นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร K-k
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Karen
kindergarten
Kill, Killing, Killer
King
Kingdom
Knowledge
Koran
Kuhn, Thomas
Kyoto, Kyoto SchoolKaren, (ดูเพิ่มเติมใน Hill tribe)
-
เรื่องของกะเหรี่ยงป่าผาก ภายใต้วาทกรรมอาณานิคม


kindergarten (เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนเด็ก) (01)
- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ
- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ
- ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES
- มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน
- โรงเรียนคือสัญลักษณ์ของการบังคับ การขู่ให้กลัวและการทำโทษ (รวมบทความ)
- สมุดรายงานฯ ของเด็กๆ
- สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน


Kill, Killing, Killer (ดูคำว่า Violent ประกอบ) (01)
- ความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่แค่การสบถและเข่นฆ่า


King (03) ดูคำว่า Royalist ประกอบ และ Lese Majesty
- การค้ำยันการเมืองแบบพระราชทาน
- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ

- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๒)
- คำกล่าวปิดการอภิปรายเรื่องพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
- จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี
- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
- แถลงการณ์ ปกป้องระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- บารมีพระมากพ้นรำพัน การลองกำลังระหว่างบารมีกับอำนาจในสังคมไทย
- ประวัติการย่อเพลงสรรเสริญพระบารมี

- เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ
- พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ - สนทนาสาธารณะ

- เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน
- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
- สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
-
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)
- สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย

- Same Old Royalism Hatches Again

- อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก

- deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี


Kingdom (04)
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง (แดนไร้รัฐ, ประชารัฐ และราชอาณาจักร)
- อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก


Knowledge (05)
- การจัดการความรู้ มุมมองทางปรัชญา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- ความรู้รอบตัว, สาระจากโทรทัศน์
- คำถาม - กุญแจสู่สังคมความรู้(บทความจากคนไทยในต่างแดน ๒ เรื่อง)
- บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้

- แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)

- Slow knowledge, fast knowledge (เรื่องของความรู้ช้า)


Koran
(ดูคำว่า Al-quran ประกอบ) (06)
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล


Kuhn, Thomas
(07)
- วิพากษ์ Thomas Kuhn จากมุมมองของนัก วิทยาศาสตร์ : การปฏิวัติที่ไม่มีวันเกิด
- Thomas Kuhn กับการตั้งข้อสงสัยในวิทยาศาสตร์


Kyoto, Kyoto School
-
สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
-
ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
-
เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์

ภาษาไทย - ก ข ค

กฎหมาย และ ตุลาการ (290948-2)

พิเชษฐ เมาลานนท์ (290948)
- กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
- การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในญี่ปุ่น
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง"สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ (Judicial Activism)
- ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง กักคึ (saiban gaku)
- ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - มกราคม ๔๘

ไพสิฐ พาณิชย์กุล (290948-3)
- กฎหมายกับการเบียดบังคนจน
- กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ
- การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน
- นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน
- บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน?
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย)
- ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง
- สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด
- หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

สมชาย ปรีชาศิลปกุล (290948)
- การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
- การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓)
- เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม
- นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์
- นิติศาสตร์แหกคอก
- น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยจริงหรือ ?
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย)
- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ

- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย
- อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย
- อคติแห่งจารีตประเพณี

เกษียร เตชะพีระ (290948)
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์) (บทความวิชาการที่ปรากฏอยู่บนเว็ป ม.เที่ยงคืน)

- กระแสชาตินิยม (จิตใจเป็นเจ้าของชาติ)
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒)
- เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้ (รวมบทความ 3 เรื่อง)
- ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้
- เขื่อน:ซากศพเศรษฐกิจการค้า
- คณิตศาสตร์ปากมูล
- ความล้มเหลวของรัฐ กับ แนวทางเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
- จากกรือเซะถึงตากใบ:รัฐกับรัฐบาล
- จาก"หนูกลอย" ถึง"อาเจริญ"
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย
- ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
- ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์
- ปริทัศน์ขบวนการก่อการร้าย : ฮามาส พยัคฆ์ทมิฬ ไออาร์เอ
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่
- เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์ ด้วยการปฏิรูปที่ดิน
- รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย
- รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก
- ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป
- โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒)
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)
- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ
- สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน
- สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย

 

 กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)