นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร C-c
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Calendar
Campaign

Canada, Canadian
Capital, Capitalism, Capitalist
Captain
Cargo
Cartoon
Censor, Censorship
Centre, Central, Centralism, Centralization, Center
Change, Changing
Chiangmai
Child, Children
China, Chinese
Chinese Propaganda Poster
Chomsky, Noam
Christian, Christianity
Christian Art
Cinema
Citizen
Civil, Civil Society
Civil disobedience
Civil Service
Civil Society

Civilization
Clash
Class
CNN
Cohen, Eduardo
Collateral damage
Colonial, Colonialism
Color, Colour
Commercial, Commercialization
Commodity, goods
Communicate, Communication
Communism, Communist
Community, Communitarianism
Community right

Compete, Competition
Computer
Concept
Conciliation
Conflict
Confront
Connotation
Conscious, Consciousness
Conservative, Conservativism
Constitution
Construction, Constructionism
Consultant
Consume, Consumtion, Consumerism
Contemporary
Content
Context
Contradict, Contradiction
Control
Controversy
Convention, Conventional
Co-op
Cooperate, Cooperative, Cooperation
Copyleft
Copyright
Corporate, Corporation
Corrupt, Corruption
Corto Circuito
Council
Coup d' etat
Court of Law
Crash
Creation, Creative, Creativity
Crime, Criminal
Crisis
Critic, Criticize, Criticism
Critical Theory
Cuba
Culture
Cultural Imperialism
Culture-jamming
Visual Culture
Custom, Customary
Cyber
Cyber soldiers
Cyberspace
Czechoslovakia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Calendar

- ตำนานปฏิทินในโลกที่สาม เกษตรกรในโลกที่หนึ่ง


Campaign (01)
- การรณรงค์ในเรื่องต่างๆของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - home page เดือนกรกฎาคม
- ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงาน / แถลงการณ์ : ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย


Canada, Canadian
-
การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
-
Legal Pluralism แคนาดา เกี่ยวกับการประมงของชนพื้นเมือง


Capital, Capitalism, Capitalist
(02)
Local Thai's Capitalism (ทุนบ้านนอก, ทุนทางสังคม)
Capitalism, Natural Capitalism
- การท้าทายเสรีนิยมใหม่ และใครหาว่าทุนนิยมปฏิเสธไม่ได้
- การแทรกแซงและครอบงำสื่อนิตยสารโดยอาณาจักรทุน

- ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์
- ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า

- คนจนสี่พันล้านคน ผู้ถือกุญแจไปสู่อนาคตแห่งทุนนิยม

- จักรพรรดินิยมกับการตักตวงประโยชน์โลกที่สาม
- โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้

- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๑)
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๒)

-
ชิเชคในฐานะนักปรัชญา นักวิชาการและนักวิจารณ์การเมือง
- ทฤษฎีพึ่งพา คำอธิบายความด้อยพัฒนา
- ทุนนิยมธรรมชาติ
- ทุนนิยม ตลาด และเรื่องของผู้ดีอังกฤษ
- ทุนบ้านนอก, ทุนทางสังคม
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- นักวิชาการเสนอคว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปกป้องนายทุนยึดสมบัติชาติ)
- นาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ : ฤาจะเป็นเรือไททานิค?
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่หนึ่ง)

- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่สอง)
- ประวัติความเป็นมาของพวกร็อบเบอร์บารอน : จอมโจรผู้ดี
- แปลงทรัพย์ให้เป็นทุน กระบวนการแย่งชิงทรัพย์จากคนจน

- ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า
- ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา
- มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนนิยม
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่

- เมื่อ อัลเบริท ไอน์สไตน์ วิพากษ์ทุนนิยม
- รวบรวมข่าวการซื้อหุ้น นสพ.มติชน โดย บ.แกรมมี่
- ลัทธิการก่อการร้ายในยุคหลังสมัยใหม่ (ในสายตาของทุนนิยมอุตสาหกรรม / มุมมองแบบขวาๆ)
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)
- โลกมุสลิม ทุนนิยม และอาณานิคมเชิงซ้อน
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน

- สื่อกับสังคม: ปฏิบัติการยึดพื้นที่สื่อสาธารณะกรณีมติชน
- สื่อเป็นพิษ ภายใต้การกำกับของทุน
- ๓๐ โรคร้ายในวัฒนธรรมกระแสทุน
- McDonaldization กับ ร่างกายคนไทย


Captain
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน
-
เจิ้งเหอแม่ทัพเรือจีนมุสลิม : ๒๘ ปีที่จีนครอบครองท้องทะเลโลก


Cargo
- สินค้ามนุษย์ : โลกของการค้าทาสหลังสมัยใหม่


Cartoon

- การ์ตูนล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดกับแนวคิดมุสลิม
-
ภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดา กับการเมืองเรื่องการสร้างภาพตัวแทน


Censor, Censorship (03)
- การแทรกแซงและครอบงำสื่อนิตยสารโดยอาณาจักรทุน
- นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ

- เปิดโปงข่าวปิดอเมริกัน (ข่าวที่ไม่เป็นข่าว ประจำปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘)
- ยุคปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ
- วิพากษ์การเซนเซอร์:ปีศาจเสรีภาพของศิลป


Centre, Central, Centralism, Centralization, Center, (04)
- บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม
- Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม

Change, Changing (05)
- เราเดินด้วยคำถาม บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์


Chiangmai (Northern Thailand) (06)
- เชียงใหม่เป็นดิสนีย์แลนด์อยู่แล้ว !
- แถลงการณ์ธรรมยาตรา และจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ
- ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า
- ทีทรรศน์ปกิณกะจากเชียงใหม่ ๑. เพศศึกษา, ๒. ไก่หรือสังคมที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ๓. ดุสิตธานี,
๔. ซื้อสถานภาพในรูปของด๊อกเตอร์, ๕. พระกับการเมือง

- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่


Child, Children (07)
- กระแสบริโภคนิยมการดูดดื่ม ที่กำลังแอบดูดเด็ก
- การประกอบสร้างอุดมการณ์ความเป็นแม่
- แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต

- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ

- ทัศนียภาพของโลกกว้างเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
- ปฏิกริยาต่อรายงาน กอส. เรื่องของกรรมกร และเรื่องเด็กๆ
- มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว
- สินค้ามนุษย์ : โลกของการค้าทาสหลังสมัยใหม่


China, Chinese (08)
- จีนกับการปฏิวัติวัฒนธรรมและภาพยนตร์เกี่ยวเนื่อง
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน
-
เจิ้งเหอแม่ทัพเรือจีนมุสลิม : ๒๘ ปีที่จีนครอบครองท้องทะเลโลก
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๑)
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๒)

- ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๑)
- ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๒)

- แนวคิดและความเคลื่อนไหวของชาวจีนกว่อมินตั๋ง
-
พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีน

- มหัศจรรย์แผ่นดินจีนในสายตามาร์โคโปโล
- ย้อนพินิจสงครามฝิ่นและประธานาธิปดีหวังจิงเว่ย


Chinese Propaganda Poster
รวบรวมโปสเตอรโฆษณาชวนเชื่อของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์
Stefan Landsberger's Chinese Propaganda Poster Pages
(click)


Chomsky, Noam (ดูคำว่า Noam Chomsky) (click) (09)


Christ, Christian, Christianity (10)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล
-
มายาคติของ "การปะทะระหว่างอารยธรรม"
- สถาบันพุทธทาสภิกขุ - คริสต์มาสและสุกิจวิทยาลัย


Christian Art (11)
- ทำความเข้าใจสัญลักษณ์นิยมในงานศิลปะ


Cinema (ดูคำว่า Movie ประกอบ) (12)
- การวิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์
-
เพศ ชาติพันธุ์ และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพยนตร์ Touch of Pink
- ภาพยนตร์ : จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน
- ภาพยนตร์ mona lisa smile : ศิลปะ, ความเป็นตัวตน, การประดิษฐ์สร้างความเป็นผู้หญิง
- ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES

- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๑]
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๒]
- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย

- หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ
- อ่านความซับซ้อนของภาพยนตร์ผ่านสายตานักสัญศาสตร์
- Bishonen โศกนาฏกรรมเกย์ฉบับคลาสสิก


Citizen (13)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒) (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓) (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ม.เชียงใหม่)
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens

- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย


Civil
(14)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- การเคลื่อนย้ายพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- เวทีสาธารณะ พลเมืองถกพลังงาน
- Civil disobedience, Democracy & Disobedience (การดื้อแพ่ง)
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย


Civil disobedience (15)
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย
- แมคเคียเวลลีกับการเมืองไทย และการดื้อแพ่ง


Civil Service
(16)
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- สยาม ดีกว่าไทย และการปฏิวัติระบบราชการ


Civil Society
(17)
- คืนประชาสังคมให้คนไทยมุสลิม


Civilization (18)

- มายาคติของ "การปะทะระหว่างอารยธรรม"
- อารยธรรม ชาติพันธุ์ และความโหดร้าย
- อารยธรรมและศัตรูของอเมริกัน (AMERICAN CIVILAZATION AND ITS ENEMIES)


Clash, (ดูคำว่า Crash ประกอบ) (19)
- มายาคติของ "การปะทะระหว่างอารยธรรม"
- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน


Class (20)
- ทัศนียวิทยาวัฒนธรรมอินเดีย สีในวัฒนธรรมอินเดีย


CNN (21)
- การพันตูทางด้านสื่อในตะวันออกกลาง BBC. CNN. Al-Jazeera


Cohen, Eduardo
(22)(
- Eduardo Cohen - ภาพของชาวปาเลสติเนียนที่คนอเมริกันไม่เคยรับรู้


Collateral damage

- วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์


Colonial, Colonialism (ดูคำว่า post-colonialism ประกอบ) (23)
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
- บทนำเกี่ยวกับจักรพรรดินิยมทางวัฒนธรรม - จากสารานุกรมวิกกีพีเดีย

- ประวัติศาสตร์ลัทธิอาณานิคม (Colonialism)
- ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๒) (อาณานิคม)
- เรื่องของกะเหรี่ยงป่าผาก ภายใต้วาทกรรมอาณานิคม
- ลัทธิอาณานิคมกับวัฒนธรรมทางสายตา

- โลกมุสลิม ทุนนิยม และอาณานิคมเชิงซ้อน
- วิจารณ์เอเปคในมุมมองวัฒนธรรม การต้อนรับโคลัมบัสยุคใหม่
- สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน
- อินเดีย : จากกำเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม
- อาณานิคมอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษาของอินเดียในปัจจุบัน
Colonialism, History of Colonization
Colonialism, interview with Dr. Vandana Shiva, patents
Colonialism, visual colonialism, visual culture
-
why are patents the new form of colonialism ? (interview)


Color, Colour (24)
- ทัศนียวิทยาวัฒนธรรมอินเดีย สีในวัฒนธรรมอินเดีย


Commercial, Commercialization (25)
- การสร้างตราสินค้าทางการเมือง - Political branding
- ข้อคิดในสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศปัจจุบัน

- ความยอกย้อนและวาระซ่อนเร้นของ WTO และ FTA
- คิดนอกกรอบ : ว่าด้วยการค้า การพัฒนา และการลดปัญหาความยากจน
- ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า
- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต
- ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา
- Brand Image Building เครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เคยตกยุค
- McDonaldization กับ ร่างกายคนไทย
- Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ


Commodity, goods (26)
- การสร้างตราสินค้าทางการเมือง - Political branding
- นักการเมืองในฐานะสินค้า และประชานิยมโลกและไทยCommunicate, Communication (27)
- ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
- หลากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต


Communism, Communist (28)
- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
- บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน
- โพสท์โมเดิร์นคืออะไร จากปฏิกริยาแบบมาร์กซ์สู่การเมืองแบบปฏิบัตินิยม
- มองสังคมต่างมุมในสายตาคอมมิวนิสท์
- มาร์กซิสม์ และ เบรคท (Marxism and Brecht)


Community, Communitarianism (29)
- กระแสชุมชนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
- ชุมชนคนรักแผ่นดินและวิถีธรรมชาติ
- โฉนดที่ดินชุมชน ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อความมั่นคงทางสังคม
- ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า
- ประชาธิปไตยนอกยุโรป วัฒนธรรมชุมชนต้องเข้มแข็ง
- มูลนิธิอโชก้า กับการมอบรางวัลโครงสร้างฐานชุมชน
- รายงานบรรยากาศการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต และรางวัลชุมชนเข้มแข็ง บ่อนอก และ บ้านกรูด
- วิทยุชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
- ศิลปะแนวกิจกรรม ศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม
- สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด
- อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย
- 'Hood' อินเตอร์เนตทางออกจากการผูกขาดสื่อ
(อินเตอร์เน็ตชุมชน)


Community
right (30)
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- จากสิทธิมนุษยชนสู่สิทธิชุมชน: วิวาทะเสรีนิยมกับชุมชนนิยมในสังคมไทย
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
- ประชาธิปไตยนอกยุโรป วัฒนธรรมชุมชนต้องเข้มแข็ง
- สิทธิชุมชน กับ รัฐธรรมนูญติดหล่ม
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (เสน่ห์ จามริก)
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (อานันท์ กาญจนพันธุ์)

- สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด


Compete, Competition (31)
- การพันตูทางด้านสื่อในตะวันออกกลาง BBC. CNN. Al-Jazeera


Computer (ดูคำว่า Internet และ Technology ประกอบ) (32)
- 'Hood' อินเตอร์เนตทางออกจากการผูกขาดสื่อ


Concept (33)
- แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส
- แนวความคิดเกี่ยวกับฐานปฏิบัติการยูโทเปีย
- แนวคิดจริยธรรมที่เป็นสากล
- แนวคิดสตรีนิยมในสกุลความคิดต่างๆ


Conciliation (330)
- กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว
- การศึกษาเพื่อสมานฉันท์ทางวัฒนธรรม ข้อคิดจากมาเลเซีย
- ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์
-
ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์
- แนวทางของการสมานฉันท์ฉบับ 'สุลักษณ์ ศิวรักษ์'
- ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(1)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(2)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(3)
- ยุบกรรมการสมานฉันท์ : เปิดใจเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
- ร่างบทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์
- เรื่องที่โจรใต้เข้าใจ...แต่นายกฯทักษิณไม่เข้าใจ
- สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล
-
หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้
- หลักสูตรเรียนรู้มลายูศึกษาเพื่อความสมานฉันท์


Conflict (34)
- การจัดการความขัดแย้งในวิถีทางของชาวพุทธ
- ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข
- ไทย-มาเลย์ และปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี
- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน
- ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(1)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(2)
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(3)
- มายาคติของ "การปะทะระหว่างอารยธรรม"
- สงครามแย่งชิงน้ำ-ใครจ่าย? ค่าปฏิกรรม (ปัญหาการจัดการน้ำในสังคมไทย)
- Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม


Confront (35)
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : อรุณธาติ รอย


Connotation (36)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- มายาคติ กับ วัฒนธรรมสังคมร่วมสมัย (Roland Barthes)


Conscious, Consciousness (37)
- สำนึกทางสังคม (สำนึกทางสังคมของคนจน)(หลายหลายมิติของความยากจน)


Conserve,
Conservative, Conservativism (38)
- เขตอนุรักษ์พิเศษ พรบ.ป่าชุมชน เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจรัฐ
- ปฏิรูปการเมือง : บนหนทางไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยม


Constitution
(39)
- กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง (รัฐธรรมนูญไม่ใช่ประตูสู่ปฏิรูปการเมือง)
- คำกล่าวปิดการอภิปรายเรื่องพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
- โครงการเสวนา "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"
- จาก: ถีบลงเขาเผาลงถัง ถึง กรณีกรือเซะและตากใบ
- ตบตีโลกาภิวัตน์ อัดซ้ำรัฐธรรมนูญ๔๐<