานแรงงานสากล (๒) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1451. การศึกษาในพม่า: หนังสือส่งต่อกันและบทเรียนในห้องน้ำ (อัจฉรียา สายศิลป์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1453. ประวัติความเป็นมาอันยืดยาวเกี่ยวกับเรื่อง: สิทธิมนุษยชน (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
1457. Class Politics: สังคมใหม่กับการเมืองเรื่องชนชั้นยุคโลกาภิวัตน์ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ : ให้สัมภาษณ์)
1458. ปาฐกถารำลึก: เรากำลังกลับไปเผชิญหน้ากับรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรง (พระไพศาล วิสาโล : บรรยาย)
1459. ปาฐกถารำลึก: สังคมไทยต้องหลุดจากกับดักแห่งความรุนแรง (พระไพศาล วิสาโล : บรรยาย)
1460. ปาฐกถารำลึก: สังคมไทยกับการก้าวสู่วัฒนธรรมแห่งความสมานฉันท์ (พระไพศาล วิสาโล : บรรยาย)
1461. ฉลาดชาย รมิตานนท์ : สตรีศึกษาและสิทธิมนุษยชนในมุมต่าง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: บรรณาธิการและเชิงอรรถ)

1462. โลกาภิวัตน์ล่าถอย: ไม่มีฉันทามติหลังฉันทามติวอชิงตัน (ภัควดี วีระภาสพงษ์: โครงการสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน)
1463. ปรัชญา สัญญาประชาคม และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (สมเกียรติ ตั้งนโม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1464. Same-Gender Marriage: การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน (มุมมองจากยุโรป) (สมชาย ปรีชาศิลปกุล: แปล)

1465. Muhammad Yunus: ธนาคารกรามีน ธนาคารโลก และปัญหาคนยากจน (๑) (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ : แปล)
1466. Muhammad Yunus: ธนาคารกรามีน ธนาคารโลก และปัญหาคนยากจน (๒) (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ : แปล)
1467. ข้อห้ามและอคติทางเพศ: จากศาสนาสู่แนวคิดจิตเวชศาสตร์ (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ : แปลและเรียบเรียง)
1468. จากเรื่องเพศในคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ถึงข้อถกเถียงแนวคิดสตรีนิยม (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ : แปล-เรียบเรียง)