นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)


ลำดับตัวอักษร P-p
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Painting
Palestine, Palestinian
Paradigm
Patani, Pattani
Patent
Paticipation, Paticipate
Patriarchy
Peace, Peaceful
Pemuda
People
Pessimism
Phamarcy, Phamarcology, Phamacologist, Phamarcist
Philippine
Philosophy, Philosopher
Physic, Physics
physician, doctor, medico
Pierre-Felix Guattari
Piqueteros
Pirate, Piracy
Plan, Planning
Plural, Pluralism
Poco
Poet, Poetic
Policy
Politics, Political Politician
Political Media
Political Party
Political Reformation
Pollution
Polycentric
Pomo
Poor
Popular
Populism, Populistic, Populist
Pornography
Post-colonialism
Post-Marxism
Postmodern, Postmodernity, Postmodernism
post-philosophy
Poverty
Power, Super Power
Powerless
Power Relations
Power Plant
Prerogative
Prestige - ศักดิ์ศรี
President Presidential
Priest
Prime Minister
Prison
Privatize, Privatization
Problem, Problematic, Problematique
Progress, Progression
Project
Propaganda
Property
intellectual property
Proposal
Prostitute
Protest
Prove
Psychology, Psychologist
Psychoanalysis
Public
Public Health
Public Policy
Public Relation, PR.
Public space, Public Sphere
Punish, PunishmentPainting (001) (ดูคำว่า art ประกอบ)
- นางบำเรอที่ถูกทำให้ผิวขาว: กากตกค้างของปิตาธิปไตย


Palestine, Palestinian (01)
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล
- ทำไมพวกเขาจึงเกลียดเรา (Why do they hate us? by Stephen R. Shalom)
- ปริทัศน์ขบวนการก่อการร้าย : ฮามาส พยัคฆ์ทมิฬ ไออาร์เอ
- ภาพของชาวปาเลสติเนียนที่คนอเมริกันไม่เคยรับรู้
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ


Paradigm (02)
- กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง
- ชีวฟิสิกส์กระบวนทัศน์ใหม่ บนความเข้าใจแห่งชีวิตและชีวมณฑล
- ทำความเข้าใจเรื่องกระบวนทัศน์ (ผ่าน
กรอบความคิดว่าด้วย"กระบวนทัศน์สุขภาพ")
- ทีทรรศน์เกี่ยวกับเรื่องกระบวนทัศน์ (paradigm, paradigm shift)


Patani, Pattani (ดูคำว่า Southern Thai ประกอบ) (03)
- จาก"มลายูปาตานี"สู่"มุสลิม" ภาพหลอนแห่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี
- ปาตานีและไทย : เมื่อเราไม่อาจอยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกันได้


Patent (04)
Patents on Life
- ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม
- ไม่ควรนำเรื่องยาเข้าเจรจา เอฟทีเอ. ไทย-สหรัฐ
- สิทธิบัตรเกี่ยวกับชีวิต
- หนังสือกรรมสิทธิ์ของโคลัมบัสยุคใหม่
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน

- why are patents the new form of colonialism ? (interview)


Paticipation, Paticipate (05)
- ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา


Patriarchy
(ดูคำว่า Matriarchy ประกอบ) (06)
- เจ้าชายกบ : เจ้าหญิงหรือเหยื่อในโลกของชาย
- นางบำเรอที่ถูกทำให้ผิวขาว: กากตกค้างของปิตาธิปไตย


Peace, Peaceful (07)
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ (เสวนา)
- ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ
- ข้อเสนอจาก นักวิชาการ 4 ภาค จี้รัฐบาลเปิดเจรจา"สันติ" ยุติปัญหาขัดแย้ง"ท่อก๊าซใต้"
- ความรุนแรงและสันติภาพโลก
- คืนคุณธรรมไทย-อย่าทำลายความไว้วางใจ
- ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์
- แนวทางของการสมานฉันท์ฉบับ 'สุลักษณ์ ศิวรักษ์'
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก
- เสนอชื่อผู้หญิงรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
- Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยม มาตาธิปไตย และสันติภาพ
-
3R กับการฝ่าข้ามกำแพงไปเพื่อสันติภาพ

Pemuda (08)
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม


People (ดูคำว่า grass roots และ poor ประกอบ) (09)
People's bank, people economics (thailand) (ธนาคารชาวบ้าน, เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน)
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- การเมืองของชนชั้นนำ VS การเมืองชนชั้นตาม
- กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ (กรณีท่อก๊าสไทย-มาเลย์)
- การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์
- การเมืองภาคประชาชนหลังเลือกตั้ง (กิจกรรม ม.เที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒) (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓) (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ม.เชียงใหม่)
- การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน
- ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
-
คัดลอกเอกสารคำพิพากษาคดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- คนจนกับความหมาย

- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
- คู่มือเลือกตั้ง ๒๕๔๘ สำหรับคนไทย
- คำสดุดีนักวิจัยไทบ้าน
- ชัยชนะของประชาชน ศาลยกฟ้องม็อบท่อก๊าซ เหยื่ออำนาจรัฐที่หาดใหญ่
- ตบตีโลกาภิวัตน์ อัดซ้ำรัฐธรรมนูญ๔๐
- แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (กรณีบุกรุกที่ดิน)
- ท่าทีของประชาชนไทยต่อองค์กรการค้าโลก: เราไม่เอา WTO
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย

- ธนาคารชาวบ้าน, เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
- ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่

- นิธิ : บรรพชนโพส์ตโมเดิร์นและนักเร่งปฏิกริยา
- แนวทางการวิจัยอย่างง่ายๆ สำหรับนักวิจัยไทบ้าน

- นโยบายเพื่อคนจน
- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์
- บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน

- ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงาน / แถลงการณ์ : ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย
- ประชารัฐประชาธิปไตย

- เปลี่ยนโลกโดยไม่ต้องยึดอำนาจรัฐ? สร้างพรรคการเมืองภาคประชาชน?
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- พลวัติของความรู้ชาวบ้าน ในกระแสโลกาภิวัตน์
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๑)
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๒)
-
พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๓)

- ภาคประชาชนโลกไปถึงไหนกันแล้ว รายงานจากสมัชชาสังคมโลก 2005 บราซิล
- เมตตาธรรม นิติธรรม โซ่ตรวนและหัวใจ (การต่อสู้ของชาวนาในเขตภาคเหนือของไทย)

- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน
- แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ
- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส
- ร่วมประชุมเพื่อลงมือสร้างพรรคการเมืองของภาคประชาชน
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์)
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ และ วนิดา)

- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส
- เราเดินด้วยคำถาม บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์

- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
- วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ
- วาระแห่งชาติภาคประชาชน (แถลงการณ์)
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน
- เวทีสังคมโลกในประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๔๙
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- วิทยุชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
- ศิลปะแนวกิจกรรม ศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม
- สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน
- เสียงจากชาวบ้าน : การเมืองตะวันออกต่างจากตะวันตก
- เสียงจากมุสลิมภาคใต้ กรณีเกี่ยวกับการพัฒนา

- หนังสือร้องเรียนกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
- เหตุการณ์ 8888 การเมืองภาคประชาชนในพม่า
- อนาธิปไตย : การเมืองแบบไร้รัฐ

- อำนาจของความไร้อำนาจ The Power of Powerless : A Sequel
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ

- อำนาจของประชาชนในรัฐธรรมนูญ การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ
- 100 นักวิชาการ-เอกชน ร่วมประกันตัวชาวบ้านที่ลำพูน
- Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ
- Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน
-
Short Circuit - Corto Circuito - ศูนย์สังคมของอิตาลี


Pessimism (ดูคำว่า Optimism ประกอบ) (11)


Phamarcy, Phamarcology, Phamacologist, Phamarcist (12)
- ไม่ควรนำเรื่องยาเข้าเจรจา เอฟทีเอ. ไทย-สหรัฐ


Philippine (13)
- กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
- กวีนิพนธ์ฟิลิปปินส์กับพันธกิจต่อสังคม


Philosophy, Philosopher (14)
- การจัดการความรู้ มุมมองทางปรัชญา
- การให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าวาทกรรมและอุดมคติ
-
ก้อนหินของนักปรัชญา : การแต่งงานของนิเวศวิทยากับการเล่นแร่แปรธาตุ
- (ก) ทรราชในทางปรัชญาการเมือง (ข) กระบวนการยุติธรรมต้องนิ่ง
- ชิเชคในฐานะนักปรัชญา นักวิชาการและนักวิจารณ์การเมือง
- ทฤษฎีวิพากษ์สังคม - ทฤษฎีวิพากษ์วรรณกรรม
- แนวคิดโครงสร้างนิยม และ หลังโครงสร้างนิยม (Structuralism & Poststructuralism)
- Functionalism & Structuralism
- นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์
- นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๑)
-
นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๒)

- ปรัชญาการสร้างสรรค์ศิลปะเอเชียในอดีต
- ปรัชญาการศึกษาเพื่อคนจน - Nicholas Bennett ปรัชญาการศึกษาเพื่อคนจน
- ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง
- โสกราตีส รากเหง้าเหตุผลและศีลธรรมตะวันตก

- Thomas Kuhn กับการตั้งข้อสงสัยในวิทยาศาสตร์ (ญานวิทยา, ปรัชญา)
- สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
- ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
- เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์


Physic, Physics (15)
- ชีวิตพิศวงของไอน์สไตน์
- บทความ ฟิสิกส์ล้านนา (ชัชวาล ปุญปัน)
-
แฟ้มลับเอฟบีไอ - ตามล่าไอน์สไตน์
- เมื่อ อัลเบริท ไอน์สไตน์ วิพากษ์ทุนนิยม

- พัฒนาการความคิดของของฟริตจ๊อฟ คาปร้า
- Law of the Few และทฤษฎีฟิสิกส์-สังคมศาสตร์ กรณีการขับไล่ทักษิณ


physician, doctor, medico (ดูคำว่า medicine ประกอบ) (16)
- ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า
- ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา
- วิลลี บรันด์-หมอป่วย-ตากใบและ บก.ฟ้าเดียวกัน
- อายุรเวท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุดมศึกษาของอินเดีย


Pierre-Felix Guattari (17)
Pierre-Felix Guattari 1930-1992

Piqueteros
- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์


Pirate, Piracy (18)
- โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้
- แผ่นดินแต่ไม่แผ่นน้ำ กับการก่อการร้ายในเอเชียอาคเนย์


Plan, Planning (19)
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่

Plural, Pluralism (20)
Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Plura lism: ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
Legal Pluralism : พหุนิยมทางกฎหมายเชิงวิพากษ์ (ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


Poco
(ดูคำว่า Post-colonialism) (21)


Poet, Poetic (22)
- กวีนิพนธ์ฟิลิปปินส์กับพันธกิจต่อสังคม


Policy (23)
Policy Implementation for the Poor. (นโยบายเพื่อคนจน และหนทางแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง)
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ

- นโยบายเพื่อคนจน
- บทบาทของกฎหมายที่มีต่อชีวิตสามัญชน

- ยุทธวิธีคนจนกับการต่อสู้เชิงนโยบาย
- วิพากษ์นโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
- หวานเป็นลม-ขมเป็นยา กับ นโยบายทักษิณ


Politics, Political, Politician (24)
- Memory and Political Consciousness - พรมแดนความรู้ทางมานุษยวิทยา (ตอนที่ 2)
Politics, money politics (ธุรกิจการเมือง) (การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้)
Politics, (การเมืองแบบ"ทางสายที่ 3 : วาทกรรมแบบ หลังสังคมนิยม)
- การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม(ตอนที่ ๑)
-
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม(ตอนที่ ๒)

- การชุมนุมโดยสงบ เพื่อการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยอย่างสันติ
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
-
การเมืองของชนชั้นนำ VS การเมืองชนชั้นตาม
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

- กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ก่อการร้าย (ดูคำว่า Terrorism ประกอบ)
- การนำตลาดน้ำสู่ความเป็นจริง: เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสิทธิน้ำในประเทศชิลี 1976-1995
- การพันตูทางด้านสื่อในตะวันออกกลาง BBC. CNN. Al-Jazeera
- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ

- การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- การเมืองของความเป็นศัตรู และ ปัญหาบางประการ ในความคิดทางการเมืองของคาร์ล ชมิทท์
- การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒) (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓) (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ม.เชียงใหม่)
- การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง
- การเมืองเรื่องไข้หวัดนกในประเทศไทย
- การเมืองเรื่องความคิด-มีอะไรซ่อนอยู่ในหัวคิด
- การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น
- การเมืองและวัฒนธรรมไทยรายสัปดาห์
- การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย
- การเมืองภาคประชาชนหลังเลือกตั้ง (กิจกรรม ม.เที่ยงคืน)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)
- การสร้างตราสินค้าทางการเมือง - Political branding
- การสร้างปีศาจวิทยาแห่งการก่อการร้าย
- การสวมกอดระหว่างการเมืองกับวิทยาศาสตร์
- เก็บถ้อยร้อยความบางคนบนเวทีสาธารณะ (สถานการณ์ภาคใต้ อะไรคือปัญหา อะไรคือทางออก?)

- เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้
- ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้

- ขาลงรัฐบาลทักษิณ และ สองนัคราประชาธิปไตย
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา
- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
- ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา
- ความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่แค่การสบถและเข่นฆ่า
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้
- คำประกาศขบวนการเสรีไทย ๒๕๔๙
- คู่มือเลือกตั้ง ๒๕๔๘ สำหรับคนไทย
- โครงการสัมมนาวิชาการ ปัญหาชายแดนภาคใต้ : มุมมองวิชาการ
- โครงสร้างอำนาจในชีวประวัติการเมืองไทย
- จรรยาบรรณของหมอดู - หลัก ๘ ประการฝ่ายค้านพม่า

- จากองครักษ์พิทักษ์นาย ถึง Cyber Soldiers
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม
- โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้
- เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ
- ฐานทัพอเมริกันในไทย
- ตบตีโลกาภิวัตน์ อัดซ้ำรัฐธรรมนูญ๔๐
- ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
- ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์
-
ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
- แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (กรณีบุกรุกที่ดิน)
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- ทำอย่างไรในยุคหลังทักษิณ? What to do in the Post-Thaksin Era?
- ธนกิจการเมือง หลังปี ๒๕๔๔ ระบอบไทคูนคือรัฐ
-
ธุรกิจการเมือง (การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้)
- นักการเมืองในฐานะสินค้า และประชานิยมโลกและไทย
- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่

- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่

- นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ
- นีโอ-มาร์กซิสต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น
- ในความวุ่นวาย ไม่อาจสงบนิ่ง : เหตุบ้านการเมืองร้อน
- บททดลองเสนอ เสรีนิยมใหม่ สังคมไทยไร้ทางเลือกจริงหรือ?

- บทวิเคราะห์การเมืองระบอบทักษิณ(ไทยรักไทย)
(Thaksinocrony)

- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน

- บทสัมภาษณ์ทางการเมือง ยุครัฐบาลทักษิณ ๒
- บารมีพระมากพ้นรำพัน การลองกำลังระหว่างบารมีกับอำนาจในสังคมไทย
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- ประชารัฐประชาธิปไตย
- ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ

- ปฏิรูปการเมือง : บนเส้นทางไปสู่ความเป็นขวา
- ปฏิรูปการเมือง : บนหนทางไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยม
- ปฏิรูปการเมืองไทย : ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม
- ประชาธิปไตยในนัยยะการพัฒนา : ประสบการณ์จากโลกมุสลิม

- ประวัติศาสตร์บาดแผล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ปริทัศน์ขบวนการก่อการร้าย : ฮามาส พยัคฆ์ทมิฬ ไออาร์เอ

- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี

- ปัญหาแรงงานพม่า และมายาคติความเป็นชาติไทย
- ปาฐกถานำ วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
- ปาฐกถาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ : มติพจน์สำหรับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- ปาตานีและไทย : เมื่อเราไม่อาจอยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกันได้

- เปลี่ยนโลกโดยไม่ต้องยึดอำนาจรัฐ? สร้างพรรคการเมือง?
- ผู้หญิง-ดนตรีลีลา-และภูมิปัญญาสถาบัน
- แผ่นดินอื่น: บริบท ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง
- พระกับการเมือง
- พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ - สนทนาสาธารณะ
- พระลังกาเล่นการเมือง : สิทธิมนุษยชนทหาร
- พลวัตรในการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- พันธมิตรพิเศษนอกนาโต? No thank you!
- ภาคประชาชนโลกไปถึงไหนกันแล้ว รายงานจากสมัชชาสังคมโลก 2005 บราซิล
- ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ
- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม
- มองสังคมต่างมุมในสายตาคอมมิวนิสท์

- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"

- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (1) ประกอบด้วย 4 เรื่อง 1. มาซุกยาวี,
2. Negeri Siam Ini Adalah Gelanggang Seperjuangan ประเทศไทยนี่แหละคือเวทีการต่อสู้ร่วมกัน, 3. ปอเนาะ, 4. กรือเซะ

- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (2) ประกอบด้วย 5 เรื่อง 5.จากอาบูฆราอิบ ถึง กรือเซะ, 6. จากชาติสู่ประชาชาติ, 7. ความไม่รู้ที่ขาดหายไป, 8. บิดเบือนคำสอน, 9. ที่ลึกกว่า"แยกดินแดน"
- มิเชล ฟูโกต์ : ประวัติศาสตร์ และการเมือง
- แมคเคียเวลลีกับการเมืองไทย และการดื้อแพ่ง
- แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ
- ย้อนพินิจสงครามฝิ่นและประธานาธิปดีหวังจิงเว่ย

- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน

- ยุคปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ
- ร่วมประชุมเพื่อลงมือสร้างพรรคการเมืองของภาคประชาชน
- รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง
- รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย
- รัฐศาสตร์ไทยกับประชาชนชายขอบ : บทสัมภาษณ์ ดร.วัน กาดีร์ เจ๊ะมัน ประธานเบอร์ซาตู
- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส
- ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป
- รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก
- เรื่องที่โจรใต้เข้าใจ...แต่นายกฯทักษิณไม่เข้าใจ
- ลัทธิการก่อการร้ายในยุคหลังสมัยใหม่ (ในสายตาของทุนนิยมอุตสาหกรรม / มุมมองแบบขวาๆ)
- ลัทธิหลังสมัยใหม่และพื้นที่ทางการเมือง
- ลูกไล่ประวัติศาสตร์ ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมู่บ้าน
- เลือกตั้งกับการเมืองภาคประชาชน
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
- วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง

- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
- Same Old Royalism Hatches Again

- วาระแห่งชาติภาคประชาชน (แถลงการณ์)
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- วิทยาศาสตร์กับการถูกครอบงำทางการเมือง

- วิพากษ์การเมืองไทย : ภายใต้ดวงตะวันของคุณทักษิณ
- วิพากษ์นโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)

- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- วิลลี บรันด์-หมอป่วย-ตากใบและ บก.ฟ้าเดียวกัน

- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน
- เวทีสังคมโลกในประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๔๙
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- ศักดิ์ศรีฐานันดรที่สี่ และ ฟาสซิสม์ไทย
- ศาสนา สิ่งจำเป็นสำหรับการเมืองอินโดนีเซีย

- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ
- เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๑)
-
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๒)

- เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๓)
- สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน
- สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย
- สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย
- สนามรบที่ไม่ต้องการความห้าว
- สปินด็อกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพนักการเมือง
- สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก
- สองนักเศรษฐศาสตร์พูดเรื่องการเมืองไทย

- สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องของความรุนแรง

- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง

- สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์
- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)

- สารานุกรมการเมืองเรื่องผู้หญิง และนิติสังคม

- สื่อกับสังคม: ปฏิบัติการยึดพื้นที่สื่อสาธารณะกรณีมติชน
- สุธรรมผ่านเหตุการณ์ ๖ ตุลามาได้อย่างไร?
- เส้นทางอันไม่รู้จบของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า
- เสียงจากชาวบ้าน : การเมืองตะวันออกต่างจากตะวันตก
- เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว
- หลัง ๑๔ ตุลา ในทัศนะของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
-
หลากความคิดเห็นในประเด็นระบอบทักษิณ
- หวานเป็นลม-ขมเป็นยา กับ นโยบายทักษิณ
- เหตุการณ์ 8888 การเมืองภาคประชาชนในพม่า
- อนาธิปไตย : การเมืองแบบไร้รัฐ

- ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ

- อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส
- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
- อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ
- ฮาโรลด์ พินเทอร์ ปาฐกถารับรางวัลโนเบล - ศิลปะ สัจจะและการเมือง
- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ

- ๖ ตุลา กับภูมิปัญญาสังคมไทย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก
- Aung San Suu Kyi : 60 Years of Struggling Behind the Cloud
- Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม
- deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย

- Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ
-
No accepted vote, vote no vote (midnight's political campaign)
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม
- Short Circuit - Corto Circuito - ศูนย์สังคมของอิตาลี
- World Social Forum กับการเลือกตั้ง ๖ กุมภาพันธ์

การเมือง [ เกษียร เตชะพีระ] (290948) (click)
การเมือง [ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ] (300948) (click)


Political Media (25)
- บทสัมภาษณ์สมเกียรติ ตั้งนโม : การเมืองเรื่องสื่อ
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม
(สื่อกับทางเลือกที่สาม)

- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- สปินด็อกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพนักการเมือง


Political Party (26)
- เปลี่ยนโลกโดยไม่ต้องยึดอำนาจรัฐ? สร้างพรรคการเมือง?
- มองสังคมต่างมุมในสายตาคอมมิวนิสท์
- ร่วมประชุมเพื่อลงมือสร้างพรรคการเมืองของภาคประชาชน

- สองนักเศรษฐศาสตร์พูดเรื่องการเมืองไทย


Political Reformation (261)

-
จากพฤษภาทมิฬถึงการปฏิรูปการเมือง ๔๙


Pollution (27)
- เมืองไทยบนเส้นทางแห่งสังคมเสี่ยงภัย
- สนามบินใกล้ชุมชน บทเรียนจากสหรัฐฯ


Polycentric (28)
Polycentric-Aesthetics


Pomo
(ดูคำว่า Postmodern) (29)


Poor, Poverty (ดูคำว่า people และ Grass roots ประกอบ) (30)
- กฎหมายกับการเบียดบังคนจน
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- การสำรวจเชิงอนาธิปไตย กรณีเขื่อนปากมูล

- ขึ้นทะเบียนคนจน (ส่วนหนึ่งของบทความรวมเรื่อง"หลายหลายมิติของความยากจน")
- คนจนกับความหมาย
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 1)
- คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ (ตอนที่ 2)

- คนจนสี่พันล้านคน ผู้ถือกุญแจไปสู่อนาคตแห่งทุนนิยม
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
- ความยากจนกับการเข้าถึงความยุติธรรม
- ความรู้ที่ขาดหายไปในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กรณีเขื่อนปากมูล

- คิดนอกกรอบ : ว่าด้วยการค้า การพัฒนา และการลดปัญหาความยากจน
- ชำแหละนโยบายประชานิยม นโยบายเพิ่มความยากจน
- แถลงการณ์คนจนผู้ไร้อำนาจ
- แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (กรณีบุกรุกที่ดิน)
- แถลงการณ์สมัชชาคนจน เบื้องหลังการตัดสินใจ ทำไมต้องปิดเขื่อนปากมูล
- แถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนต่อกรณีปากมูล
- ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร
- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ ITV TALK
- แนวทางแก้ไขปัญหาคนจน : กรณีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
-
23 วันแห่งการต่อสู้ จากเชียงราย ถึง เชียงใหม่
- นโยบายเพื่อคนจน
-
บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน?
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- แปลงทรัพย์ให้เป็นทุน กระบวนการแย่งชิงทรัพย์จากคนจน
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน
- เมตตาธรรม นิติธรรม โซ่ตรวนและหัวใจ (การต่อสู้ของชาวนาในเขตภาคเหนือของไทย)
- ยุทธวิธีคนจนกับการต่อสู้เชิงนโยบาย
- วิพากษ์นโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
- ศตวรรษแห่งความยากจน - ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
- ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องคนจน
- สี่ปีข้างหน้า คนจนไม่มีนี่มันเท่ไหมล่ะ สองนักเศรษฐศาสตร์พูดเรื่องการเมืองไทย
- หนี้สินและความยากจน
- หมายแจ้งข่าว สัปดาห์วันหยุดเขื่อนโลก
- หลากหลายมิติของความยากจน
- Globalization and Poverty : Vandana Shiva

- Nicholas Bennett ปรัชญาการศึกษาเพื่อคนจน
- 100 นักวิชาการ-เอกชน ร่วมประกันตัวชาวบ้านที่ลำพูน


Popular (31)


Populism, Populistic, Populist (32)
- ชำแหละนโยบายประชานิยม นโยบายเพิ่มความยากจน
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ

- นักการเมืองในฐานะสินค้า และประชานิยมโลกและไทย
- ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๑)
- ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๒)

- หวานเป็นลม-ขมเป็นยา กับ นโยบายทักษิณ


Pornography (33)
- การเมืองและวัฒนธรรมไทยรายสัปดาห์ (ลามกอนาจาร)
- ทบทวนวรรณกรรม วัฒนธรรมทางสายตา ๖ (ภาพโป๊เปลือย)
- โป๊-เปลือย-ลามก-อนาจาร

Post


Post-colonialism
(ดูคำว่า colonialism ประกอบ) (34)
Post-colonialism, Postcolonialism
- การวิจารณ์ศิลปะ-วรรณกรรมแนวหลังอาณานิคม
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
- บทนำเกี่ยวกับจักรพรรดินิยมทางวัฒนธรรม - จากสารานุกรมวิกกีพีเดีย

- บทนำเพื่อทำความเข้าใจ"ลัทธิหลังอาณานิคม"
- ชีวิตระหว่างชายขอบโลกทั้งสองด้าน (Edward W.Said)
- แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY
-
วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์
- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ


Post-Marxism (หลังมาร์กซิสม์) (35)
Post-Marxism (หลังมาร์กซิสม์) - แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่


Postmodern, Postmodernity, Postmodernism (36)
Postmodern, and Marxian
Postmodern, vs Marxian
Postmodernism, and Philosophy
Postmodernism, and Politics
Postmodern, Terrorism
Postmodern, Theory of
Postmodern Art & Philosophy

- การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern and Critical and Cultural Theory)
- การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์
- ตามรอยแนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม่
- นิทเช่ : ในฐานะรากฐานแนวคิดทางปรัชญาหลังสมัยใหม่
-
นิธิ : บรรพชนโพส์ตโมเดิร์นและนักเร่งปฏิกริยา
- แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่
- ปรัชญาการรื้อสร้างของเดอริดา
- โพสท์โมเดิร์นคืออะไร จากปฏิกริยาแบบมาร์กซ์สู่การเมืองแบบปฏิบัตินิยม
- โพส์ทโมเดิร์นในศิลปะและปรัชญา

- มิเชล ฟูโกต์ : ประวัติศาสตร์ และการเมือง
- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน

- ลัทธิหลังสมัยใหม่และพื้นที่ทางการเมือง
(ในเรื่องประกอบด้วย) - The Postmodern Condition & Grand narratives - สังคมหลังอุตสาหกรรม ลัทธิทุนนิยมบวกเทคโนโลยี - อะไรคือเอกภาพของการเมืองหลังสมัยใหม่ ? - โลกหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับ"ความแตกต่าง"และ"เอกลักษณ์" - Jurgen Habermas - Fredric Jameson - Jean Francois Lyotard - สถานการณ์นิยม (Situationism) - วิวัฒนาการของลัทธิทุนนิยม"ทุนเทคโน"(techno-capital) และ การสิ้นสุดลงของวาทกรรมหลักของลัทธิมาร์กซ์.

- สี่ท่าทีที่มีต่อความจริง : รากฐานปรัชญาหลังสมัยใหม่
- สี่ท่าทีที่มีต่อความจริง : รากฐานปรัชญาหลังสมัยใหม่
- โหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida


post-philosophy (37)
- Richard Rorty - post-philosophy (หลังปรัชญา) - แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่


Power, Super Power (38)
- การมองโลกในแง่ดี บนความไม่แน่นอน
- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒) (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓) (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ม.เชียงใหม่)

- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- เขตอนุรักษ์พิเศษ พรบ.ป่าชุมชน เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจรัฐ
- ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา (อาถรรพ์ของอำนาจ)
- ความเข้าใจเรื่องสื่อกับคำว่าอำนาจ

- โครงสร้างอำนาจในชีวประวัติการเมืองไทย
- จากนกที่โบยบิน ถึง ถนนราชดำเนินใต้ดิน
- (ความสงบสงบความไม่สงบ)
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน
-
เจิ้งเหอแม่ทัพเรือจีนมุสลิม : ๒๘ ปีที่จีนครอบครองท้องทะเลโลก
- ชัยชนะของประชาชน ศาลยกฟ้องม็อบท่อก๊าซ เหยื่ออำนาจรัฐที่หาดใหญ่
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ

- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
- ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares
- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย

- ทะลุทะลวงความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กรณีโครงสร้างระบบสุขภาพ
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ

- นิธิ : บรรพชนโพส์ตโมเดิร์นและนักเร่งปฏิกริยา
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- บารมีพระมากพ้นรำพัน การลองกำลังระหว่างบารมีกับอำนาจในสังคมไทย
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- เปลี่ยนโลกโดยไม่ต้องยึดอำนาจรัฐ? สร้างพรรคการเมือง?
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ
- พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ - สนทนาสาธารณะ
- ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน
- มิเชล ฟูโกต์ : ประวัติศาสตร์ และการเมือง
- เราเดินด้วยคำถาม บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์
- เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน
- โรงเรียนคือสัญลักษณ์ของการบังคับ การขู่ให้กลัวและการทำโทษ

- วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง
- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
- Same Old Royalism Hatches Again

- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- สงครามที่อาจยุติความเป็นอภิมหาอำนาจของสหรัฐฯ

- เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว
-
อำนาจของความไร้อำนาจ The Power of Powerless : A Sequel
- อำนาจของประชาชนในรัฐธรรมนูญ
การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- อำนาจ, ฟูโก, และแฟรงค์เฟริทสคูล
- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
- อำนาจและความรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ในอเมริกา
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น
- อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย
- deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม
-Power and Terror, Noam Chomsky
-power, money power, and social power (ทฤษฎี 3 อำนาจ, ประเวศ วะสี)


Powerless
- อำนาจของความไร้อำนาจ The Power of Powerless : A Sequel


Power Relations (39)
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- ทะลุทะลวงความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กรณีโครงสร้างระบบสุขภาพ


Power Plant (ดูคำว่า Energy ประกอบ) (40)
- การนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ก.ฟ.ผ.
- ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงาน / แถลงการณ์ : ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน
(1)
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน
(2)

- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร (1)
- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร
(2)

- พลังงานทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและภูมิปัญญา
- พลังงานทางเลือกภาคปฏบัติ
-